Krožno gospodarstvo v regijah Slovenije - Gorenjska regija

 
 
 

Gorenjska je skupaj z osrednjeslovensko regijo najbolj razvit del države po veliki večini kazalcev socialne in materialne blaginje. Alpska pokrajina, katere velik del prekriva Triglavski narodni park ima raznovrstne možnosti za razvoj krožnega gospodarstva – v industriji, oskrbi s hrano, gozdarstvu in turizmu.

Podjetja, ki proizvajajo izdelke in materiale z visoko dodano vrednostjo so ključni vzvod za krožno gospodarstvo. Kmetijstvo in gozdarstvo lahko z združevanjem ponudnikov ponujata lokalno pridelane izdelke s prepoznavnimi blagovnimi znamkami. Kranj se ponaša tudi z vrsto urbanih pobud in pilotskim primerom analize degradiranih območij.

Osebna izkaznica regije in poročilo s posveta o krožnem gospodarstvu

 
Tin and Iza