Circular Change se povezuje z E-simbiozo

 
 
 
kalundborg-1030x579.jpg

Krožen projekt študentov na Fakulteti za informacijske študije

Platforma za doseganje sinergij z industrijsko simbiozo

Industrijska simbioza je v Sloveniji v razvojni fazi. Nosilci platforme Circular Change smo veseli, da se študenti na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu prizadevajo, da temu ne bo več dolgo tako.

V nastajanju je osnutek Platforme e-simbioze, s pomočjo katere bi se lahko srečevali ponudniki, posredniki in povpraševalci po odpadnih virih in hitreje vzpostavljali medsebojna sodelovanja.

E-simbioza platforma bo vsebovala podatke o:

  • o ponudnikih odpadnih virov,

  • o povpraševalcih po odpadnih virih,

  • o posrednikih kot veznikih med ponudniki in povpraševalci,

  • o vrstah odpadnih virov, ki se ponujajo kot vhodna surovinah in

  • o vrstah odpadnih virov, ki se iščejo kot vhodna surovina.

E-simbioza bo služila kot vpogled v ponudbo in povpraševanje, navezavo stikov z deležniki in izmenjavo informacij pred začetkom izvajanja industrijske simbioze.

Projekt Platforma e-simbioze nastaja na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu v sodelovanju s Komunalo Novo mesto d. o. o. in Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in ga financira Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija.

Nenevarni odpadni viri enega deležnika so lahko koristna vhodna surovina za drugega. Kadar si odpadne vire izmenjujejo vsaj trije deležniki, govorimo o industrijski simbiozi.
— Urška Firc, raziskovalka
 
Circular Change