Prispevki

Komunaliada 2017

33. srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije

­Komunaliada 2017 v Krškem

Udeležuje se ga 65 komunalnih podjetij z blizu 3 tisoč zaposlenimi.

To je dogodek, kjer se prvi dan srečujemo s strokovnimi problemi in poskusi koraka naprej, drugi dan pa potekajo športna in delovna tekmovanja, ki pomenijo nadaljnji razvoj sodelovanja in dobrega vzdušja.

Posvet

Letošnja Komunaliada je bila posebna po tem, da so bili na enem mestu zbrani predstavniki države, lokalne skupnosti in komunalnih podjetij, zato je bila priložnost za izmenjavo mnenj, težav in praks na skupnih področjih.

Osrednje teme so bile komunalna infrastruktura in evropska sredstva, krožno gospodarstvo in zapis pravice do pitne vode v Ustavo, torej kako to pravico udejanjiti v praksi, da ne bo samo črka na papirju, je dejal direktor Kostaka Miljenko Muha.

Na posvetu so med drugim sodelovali tudi evropski poslanec Franc Bogovič, krški župan mag. Miran Stanko, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Tadej Slapnik, direktorica Direktorata za okolje pri MOP mag. Tanja Bolte, direktor Direktorata za vode in investicije pri MOP Leon Behin, predstavniki Zbornice komunalnega gospodarstva in nekaterih komunalnih podjetij in župani.

Komunaliada 2017Moderatorka razprave je bila mag. Ladeja Godina Košir, voditeljica in izvršna direktorica Circular Change, dogodek pa povezovala Bernarda Žarn.

»Želeli smo izpostaviti trajnostni razvoj oz. t. i. Krožno gospodarstvo. Komunalna podjetja so majhen segment v krožnem gospodarstvu, ki se pojavi na začetku in na koncu. Ustvariti moramo pogoje, recimo dobavo vode, na koncu pa pospraviti stvari, ki jih je nujno treba. To pomeni, da moramo skupaj z gospodarstvom iskati inovacije, na kakšen način bomo tisto, kar smo izkoristili, zdaj pa bi zavrgli, uporabili še enkrat, da bomo ohranili čim več naravnih virov, ki so omejeni,« je pojasnil Muha.
Nekaj smo zapisali v ustavo, vendar nihče nima končne vizije, kaj bo to pomenilo.

Drugi del posveta je bil namenjen zapisu pravice do pitne vode.
»Nekaj smo zapisali v ustavo, vendar nihče nima končne vizije, kaj bo to pomenilo. Zdi se nam, da gre spet za klasični slovenski problem, ko je forma pomembnejša od vsebine,« opozarja Muha. Sogovorniki so se strinjali, da je voda pomembna dobrina, ki mora biti zaščitena, vseeno pa so večinoma zapis pravice do pitne vode v ustavo videli kot posledico strahu pred podeljevanjem koncesij za pitno vodo. Cilj zapisa pravice do pitne vode je bil zaščita vode, da ne postane tržno blago, težava pa se pojavlja pri zapisu, da oskrbo s pitno izvaja država preko lokalnih skupnosti neposredno. Na tem mestu se pojavlja nevarnost različnega tolmačenja glede tega, kdo naj bi oskrbo s pitno vodo pravzaprav izvajal – država občina ali javna podjetja.

Nagrade

V sklepnem delu strokovnega posveta je Zbornica komunalnega gospodarstva podelila priznanja in nagrado.
Priznanja so prejeli:

Komunalnostanovanjsko podjetje Hrastnik,
Komunala Ilirska Bistrica,
Komunalnostanovanjsko podjetje Litija
Dinos d. d.,
Komunala Sevnica,

Jože Leskovar iz podjetja Kostak kot posameznik.
Nagrado Zbornice komunalnega gospodarstva je prejelo podjetje Marjetica Koper.
Posvetu je sledilo odprtje razstave komunalne opreme na stadionu Matije Gubca, kjer se je predstavilo 26 razstavljavcev.
Istočasno so se, razen druženja, odvijale športne aktivnosti ter tekmovanja v tako imenovanih delovnih MILJENKO MUHA: disciplinah.
Delovne discipline so odvoz smeti, kanalizacija, organizacija cvetja ter postavitev vodovoda.

