Back to All Events

Zeleno Posavje - Za naravo in zdravje

  • Brežice Slovenia (map)

”Zeleno Posavje – za naravo in zdravje” je dogodek v sklopu evropskega projekta z namenom, da se izboljša ozaveščenost prebivalcev regije Posavje glede pomena ohranjanja narave, okolja in ekologije. K dviganju ozaveščenosti bodo pripeljali ponovna uporaba stvari, koncept krožnega gospodarstva, zavedanje in ohranjanje pomena pitja vode iz pipe, zmanjševanje zavržene hrane, ločeno zbiranje odpadkov in pravilno ravnanje z le temi. Poleg tega je cilj projekta zmanjševanje odloženih odpadkov na viru, predvsem biološkega odpada, kosovnega odpada in plastične embalaže.

Projekt je bil potrjen kot ena izmed operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje in sicer s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije. Vodilni partner je Javno podjetje Komunala Brežice, ostali partnerji pa so še Kostak, Javno podjetje Komunala Sevnica, Javno podjetje Komunala Radeče in OKP Rogaška Slatina.

Za več informacij obiščite spletno stran: https://www.komunala-brezice.si/projekti/zeleno-posavje-za-naravo-in-zdravje