Back to All Events

Predstavitev osnutka akcijskega načrta za krožni turizem - Skupnost občin Slovenije

  • Ministrstvo za okolje in prostor Slovenia (map)

V projektu CircE so v Skupnosti občin Slovenije prišli do točke priprave Akcijskega načrta, katerega osnutek bodo predstavil zainteresiranim deležnikom v četretek, 11.4.2019 v Ljubljani. SOS se v projektu CircE osredotoča na potenciale krožnega turizma. V preteklem obdobju so prepoznali priložnosti pa tudi ovire, ki bremenijo preboj na tem področju. Zato so izhodišča za akcijski načrt strnili v tri poglavja:

  1. Priporočila ministrstvom, ki na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ključnega izvedbenega dokumenta, ki predstavlja prednostne cilje, kamor bo Slovenija vlagala sredstva kohezijske politike EU, pripravljajo razpise s ciljem uresničevanja nacionalnih ciljev EU za leto 2020.

  2. Priporočila za izboljšanje sistema javnega naročanja, tako z vidika zakonodajnih okvirjev, kot zagotavljanja podpornega okolja, saj je bilo prav javno naročanje izpostavljeno kot ena ključnih ovir za prehod v krožno gospodarstvo.

  3. Pilotna izvedba razpršenega hotela s prenosom prakse projektnega partnerja Regije Lombardija iz Italije.

Sestanek bo potekal v četrtek, 11. aprila ob 10.00 uri, v prostorih MOP, Dunajska 21, Ljubljana (sejna soba v podhodu). Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si, do torka, 9. aprila.

Earlier Event: March 31
Mednarodna konferenca SZE 2019