Prispevki

The best of The Circulars 2017 in the newly-published yearbook

Check out the best of The Circulars 2017 in the newly-published yearbook!

The Circulars 2017

William McDonough, Chief Executive of McDonough Innovation, receives The Fortune Award for Circular Economy Leadership from Adam Lashinsky, Executive Editor for Fortune Magazine.

In case your are unfamiliar with The Circulars, they are awards given at the Annual Meeting of the World Economic Forum in Davos-Klosters to individuals and organizations that have made notable contributions to the circular economy, organized by The World Economic Forum’s Community of Young Global Leaders, in collaboration with Accenture Strategy.

The yearbook showcases the leading circular economy individuals and organisations from the 2017 awards program, sharing short summaries of the best entries to celebrate their success.

Circular Change is a partner of The Circulars and has worked hard to ensure that over a dozen Slovenian circular champions were included in the final competition. As you might have heard, we travelled to the 2017 meeting of the World Economic Forum with a mission to establish relationships and promote circular companies from Slovenia, and not without success!

Valtex, a companx from Novo Mesto, Slovenia that distributes professional facility hygiene products throughout Slovenia and efficiently manages the circular cycle of waste within the production of consumable products, is included in the 2017 yearbook. It was given high commendation for their efforts in reducing waste flows.

Guido Braam

Guido Braam, Founder and CEO, Circular Valley

We are equally happy that Guido Braam, a member of our Advisory Board, who was also the guest speaker at the 2nd International Circular Change Conference 2017, has been chosen as one of the finalists for the The Fortune Award for Circular Economy Leadership for his efforts in establishing the Circular Valley in the Netherlands.

We are sincerely proud of all Slovenian representatives at the competition and we are looking forward to continuing our cooperation with The Circulars.

The Circulars 2017 Yearbook is available here.

CC Konferenca 2. dan

Druga mednarodna konferenca o krožnem gospodarstvu – 2nd Circular Change conference

Naslednji izziv: umestiti Slovenijo med krožne voditeljice v svetu

Naložbe v Mariboru pokazatelj razvojnega potenciala krožnega prehoda

Maribor, 12. maja 2017

Dilem ni, priložnost pa je zdaj

 

Slovenija ima veliko razvojno priložnost za prehod v krožno gospodarstvo, s čimer se lahko pridruži vodilni skupini najbolj razvitih evropskih držav, ki na tem področju že dosegajo zavidljive rezultate. Ta priložnost izhaja iz njenih zgodovinskih, družbeno-ekonomskih, geostrateških in naravnih danosti. Še dodatno jo krepi iskanje odgovorov po vsem svetu na razmere globalne absolutne redkosti virov ob naraščajočem številu prebivalstva, ki že danes močno spreminja pogoje gospodarjenja v domala vseh gospodarskih panogah. Spodbujajo pa jo tudi usmeritve EU v krožno gospodarstvo, ki postaja ključni vidik evropske konkurenčnosti. Tak je najpomembnejši sklep udeležencev 2. mednarodne konference o krožnem gospodarstvu, ki ga je v svojem nastopu poudaril tudi premier Miro Cerar.

Sistemska sprememba je stvar sedanjosti in voditeljski izziv.

“Maribor kot regijsko središče prevzema vodilno vlogo na področju krožnega gospodarstva, da s svojim zgledom vodi izvajanje tega strateškega projekta in da oblikuje partnerstvo v urbani regiji za doseganje sinergij za vse prebivalce,” je poudaril župan Mesten občine Maribor Andrej Fištravec. “Dilem ni, priložnost pa je zdaj,”, pa je srednji govor na dogodku povzel nekdanji evropski komisar za okolje  ter sopredsedujoči mednarodnemu panelu za naravne vire (IRP) pri Združenih narodih in predsednik posvetovalnega odbora platforme Circular Change dr. Janez Potočnik.

 

Vizija Vlade RS: zasidrati Slovenijo kot krožno voditeljico na svetovnem zemljevidu

Cilj Slovenije je, da postane zelena referenčna država v digitalni Evropi.

