Posts tagged Government
Slovenija se s Kažipotom prehoda v krožno gospodarstvo pridružuje državam, ki krožno gospodarstvo umeščajo med nacionalne strateške prioritete

V okviru 12 regionalnih posvetov po Sloveniji, ki so bili namenjeni prepoznavanju in vrednotenju potencialov vsake od regij, tako v okviru naravnih danosti kot gospodarskih dejavnosti, znanja in dobrih praks, so se izoblikovala štiri prednostna področja krožnega prehoda Slovenije.

Read More