Skupna zmaga športnih in delovnih tekmovanj je ostala doma, v podjetju Kostak, drugo mesto je zasedlo podjetje Mariborski vodovod, tretje pa podjetje Nigrad.

CC Konferenca 2. dan

Druga mednarodna konferenca o krožnem gospodarstvu – 2nd Circular Change conference

Naslednji izziv: umestiti Slovenijo med krožne voditeljice v svetu

Naložbe v Mariboru pokazatelj razvojnega potenciala krožnega prehoda

Maribor, 12. maja 2017

Dilem ni, priložnost pa je zdaj

 

Slovenija ima veliko razvojno priložnost za prehod v krožno gospodarstvo, s čimer se lahko pridruži vodilni skupini najbolj razvitih evropskih držav, ki na tem področju že dosegajo zavidljive rezultate. Ta priložnost izhaja iz njenih zgodovinskih, družbeno-ekonomskih, geostrateških in naravnih danosti. Še dodatno jo krepi iskanje odgovorov po vsem svetu na razmere globalne absolutne redkosti virov ob naraščajočem številu prebivalstva, ki že danes močno spreminja pogoje gospodarjenja v domala vseh gospodarskih panogah. Spodbujajo pa jo tudi usmeritve EU v krožno gospodarstvo, ki postaja ključni vidik evropske konkurenčnosti. Tak je najpomembnejši sklep udeležencev 2. mednarodne konference o krožnem gospodarstvu, ki ga je v svojem nastopu poudaril tudi premier Miro Cerar.

Sistemska sprememba je stvar sedanjosti in voditeljski izziv.

“Maribor kot regijsko središče prevzema vodilno vlogo na področju krožnega gospodarstva, da s svojim zgledom vodi izvajanje tega strateškega projekta in da oblikuje partnerstvo v urbani regiji za doseganje sinergij za vse prebivalce,” je poudaril župan Mesten občine Maribor Andrej Fištravec. “Dilem ni, priložnost pa je zdaj,”, pa je srednji govor na dogodku povzel nekdanji evropski komisar za okolje  ter sopredsedujoči mednarodnemu panelu za naravne vire (IRP) pri Združenih narodih in predsednik posvetovalnega odbora platforme Circular Change dr. Janez Potočnik.

 

Vizija Vlade RS: zasidrati Slovenijo kot krožno voditeljico na svetovnem zemljevidu

Cilj Slovenije je, da postane zelena referenčna država v digitalni Evropi.

V sklepnem govoru dvodnevnega srečanja je v Mariboru je Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar kot častni pokrovitelj 2. mednarodne konference o krožnem gospodarstvu Circular Change poudaril, da konferenco vidi kot edinstveno priložnost, da se Slovenija predstavi kot ambiciozna država, ki si je zadala, da bo stala ob boku svetovnim zelenim voditeljicam. “Cilj Slovenije je, da postane zelena referenčna država v digitalni Evropi in regionalna voditeljica na področju sistemske tranzicije v krožno gospodarstvo,” je poudaril premier Cerar. “Vlada Republike Slovenije se zaveda, da gre pri prehodu v krožno gospodarstvo za velike, sistemske spremembe, a hkrati ne želi le zasledovati svetovnih trendov, ampak jih v prihodnosti tudi aktivno sooblikovati.” Slovenija ima številne primerjalne prednosti, kot so naravne danosti, ugodna geostrateška pozicija, močne znanstveno raziskovalne institucije in “krožne prebojnike”, kot jih je poimenoval, tako na strani gospodarstva kot lokalnih skupnosti, predvsem pa ozaveščeno in motivirano prebivalstvo.