V sklepnem govoru dvodnevnega srečanja je v Mariboru je Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar kot častni pokrovitelj 2. mednarodne konference o krožnem gospodarstvu Circular Change poudaril, da konferenco vidi kot edinstveno priložnost, da se Slovenija predstavi kot ambiciozna država, ki si je zadala, da bo stala ob boku svetovnim zelenim voditeljicam. “Cilj Slovenije je, da postane zelena referenčna država v digitalni Evropi in regionalna voditeljica na področju sistemske tranzicije v krožno gospodarstvo,” je poudaril premier Cerar. “Vlada Republike Slovenije se zaveda, da gre pri prehodu v krožno gospodarstvo za velike, sistemske spremembe, a hkrati ne želi le zasledovati svetovnih trendov, ampak jih v prihodnosti tudi aktivno sooblikovati.” Slovenija ima številne primerjalne prednosti, kot so naravne danosti, ugodna geostrateška pozicija, močne znanstveno raziskovalne institucije in “krožne prebojnike”, kot jih je poimenoval, tako na strani gospodarstva kot lokalnih skupnosti, predvsem pa ozaveščeno in motivirano prebivalstvo.

 

Ključni poudarki dvodnevnega mednarodnega srečanja v dveh slovenskih krožnih mestih

Sistemska sprememba je stvar sedanjosti in voditeljski izziv

Dvodnevni dogodek v organizaciji povezovalne platforme Circular Change se je v petek iz Ljubljane preselil v mariborski hotel Habakuk. Srečanje je rezultat več kot 50 vsebinskih partnerstev, med katerimi je na prvem mestu Partnerstvo za zeleno gospodarstvo, ki ga v Kabinetu Predsednika Vlade RS povezuje državni sekretar Tadej Slapnik. V vlogo so-organizatorja današnjega dne tega mednarodnega srečanja in ki ga odraža častno pokroviteljstvo premiera Mira Cerarja. Med ključnimi partnerji dogodka sta tudi Veleposlaništvi Republike Italije – v sodelovanju z agencijo ITA-Ice – in Kraljevine Nizozemske, AmCham Slovenija, in dve največji slovenski mesti, Ljubljana in Maribor. Pomemben je prispevek številnih drugih deležnikov v samem programu srečanja.

Skupaj z Godino Koširjevo so konferenco sta drugi dan konference odprli župan Mestne občine Maribor Andrej Fištravec, Veleposlanik Republike Italije v Sloveniji Nj. e. Paolo Trichilo, Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in državni sekretar Tadej Slapnik.

Državni sekretar Tadej Slapnik

Udeleženci so najprej prisluhnili dvema uvodničarjema. Nekdanji evropski komisar za okolje Janez Potočnik je v svojem govoru izpostavil sistemske vidike krožne tranzicije. V uvodnem temeljitem premisleku o velikem pospešku, ki ga človeštvo doživlja v 20. in 21. stoletju, in ki vodi do vse težje obvladljivih civilizacijskih neskladij, ki vse bolj ogrožajo možnosti za trajnostno bivanje na (pre)naseljenem planetu, se je nekdanji evropski komisar za okolje osredotočil na izzive Evropske unije ter orisal sodobne izzive za voditelje, ki jih neizogibno potrebujemo za izhod iz sedanjega položaja. Poudaril je zavedanje, da smo vsi skupaj šele na “začetku začetka”, zato so potrebne velike odločitve za prehod v nov ekonomski sistem. Obenem pa izostril vprašanje časovne razsežnosti reševanja trajnostnih izzivov z zavrnitvijo logike prenekaterih, da gre za vprašanja, namenjena prihodnosti. “Vsem tem sporočam, da je ta prihodnost prišla in se imenuje sedanjost,” je svoj nastop sklenil Potočnik.

Potočnik je bil prvi komisar, ki je pripravil obsežni paket ukrepov za spodbudo prehoda v krožno gospodarstvo, ki je bil v nekoliko prilagojeni obliki naposled sprejet konec leta 2015.

Giulio Bonazzi, Aquafil

Predsednik upravnega odbora in direktor Aquafila Giulio Bonazzi pa je prek izjemne osebne izkušnje družbeno odgovornega družinskega podjetnika in vizonarja izpričal izjemen zgled krožne preobrazbe poslovne skupine s sedežem v mestecu Arco v avtonomni pokrajini Trento v Italiji. Družba, ki deluje na treh kontinentih, je svojo intenzivno pot preobrazbe začela sistematično izvajati pred 11 leti. Med drugim so edinstven krožni poslovni model, ki omogoča ponovno uporabo najlona 6 iz ribiških mrež in rabljenih preprog, ki jih zbirajo po vsem svetu in iz njih po lastni, zaščiteni metodi spet pridelajo to sestavino, zasnovali prav v obratu tega podjetja v Sloveniji, ki ga vodi tržaški gospodarstvenik Edi Kraus. Zdaj ta model prenašajo tudi v druge svoje obrate.

