Eko Dežela: Dolgoročna alternativa za preživetje človeštva

 
 
 
Pri udejanjanju koncepta krožnega gospodarstva človeštvo čakajo številni izzivi – začenši pri spremembi miselnosti, veliko pa bo treba narediti tudi pri ekonomiki njegovega delovanja. V tem trenutku se to najbolj kaže pri zagotavljanju ekonomičnosti recikliranja odpadkov.
— Revija Lupa

Članek Dolgoročna alternativa za preživetje človeštva v reviji Lupa.

Revija Lupa je mesečnik portala Eko dežela. Portal ponuja zanimivosti, razvedrila in poučnosti širokemu krogu bralcev, ki jih zanimajo aktualne in zanimive tematike. V mesečniku pa posamezne tematike podrobneje razdelajo in jih predstavijo na razumljiv in poljuden način.

 
Circular Change