Krožno gospodarstvo - modre prakse

 
 
 
IMG_5117.jpg

V idiličnem Drava centru je prvi jesenski Klub OVEN v novi sezoni predstavil primere dobrih praks v krožnem gospodarstvu, ob tem pa povabil sogovorce, ki se v omenjeno temo aktivno vključujejo.

Circular Change aktivno soustvarja in podpira najboljše prakse v krožnih poslovnih modelih

Na srečanju je najprej o krožnem gospodarstvu spregovorila Ladeja Godina Košir, pobudnica Circular Change, že dve leti aktivne platforme, ki spodbuja zgoraj našteto in se osredotoča predvsem na povezovanje, soustvarjanje in podpiranje najboljših praks v krožne poslovne modele. V prepoznavanju dobrih praks dosegajo referenčnost tudi širše, saj so se lani zbrali 11 slovenskih primerov in se uvrstili na 4. mesto za nagrado The Circles na področju krožnega gospodarstva.

Kmalu bodo zoblikovali dokument Kažipot krožnega gospodarstva Slovenije, kjer bodo popisali primere dobre prakse in dodali, kaj bi lahko spremenili, da bi tovrstna tranzicija lahko potekala hitreje. »Mogoče je ravno ta ovira, da tega pojma še nismo dobro ponotranjili,« je izrazila mnenje Godina Koširjeva, in tovrstni pričetek zaključila  z besedami, da tista podjetja, »ki se obnašaj krožno, prihranijo«.

Spregovoril je tudi Neven Lisica, ki predstavil prednosti načrtovanja, gradnje in delovanja malih hidroelektrarn. Spodbujajo namreč visoke tehnološke proizvodne naprave, ki naj bi z nizkimi obratovalnimi, investicijskimi in vzdrževalnimi stroški ter visokim izkoristkov delovala od 25 do 30 let, kar pa se bi povrnilo v osmih ali desetih letih. Lisica pa je izpostavil težavo že v fazi načrtovanja, kjer sodeluje več državnih inštitucij, od katerih je potrebno pridobiti predhodno pozitivno okoljevarstveno mnenje. Zato so to že prvi izzivi pri pridobivanju vodnih dovoljenj, Lisica pa meni, da gre za državni absurd, saj ta spodbuja obnovljive vire, hkrati pa blokira vodna dovoljenja.

Kako izobraziti čim več kadra, pa je predstavila Jasna Dominko Baloh, direktorica DOBE, kjer so razvili podiplomski dvoletni magistrski program menedžment pametnih mest, namenjen ljudem, ki že delajo na področjih državne oziroma lokalne uprave ali pa na področjih, pomembnih za omogočanje kvalitetnejšega življenja z aktivno udeležbo krajanov.

 
Tin and Iza