3. Mednarodna konferenca Circular Change - Krožno gospodarstvo

 
 
 

Petek, 20. april 2018, Ljubljana –

Program majske konference na temo krožnega gospodarstva so danes v Mestnem muzeju v Ljubljani predstavili akterji, ki krožno gospodarstvo in za njegovo implementacijo ključne aktivnosti že več let udejanjajo v Sloveniji in v širšem mednarodnem prostoru, kompetence pa so združili ob organizaciji tretje Circular Change konference: HE Bart Twaalfhowen, veleposlanik Kraljevine Nizozemske, mag. Ladeja Godina Košir, ustanoviteljica in direktorica platforme Circular Change, Franc Bogovič, evropski poslanec (SLS/EPP), Janja Kreitmayer McKenzie, MOP in Partnerstvo za zeleno gospodarstvo, Igor Kos, Wcycle in predstavnik Mestne občine Maribor, Goran Milovanovič, direktor Galerije Božidar Jakac in dr. Dragica Marinič, koordinatorica SRIP Krožno gospodarstvo.

MG_6060-1-1030x687.jpg

HE Bart Twaalfhowen, veleposlanik Kraljevine Nizozemske:

»Circular change is absolutely necessary. We feel that in the Netherlands, and we feel that in Slovenia. So, we definitely support the third Circular Change Conference. It is actually more than supporting – this is also our conference, because only together we can make the difference. I am very happy that we have found here good friends, likeminded people, and that we can team up together to build good and sustainable future. «

MG_6033-687x1030.jpg

mag. Ladeja Godina Košir, ustanoviteljica in direktorica platforme Circular Change:

»Z mednarodno konferenco Circular Change smo se dodobra umestili na evropski zemljevid tistih, ki krožnemu gospodarstvu dajejo zalet, preglednost nad dogajanjem in tudi vzpostavljajo določene trende. Konferenco pripravljamo v tesnem sodelovanju z evropskim poslancem Francem Bogovičem in vlado Republike Slovenije ter nizozemskim veleposlaništvom. V Slovenijo tokrat prihaja več kot 35 tujih govorcev, vsebinsko pa bomo osvetlili odnos med krožnim gospodarstvom in bio-based ekonomijo, usmerili se bomo v potenciale kreativnih industrij in predstavili Kažipot za prehod v krožno gospodarstvo Slovenije.«

MG_6086-1-1030x687.jpg

Franc Bogovič, evropski poslanec (SLS/EPP): 

»Tudi Evropski parlament postavlja krožno gospodarstvo med prednostne teme in ravno ta teden smo na plenarnem zasedanju obravnavali načine, kako izpolniti zaveze iz pariškega podnebnega sporazuma in nadaljevali s prvim paketom krožnega gospodarstva na področju ravnanja z odpadki. Odpadki in upravljanje virov ter t. i. »bio-based« gospodarstvo oz. bio-gospodarstvo ter kreativne industrije in umetnost bodo v ospredju na prvem konferenčnem dnevu 3. Circular Change konference v Kostanjevici na Krki in tudi v Mariboru. Kot Slovenec lahko s ponosom ugotovim, da smo neke cilje v Sloveniji na tem področju že dosegli, vendar pa gre pri krožnem gospodarstvu za proces, ki je treba intenzivno nadaljevati, in to je tudi namen majske Circular Change konference. 

MG_6008-1030x687.jpg

Mag. Janja Kreitmayer McKenzie, sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor:

»Vlada letos že drugič sodeluje pri organizaciji konference Circular Change, kar je tudi za nas zelo pomembno, saj se pri tem projektu povezujemo Ministrstvo za okolje in prostor, Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Veseli smo tudi, da skupaj s Circular Change ustvarjamo sinergijo pri komunikaciji krožnega gospodarstva v Sloveniji in širšem mednarodnem prostoru.«

Igor Kos, predstavnik Mestne občine Maribor:

»Ponosni smo na sodelovanje med platformo Circular Change in mestom Maribor. Tudi to, da smo že drugič izbrani za partnerja konference, nam je v veliko čast. To kaže, da mesto Maribor opravlja svoje delo na prehodu v krožno gospodarstvo. Z inovativnim modelom povezovanja mestnih javnih služb in oblikovanjem Inštituta Wcycle Maribor kot krovne platforme za izvajanje skupnih projektov smo naredili preboj v smeri krožnega gospodarstva in rezultate v mestu že lahko opazimo.«

Goran Milovanovič, direktor Galerije Božidar Jakac:

»V umetnosti vedno stremimo k temu, da vključimo čim širše družbeno polje. Seveda je tukaj zelo pomembna komponenta gospodarstvo. Brez gospodarstva ni trga umetnosti. Galerija Božidar Jakac je nastala na osnovi mednarodnega kiparskega simpozija, ki je že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja deloval mednarodno. Osrednji material za ustvarjanje je bil vedno les, kar dokazuje, da je že takrat veljalo razmišljanje o vključevanju trajnostnih materialov v umetniško ustvarjanje.«

dr. Dragica Marinič, koordinatorica SRIP Krožno gospodarstvo:

»Prvič SRIP krožno gospodarstvo sodeluje tudi na konferenci Circular Change, kar  je dokaz, da se člani povezujemo in ustvarjamo boljše pogoje za internacionalizacijo slovenskega gospodarstva. Na konferenci se SRIP Krožno gospodarstvo predstavlja s primeri dobrih praks na področju krožnega gospodarstva, ki jih ustvarjajo in soustvarjajo slovenska podjetja.«