 

Ključni poudarki dvodnevnega mednarodnega srečanja v dveh slovenskih krožnih mestih

Sistemska sprememba je stvar sedanjosti in voditeljski izziv

Dvodnevni dogodek v organizaciji povezovalne platforme Circular Change se je v petek iz Ljubljane preselil v mariborski hotel Habakuk. Srečanje je rezultat več kot 50 vsebinskih partnerstev, med katerimi je na prvem mestu Partnerstvo za zeleno gospodarstvo, ki ga v Kabinetu Predsednika Vlade RS povezuje državni sekretar Tadej Slapnik. V vlogo so-organizatorja današnjega dne tega mednarodnega srečanja in ki ga odraža častno pokroviteljstvo premiera Mira Cerarja. Med ključnimi partnerji dogodka sta tudi Veleposlaništvi Republike Italije – v sodelovanju z agencijo ITA-Ice – in Kraljevine Nizozemske, AmCham Slovenija, in dve največji slovenski mesti, Ljubljana in Maribor. Pomemben je prispevek številnih drugih deležnikov v samem programu srečanja.

Skupaj z Godino Koširjevo so konferenco sta drugi dan konference odprli župan Mestne občine Maribor Andrej Fištravec, Veleposlanik Republike Italije v Sloveniji Nj. e. Paolo Trichilo, Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in državni sekretar Tadej Slapnik.

Državni sekretar Tadej Slapnik

Udeleženci so najprej prisluhnili dvema uvodničarjema. Nekdanji evropski komisar za okolje Janez Potočnik je v svojem govoru izpostavil sistemske vidike krožne tranzicije. V uvodnem temeljitem premisleku o velikem pospešku, ki ga človeštvo doživlja v 20. in 21. stoletju, in ki vodi do vse težje obvladljivih civilizacijskih neskladij, ki vse bolj ogrožajo možnosti za trajnostno bivanje na (pre)naseljenem planetu, se je nekdanji evropski komisar za okolje osredotočil na izzive Evropske unije ter orisal sodobne izzive za voditelje, ki jih neizogibno potrebujemo za izhod iz sedanjega položaja. Poudaril je zavedanje, da smo vsi skupaj šele na “začetku začetka”, zato so potrebne velike odločitve za prehod v nov ekonomski sistem. Obenem pa izostril vprašanje časovne razsežnosti reševanja trajnostnih izzivov z zavrnitvijo logike prenekaterih, da gre za vprašanja, namenjena prihodnosti. “Vsem tem sporočam, da je ta prihodnost prišla in se imenuje sedanjost,” je svoj nastop sklenil Potočnik.

Potočnik je bil prvi komisar, ki je pripravil obsežni paket ukrepov za spodbudo prehoda v krožno gospodarstvo, ki je bil v nekoliko prilagojeni obliki naposled sprejet konec leta 2015.

Giulio Bonazzi, Aquafil

Predsednik upravnega odbora in direktor Aquafila Giulio Bonazzi pa je prek izjemne osebne izkušnje družbeno odgovornega družinskega podjetnika in vizonarja izpričal izjemen zgled krožne preobrazbe poslovne skupine s sedežem v mestecu Arco v avtonomni pokrajini Trento v Italiji. Družba, ki deluje na treh kontinentih, je svojo intenzivno pot preobrazbe začela sistematično izvajati pred 11 leti. Med drugim so edinstven krožni poslovni model, ki omogoča ponovno uporabo najlona 6 iz ribiških mrež in rabljenih preprog, ki jih zbirajo po vsem svetu in iz njih po lastni, zaščiteni metodi spet pridelajo to sestavino, zasnovali prav v obratu tega podjetja v Sloveniji, ki ga vodi tržaški gospodarstvenik Edi Kraus. Zdaj ta model prenašajo tudi v druge svoje obrate.