 

Pozicioniranje Slovenije kot države voditeljice v krožni tranziciji

Predstavnik Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) Attila Turos je predstavil Globalno pobudo tega globalnega gospodarskega združenja za prehod v krožno gospodarstvo (Global Circular Economy Initiative), ki jo vodi in v okviru katere umeščajo našo državo kot eno najpomembnejših zgledov celovitega krožnega prehoda. Poudaril je, da je Svetovni gospodarski forum letos že tretjič podelil svetovno nagrado Circulars, namenjene krožnim prebojnikom. V zadnjem ciklusu izbora je bila Slovenija na četrtem mestu po številu prijav in na prebivalca nesporno na prvem mestu. Turos je med slovenskimi podjetji izrecno izpostavil Valtex. V prvem letu je to nagrado prejel Janez Potočnik. Pojasnil je tudi velik pomen, ki ga imajo za prehod v krožno gospodarstvo povezovalne platforme, kakršna postaja tudi njihova pobuda, ter pri tem izrecno pohvalil sodelovanje s platformo Circular Change. V sklepnem nastopu na konferenci je premier Miro Cerar potrdil, da je Slovenija na dobri poti in sprejel izziv ter na ta način Slovenijo umestil med najbolj ambiciozne evropske države na poti v krožno gospodarstvo.

 

Maribor kot krožno mesto

V nadaljevanju petkovega sporeda so se udeleženci posvetili Mariboru kot krožnemu mestu in podrobneje spoznali načrte za uresničitev njegove obsežne preobrazbe, ki jo združuje projekt Wcycle.

Igor Kos, kabinet župana MO Maribor

Igor Kos z mestne občine je predstavil celovit program pripravljenih krožnih projektov, ki obsegajo ravnanje z vodo, odpadki, toplotno energijo in drugimi viri, ter posegajo v prometno ureditev mesta. Odpirajo nove poslovne priložnosti, denimo, na mariborskem letališču. Ambiciozen načrt vsebuje preoblikovanje upravljanja z viri v mestu (voda, odpadki, energija), odpira nove poslovne priložnosti, vključuje Mariborčane in izboljšuje kakovost življenja.

“MO Maribor izvaja strateški projekt WCYCLE na področju krožnega gospodarstva, v katerega so vključena javna komunalna podjetja mesta Energetika, Snaga, Nigrad, Vodovod in Marprom,” je na konferenci poudaril župan mestne občine Maribor Andrej Fištravec.

 “V okviru tega projekta smo skupaj s podjetji identificirali 18 skupnih projektov, ki jih bodo podjetja v medsebojnem sodelovanju v prihodnjih letih realizirala. Vesel sem, da smo tik pred zasaditvijo prve lopate za izgradnjo tehnološko najnaprednejšega obrata za predelavo in sortiranje mešanih komunalnih odpadkov v evropski uniji, ki je istočasno tudi cenovno najugodnejša v primerjavi z industrijo predelave in sortiranje mešanih komunalnih odpadkov v Sloveniji. Skozi sinergije izvedbe projektov bomo tako zagotavljali optimalno izrabo vseh snovnih virov v mestu, krajšali materialne poti in oblikovali nove produkte, tako pa tudi ustvarili nova trajna zelena delovna mesta. Imamo priložnost, da oblikujemo model za prihodnost, ki bo trajnostno naravnan in da prihajajočim generacijam predamo regijo v boljšem stanju kot je danes.”

Obenem kaže razumeti dobro udeležbo predstavnikov EBRDja, Astrid Motta in Davorja Inđića v obeh omizjih drugega dne kot izrecno znamenje zanimanja za razvojne naložbe v Maribor.

Slovenije kot države voditeljica v krožni tranziciji.