 

Pozicioniranje Slovenije kot države voditeljice v krožni tranziciji

Predstavnik Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) Attila Turos je predstavil Globalno pobudo tega globalnega gospodarskega združenja za prehod v krožno gospodarstvo (Global Circular Economy Initiative), ki jo vodi in v okviru katere umeščajo našo državo kot eno najpomembnejših zgledov celovitega krožnega prehoda. Poudaril je, da je Svetovni gospodarski forum letos že tretjič podelil svetovno nagrado Circulars, namenjene krožnim prebojnikom. V zadnjem ciklusu izbora je bila Slovenija na četrtem mestu po številu prijav in na prebivalca nesporno na prvem mestu. Turos je med slovenskimi podjetji izrecno izpostavil Valtex. V prvem letu je to nagrado prejel Janez Potočnik. Pojasnil je tudi velik pomen, ki ga imajo za prehod v krožno gospodarstvo povezovalne platforme, kakršna postaja tudi njihova pobuda, ter pri tem izrecno pohvalil sodelovanje s platformo Circular Change. V sklepnem nastopu na konferenci je premier Miro Cerar potrdil, da je Slovenija na dobri poti in sprejel izziv ter na ta način Slovenijo umestil med najbolj ambiciozne evropske države na poti v krožno gospodarstvo.

 

Maribor kot krožno mesto

V nadaljevanju petkovega sporeda so se udeleženci posvetili Mariboru kot krožnemu mestu in podrobneje spoznali načrte za uresničitev njegove obsežne preobrazbe, ki jo združuje projekt Wcycle.

Igor Kos, kabinet župana MO Maribor

Igor Kos z mestne občine je predstavil celovit program pripravljenih krožnih projektov, ki obsegajo ravnanje z vodo, odpadki, toplotno energijo in drugimi viri, ter posegajo v prometno ureditev mesta. Odpirajo nove poslovne priložnosti, denimo, na mariborskem letališču. Ambiciozen načrt vsebuje preoblikovanje upravljanja z viri v mestu (voda, odpadki, energija), odpira nove poslovne priložnosti, vključuje Mariborčane in izboljšuje kakovost življenja.

“MO Maribor izvaja strateški projekt WCYCLE na področju krožnega gospodarstva, v katerega so vključena javna komunalna podjetja mesta Energetika, Snaga, Nigrad, Vodovod in Marprom,” je na konferenci poudaril župan mestne občine Maribor Andrej Fištravec.

 “V okviru tega projekta smo skupaj s podjetji identificirali 18 skupnih projektov, ki jih bodo podjetja v medsebojnem sodelovanju v prihodnjih letih realizirala. Vesel sem, da smo tik pred zasaditvijo prve lopate za izgradnjo tehnološko najnaprednejšega obrata za predelavo in sortiranje mešanih komunalnih odpadkov v evropski uniji, ki je istočasno tudi cenovno najugodnejša v primerjavi z industrijo predelave in sortiranje mešanih komunalnih odpadkov v Sloveniji. Skozi sinergije izvedbe projektov bomo tako zagotavljali optimalno izrabo vseh snovnih virov v mestu, krajšali materialne poti in oblikovali nove produkte, tako pa tudi ustvarili nova trajna zelena delovna mesta. Imamo priložnost, da oblikujemo model za prihodnost, ki bo trajnostno naravnan in da prihajajočim generacijam predamo regijo v boljšem stanju kot je danes.”

Obenem kaže razumeti dobro udeležbo predstavnikov EBRDja, Astrid Motta in Davorja Inđića v obeh omizjih drugega dne kot izrecno znamenje zanimanja za razvojne naložbe v Maribor.

Slovenije kot države voditeljica v krožni tranziciji.

“Druga mednarodna konferenca o krožnem prehodu zagotovo predstavila tisto prst, v kateri lahko “krožna semena” vzklijejo v trajnostne rešitve,” je ob zaključku poudarila programska direktorica Ladeja Godina Košir. “Slovenija je ravno prave velikosti in ima dovolj zahtevno gospodarsko sestavo ter zadovoljivo družbeno kohezivnost, zato je odločitev, da se izkaže kot država voditeljica za temeljito krožno tranzicijo, prava za njeno prihodnost. Tako lahko svoje prednosti pretvorimo v voditeljstvo in s tem v državo priložnosti, znanj in izkušenj na področju prehoda v krožno gospodarstvo, ki jih lahko delimo z drugimi.”

 

www.circularchange.com

 

>>> Svet kapitala: Načrt, kako postati prvaki v krožnem gospodarstvu
>>> SiolNET: Maribor je resno zakorakal v krožno gospodarstvo
>>> SiolNET: Janez Potočnik v Davosu prejel prestižno nagrado

 

2nd Circular Change Conference opens doors

Today, the 2nd Circular Change Conference opens doors to over 500 participants at Ljubljana Castle Ljubljana, who will initiate a unique two-day journey through learning experiences and insights into the transformational challenges across different industries, arising from the transition to the circular economy. The second conference day is taking place in Maribor (Hotel Habakuk).

“Under the sponsorship of the Prime Minister of the Slovenian Government Dr Miro Cerar, the 2nd International Circular Economy Conference is the perfect ground for selecting those “circular seeds” that can grow into sustainable solutions,” says the programme director Ladeja Godina Košir, Executive Director of Circular Change Platform before the beginning of the conference.

“Slovenia with the advantage of size (2 million population and the territory of 20.273 km²), though a significant economic complexity and privileged social cohesion, can offer itself as a pilot country for the deepest absorption of circular transition and become both a field of business opportunities and lessons to be learned and shared,” explains Godina Košir.

The conference participants, guided by over 30 speakers, internationally renowned leaders and co-creators of the circular transition will explore the systemic approach by tapping into circular economy platforms at local, urban, regional and international levels. They will learn about collaboration as a precondition for success in the context of circular business models and will dedicate to the evolution of circular cities.

First conference day in Ljubljana

The conference will begin with the panel consisted of some of the most outstanding protagonists who will bring up case studies from the successful circular business transformation.

Panel discussion and debate with the audience moderated by Sergio Ferraris, Scientific journalist, Materia Rinnovabile – Renewable Matter

These are: Matej Šuštaršič from the Institute for pulp and paper, Michele Posocco from Favini, Melanie Seier Larsen from BCG and Markus Laubscher of Philips.

The introductory keynote speaker is Christiaan Kraaijenhagen, a Dutch circular economy expert and the author of a book “Circular Business”, which offers a practical 10-step approach for professionals in small, medium-sized and large organisations on how to initiate, lead and execute a circular transformation from pilot to circular businesses.

Kraaijenhagen is the founder and innovation strategist at Innoboost. He believes that the best way to innovate is to improve your customer’s experience. “Our drive is to leave people and planet better than we found them.”

Iain Gulland, CEO of Zero Waste Scotland, the winner of the Circulars Awards 2017: “Scotland as a circular country”, will introduce the afternoon workshop session.

“We will engage into the new narrative through case studies as the most appropriate learning and knowledge-transfer method, together with accomplished circular pioneers. Last but not least, we will discuss the effects and opportunities deriving from the ongoing disruption of conventional business schemes, seeing new roles for public-private partnerships, procurement, taxation and financial institutions,” concludes Godina Košir.

2nd Circular Change Conference by the numbers

Miro Cerar, Ladeja Godina Košir, Maja Makovec Brenčič and Tadej Slapnik

Over 30 circular economy thought leaders on the stage will guide more than 500 participants from 10 countries through the two-day programme, which is a result of partnerships with over 50 international circular change makers.

The co-organiser of the second day, “Partnership for a green economy“, which is coordinated by State Secretary Tadej Slapnik at the Office of the Prime Minister of Slovenia, connects several ministries of the Slovenian Government with external stakeholders. Among others, there are also: Embassies of Italy and the Netherlands to Slovenia, ITA-Ice office in Ljubljana, AmCham Slovenia, The World Economic Forum, EBRD, Philips, Intesa Sanpaolo Bank, The Boston Consulting Group, The Circular Valley, Sava Insurance, Pošta Slovenije and many others, who will engage in a 2-day dialogue, which will evolve across two Slovenian circular cities, Ljubljana and Maribor, with both municipalities actively participating in the event’s programme.