“Druga mednarodna konferenca o krožnem prehodu zagotovo predstavila tisto prst, v kateri lahko “krožna semena” vzklijejo v trajnostne rešitve,” je ob zaključku poudarila programska direktorica Ladeja Godina Košir. “Slovenija je ravno prave velikosti in ima dovolj zahtevno gospodarsko sestavo ter zadovoljivo družbeno kohezivnost, zato je odločitev, da se izkaže kot država voditeljica za temeljito krožno tranzicijo, prava za njeno prihodnost. Tako lahko svoje prednosti pretvorimo v voditeljstvo in s tem v državo priložnosti, znanj in izkušenj na področju prehoda v krožno gospodarstvo, ki jih lahko delimo z drugimi.”

 

www.circularchange.com

 

>>> Svet kapitala: Načrt, kako postati prvaki v krožnem gospodarstvu
>>> SiolNET: Maribor je resno zakorakal v krožno gospodarstvo
>>> SiolNET: Janez Potočnik v Davosu prejel prestižno nagrado

 

2nd Circular Change Conference opens doors

Today, the 2nd Circular Change Conference opens doors to over 500 participants at Ljubljana Castle Ljubljana, who will initiate a unique two-day journey through learning experiences and insights into the transformational challenges across different industries, arising from the transition to the circular economy. The second conference day is taking place in Maribor (Hotel Habakuk).

“Under the sponsorship of the Prime Minister of the Slovenian Government Dr Miro Cerar, the 2nd International Circular Economy Conference is the perfect ground for selecting those “circular seeds” that can grow into sustainable solutions,” says the programme director Ladeja Godina Košir, Executive Director of Circular Change Platform before the beginning of the conference.

“Slovenia with the advantage of size (2 million population and the territory of 20.273 km²), though a significant economic complexity and privileged social cohesion, can offer itself as a pilot country for the deepest absorption of circular transition and become both a field of business opportunities and lessons to be learned and shared,” explains Godina Košir.

The conference participants, guided by over 30 speakers, internationally renowned leaders and co-creators of the circular transition will explore the systemic approach by tapping into circular economy platforms at local, urban, regional and international levels. They will learn about collaboration as a precondition for success in the context of circular business models and will dedicate to the evolution of circular cities.

First conference day in Ljubljana

The conference will begin with the panel consisted of some of the most outstanding protagonists who will bring up case studies from the successful circular business transformation.

Panel discussion and debate with the audience moderated by Sergio Ferraris, Scientific journalist, Materia Rinnovabile – Renewable Matter

These are: Matej Šuštaršič from the Institute for pulp and paper, Michele Posocco from Favini, Melanie Seier Larsen from BCG and Markus Laubscher of Philips.

The introductory keynote speaker is Christiaan Kraaijenhagen, a Dutch circular economy expert and the author of a book “Circular Business”, which offers a practical 10-step approach for professionals in small, medium-sized and large organisations on how to initiate, lead and execute a circular transformation from pilot to circular businesses.

Kraaijenhagen is the founder and innovation strategist at Innoboost. He believes that the best way to innovate is to improve your customer’s experience. “Our drive is to leave people and planet better than we found them.”

Iain Gulland, CEO of Zero Waste Scotland, the winner of the Circulars Awards 2017: “Scotland as a circular country”, will introduce the afternoon workshop session.

“We will engage into the new narrative through case studies as the most appropriate learning and knowledge-transfer method, together with accomplished circular pioneers. Last but not least, we will discuss the effects and opportunities deriving from the ongoing disruption of conventional business schemes, seeing new roles for public-private partnerships, procurement, taxation and financial institutions,” concludes Godina Košir.

2nd Circular Change Conference by the numbers

Miro Cerar, Ladeja Godina Košir, Maja Makovec Brenčič and Tadej Slapnik

Over 30 circular economy thought leaders on the stage will guide more than 500 participants from 10 countries through the two-day programme, which is a result of partnerships with over 50 international circular change makers.

The co-organiser of the second day, “Partnership for a green economy“, which is coordinated by State Secretary Tadej Slapnik at the Office of the Prime Minister of Slovenia, connects several ministries of the Slovenian Government with external stakeholders. Among others, there are also: Embassies of Italy and the Netherlands to Slovenia, ITA-Ice office in Ljubljana, AmCham Slovenia, The World Economic Forum, EBRD, Philips, Intesa Sanpaolo Bank, The Boston Consulting Group, The Circular Valley, Sava Insurance, Pošta Slovenije and many others, who will engage in a 2-day dialogue, which will evolve across two Slovenian circular cities, Ljubljana and Maribor, with both municipalities actively participating in the event’s programme.