Attila Turos, World Economic Forum – Circular Economy Initiative, The Circular Economy Awards

The second day in Maribor

The highlight of the second day of the event is the awaited presentation of the Accelerating the Circular Economy Initiative by Attila Turos of The World Economic Forum. As a result of the partnership with this prestigious global business club, Slovenia is recognised as a partner and a reference country of this global initiative for the circular economy – PACE Hub Europe.

Circular Change su “La Voce del Popolo”

Presentata la seconda edizione della conferenza Circular Change in programma a Lubiana e Maribor a maggio.

La transizione circolare è iniziata.

È una sfida che coinvolge tutti.

La seconda edizione della Circular Change Conference trova la sua giusta eco anche sulla stampa in lingua italiana.

Nell’inserto speciale “In più Economia e Finanza in edicola con “La Voce del Popolo” (Quotidiano italiano dell’Istria e del Quarnero) del 27 aprile scorso, Francesca Mary riassume lucidamente gli ottimi motivi per non mancare all’appuntamento dei prossimi 11 e 12 maggio 2017, a Lubiana e Maribor.

La presentazione del programma della Circular Change Conference, avvenuta il 13 aprile scorso all Casa dell’Unione Europea a Lubiana, ha riaffermato la forte sinergia in atto tra la piattaforma Circular Change (ideata da Giacomelli Media) ed il governo sloveno, che ha assunto il ruolo di coorganizzatore della seconda giornata della conferenza, nonché con le Municipalità di Lubiana e Maribor, che ospiteranno la conferenza, ma anche con le Ambasciate olandese e italiana in Slovenia e con l’AmCham.

In un video messaggio il premier sloveno, Miro Cerar, ha sottolineato come sia giunto il momento che la Slovenia e l’Europa si orientino verso l’economia circolare.

La Voce del Popolo evidenzia l’attivo supporto della Partnership per la Green Economy, guidata da Tadej Slapnik, segretario di Stato alla presidenza del governo sloveno; il sostegno convinto dell’Ambasciata olandese e dell’Ambasciata italiana in Slovenia, unitamente all’Italian Trade Agency – Istituto per il Commercio Estero; le spinte europee, evidenziate dall’europarlamentare del PPE Franc Bogovič la conferma di quanto la Conferenza sia orientata anche a promuovere le attività a livello locale data dai rappresentanti delle Municipalità di Lubiana e Maribor (quest’ultima anche con l’Istituto Wcycle); un evento introduttivo intitolato “Green Plus Digital Is Circular – One Year On” organizzato da AmCham Slovenia.

A tutti questi fattori va unita la elevata qualità dei relatori, annunciati da Ladeja Godina Košir, a capo dell’iniziativa Circular Change, e rappresentati in sede di presentazione da Janez Potočnik, eurodeputato e già commissario europeo per l’ambiente, che presiede il consiglio della piattaforma Circular Change.

Date queste premesse, inevitabile per Jurij Giacomelli, fondatore di Giacomelli Media, la società che ha dato vita alla piattaforma Circular Change, l’evidenziare che diventare un Hot Spot dell’economia circolare è “un’ambizione naturale”, non solo della piattaforma ma per ciascuna delle persone e degli enti coinvolti in un ampio progetto di transizione verso l’economia circolare.

Presentata la seconda edizione della conferenza Circular Change in programma a Lubiana e Maribor a maggio.

Pubblicato il 27. april 2017 | La Voce del Popolo | Fiume / Rijeka | La transizione circolare è iniziata |

Presentation of the 2nd Circular Change Conference: Walking the talk – Enabling Circular Transformation

 

Presentation of the 2nd Circular Change Conference

Walking the talk

Enabling Circular Transformation

Ljubljana, 13th April 2017

The presentation of the programme of the 2nd Circular Change Conference 2017 at the House of the EU in Ljubljana was representation of strong partnerships with the Slovenian Government – the co-organiser of the second conference day – , cities of Ljubljana and Maribor, who are hosting the event on 11th and the 12th May, and the Dutch and the Italian Embassies in Slovenia and AmCham Slovenia.
Just after the opening of the Circular Change Academy a video message of the Prime Minister of the Government of the Republic of Slovenia, Dr Miro Cerar, introduced the press conference.  The message of the prime Minister is straight-forward: the time is now in Slovenia and Europe for the transition to circular economy.
Slovenian Government consider that transition moment strategic, confirmed Tadej Slapnik, State Secretary at the Cabinet of the Prime Minister, Head of Partnership for Green Economy, an initiative under which the Government coordinates all ministries and external stakeholders who contribute to the green economic and social transition.
Ladeja Godina Košir, the leader of the Circular Change Platform, introduced the key messages and the speakers on programme of the 2nd Circular Change Conference, which will take place the 11th May at Ljubljana Castle and the 12th May 2017 at Hotel Habakuk, Maribor. Janez Potočnik, The Chair of the Advisory Board of the CC Platform and one of the keynote speakers at the event, underlined that the Circular Change Platform is now recognised as the focal meeting point for the circular economy in the country. He expressed the support to the mission that Slovenia adjoins the most advanced European countries in the circular transition.
The circular transformation is a hot topic at EU level, exposed Franc Bogovič, Member of the European Parliament, EPP.
H.E. Bart Twaalfhoven, Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Slovenia, briefly exposed an already advanced state of implementation of circular economy model in the Netherlands, which will be on focus at the Circular Change Conference and exposed examples from the every-day life, a demonstration of sharing economy being rooted in the Dutch culture.
Elisa Scelsa, Managing Director, ITA – Ice, Ljubljana Office, representative of the Embassy of the Republic of Italy, enlightened the Italian best practices and emphasised the full support and trust from her side to the Circular Conference.
The local implementation of the circular transition in Slovenia will be one in the focus of the Conference: Tjaša Ficko, Vice-Mayor of the City of Ljubljana, and Božidar Resnik, Managing Director of Wcycle Institute, representative of the City of Maribor, outlined the full involvement in the support of the event.
A pre-event, Green Plus Digital Is Circular – One Year On, will be hosted by AmCham, as confirmed by Ajša Vodnik, Executive Director, AmCham Slovenia, the traditional partner fo the Conference.
The press conference confirmed the broad partnership created around the Circular Change Conference, believed certain will be an opportunity to share European experiences in the field. Becoming the European Circular Hot Spot in the near future is a natural ambition of the Conference, exposed Jurij Giacomelli, founder of Giacomelli Media, a consulting firm that launched the Circular Change Platform. “This should not be merely  an ambition of the Platform itself, but of all of us, stakeholders, who have to prove the commitment and the ability to become one of the front-running countries, leading the circular transition.”

CCC 2017 Programme

 

Potenciali krožnega gospodarstva v Severno Primorski regiji

Partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije, ki ga vodi Tadej Slapnik, državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade RS, organizira posvet z naslovom: Potenciali krožnega gospodarstva v Severno Primorski regiji, ki bo v ponedeljek, 6. marca 2017, s pričetkom ob 12. uri, v dvorani Gospodarske zbornice Nova Gorica.

 V prvem delu posveta bo podrobna predstavitev vladnih ukrepov spodbujanja gospodarstva in zaposlovanja s poudarkom na področju krožnega gospodarstva.

Sledil bo del o Potencialih krožnega gospodarstva v Sloveniji in EU, kjer s svojo predstavijo sodeluje tudi platforma Circular Change in njena voditeljica Ladeja Godina Košir.

Nato pa bodo predstavljeni še primeri dobrih praks:

Petra Doljak, predstavitev blagovne znamke ponovne uporabe Re.Do v okviru Inštituta za urbane spremembe;

dr. Andreja Kutnar, Univerza na Primorskem, Projekt InnoRenew;

Edi Kraus, generalni direktor, član uprave AQUAFIL SLO, predstavitev primera krožnega gospodarstva;

Silvan Peršolja, Klet Brda, uspešna zgodba briškega vinarstva;

mag. Rudi Kragelj, energetsko učinkovito podjetje in inovacije zelene mobilnosti, Hidria AET,

Lilijana Brajlih, lokalna samooskrba v krožnem gospodarstvu, Potencial inštitut.