Attila Turos, World Economic Forum – Circular Economy Initiative, The Circular Economy Awards

The second day in Maribor

The highlight of the second day of the event is the awaited presentation of the Accelerating the Circular Economy Initiative by Attila Turos of The World Economic Forum. As a result of the partnership with this prestigious global business club, Slovenia is recognised as a partner and a reference country of this global initiative for the circular economy – PACE Hub Europe.

And Circular Economy Winners at The Circulars 2017 in Davos are…

Davos, January 17, 2017 – The World Economic Forum’s Community of Young Global Leaders, in collaboration with Accenture Strategy (NYSE: ACN), has awarded the Circulars at the Annual Meeting of the World Economic Forum in Davos-Klosters. The awards recognize individuals and organizations that have made notable contributions to the circular economy.

The third annual Circulars awards ceremony showcased advances from the private sector, public sector and civil society that drive innovation and growth while reducing dependence on scarce natural resources.  The seven Circulars were awarded as follows:

The Fortune Award for Circular Economy LeadershipWilliam McDonough, Chief Executive of McDonough Innovation, a globally recognized leader in sustainable development.  He advises leaders worldwide through McDonough Innovation and with MBDC and introduced the concepts of biological and technical cycles to the circular economy field.

The Accenture Strategy Award for Circular Economy Multinational (Joint Award):  NIKE, Inc., for leading work on material efficiency and waste reduction and aiming to double their business with half the impact through adopting circular economy principles. Patagonia, for a long track record of sustainable innovation in the industry and embedding the principles of the circular economy into their business strategy through the likes of their ‘Worn Wear’ initiatives.

The Young Global Leaders Award for Circular Economy SME: MBA Polymers, Inc., for up-cycling complex plastic waste streams to the same quality, and at the same price, as virgin plastic with the potential for scale and impact in plastics globally.

The AB InBev Award for Circular Economy Governments, Cities and Regions: Scottish Government, for leading a coalition across business and government to drive the circular economy in Scotland with clear impact demonstrated and ambitious targets for the future.

 The CNBC Award for Circular Economy Investor: SJF Ventures, for investing in circular economy businesses across their target sectors that simultaneously scale social and environmental impact whilst delivering sound financials.

The Ecolab Award for Circular Economy Digital Disruptor:  Rubicon Global, for providing a sustainable waste and recycling solution that utilizes cloud-based technology and big data to connect customers with haulers.

“The Circulars demonstrate that the days of the ‘take, make, waste’ business models are over. The path to innovation, growth and competitiveness starts by creatively reducing the strain on scarce natural resources,” said Peter Lacy, managing director, Accenture Strategy.

“Digital technology is increasingly critical to the success of the circular economy, and these awards also showcase technology innovation.”

The Circulars attracted 237 entries from 37 countries. The judging panel was drawn from the Young Global Leader community of the World Economic Forum and leading experts across business and civil society.  In addition to Accenture Strategy, The Circulars are sponsored by AB InBev, Dell and Ecolab. This year’s media partners are CNBC and Fortune Magazine.

“The circular economy is now established as one of the major ways organizations, cities and economies pursue sustainable growth. The rapid progress in advance sciences, industrial design and digital innovation has been matched by a swift application of circular models at a large scale.” said Dominic Waughray Head of Pubic Private Partnership at the World Economic Forum.

“The Circulars remain an important initiative of the World Economic Forum’s Young Global Leaders to recognize and celebrate such cutting edge innovation and impact.”

From Slovenia Ladeja Godina Košir, initiator and Executive Director of Circular Change was present at the Circulars Awards ceremony.

“It was true pleasure talking to Dame Ellen MacArthur, Ellen MacArthur Foundation and Ida Auken, Member of Parliament of Denmark – The Young Global Leaders Circular Economy Taskforce, a World Economic Forum Young Global Leaders (YGL) initiative in Davos, at The Circulars Awards. Clear vision, amazing experiences, concrete actions on place for making this world more circular. Proud to be engaged in this movement with Circular Change,” Ladeja Godina Košir said after the event.