Udeležba na posvetu je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa je potrebna predhodna prijava, najkasneje do 2.3.2017 na elektronski naslov: klavdija.merc@gov.si.

 

Več o programu je na voljo na tej povezavi.

 

 

 

Circular Change 2016 milestones

Regional conference: Successful models of the Circular Economy based on collaboration

14 December 2016: Petrol Energetika and the Circular Change platform jointly organised the first regional conference focused on public-private partnerships for the Circular Economy. With the support of the Partnership for a Green Economy, led by Tadej Slapnik, State Secretary in the Cabinet of the Prime Minister, the conference attracted more than 60 participants from business and local communities and gained a lot of media attention.


National Conference: Circular Economy in practice

 18 November 2016: “Circular economy fundamentally changes the relationship between stakeholders,” was the main message of this conference in Maribor. More than 70 stakeholders actively participated at the conference, which was one of the main events in November’s Circular Economy Roadshow. Six practical CE examples were presented to the audience by six companies: Petrol Energetika, Lumar, Oven, Valtex, Skaza and the project Wcycle. Each of them also described one main challenge, and the participants worked in groups to help them to deliver solutions. The event was organised by the Ministry of Environment, the Partnership for a Green Economy and the Municipality of Maribor, in cooperation with the platform Circular Change, moderated by Ladeja Godina Košir.


Awareness exhibition on re-use in the National Assembly

14 November 2016: The National Assembly of Slovenia hosted a unique exhibition: “Re-use and re-design”, introduced by Depo (store for used and refurbished items) and Komunala Vrnika (Municipal Waste Management Vrhnika). The exhibition was opened by the President of the National Assembly, Dr Milan Brglez, and Brigita Šen Kreže, General Manager at Komunala Vrnika. Circular Change supported the event with intense awareness communication on the importance of re-use as one of the main Circular Economy pillars that households should consider.  November roadshow – Month of Circular Economy in Slovenia

November 2016: November was dedicated and publicly declared as the Month of Circular Economy in Slovenia by the governmental initiative Partnership for a Green Economy. Circular Change was an active partner and co-organiser of many events, with the aim of spreading the message of the Circular Economy – especially CE business models, success stories and CE best practice to different stakeholders, collaborating closely with government, companies and local communities. There were more than 15 different events all over Slovenia, and Circular Change leader Ladeja Godina Košir actively participated as a guest speaker and expert in round table talks.Circular Change presented at a meeting of all Ministers dedicated to CE

3 November 2016: The Prime Minister, Dr Miro Cerar, invited Dr Janez Potočnik, former European Commissioner for Environment, to introduce the concept of the Circular Economy to all Ministers in the Government. Ladeja Godina Košir presented the Circular Change Platform and the results achieved in Slovenia in 2016. In a press conference after the publicly broadcast meeting, Dr Cerar and Dr Potočnik officially announced that the Slovenian Government strongly supports Slovenia heading towards a Circular Economy.

 


Slovenia joined the Ellen MacArthur Foundation CE100 Programme

November 2016: The Republic of Slovenia joined the Ellen MacArthur Foundation’s international Circular Economy 100 (CE100) programme. Representatives of the Ellen MacArthur Foundation emphasised in their statement that “The Circular Economy is already receiving exemplary attention across the government in Slovenia, with the Ministries of Environment, Finance, Agriculture, Economic Development, Transport and Education represented at the Slovenian CE100 kick-off workshop, held earlier this month”. Circular Change, as an expert platform connecting all stakeholders focused on the Circular Economy nationally and further connecting them internationally, took over the important role of orchestrator between all the Slovenia multiplayers.

 


Open Circles: Slovenia Circular Economy “Movers and Shakers”

September 2016: Circular Change runs quarterly events called Open Circles – to meet and talk openly about Circular Economy issues. At Open Circles we chat, connect and share ideas in a very informal atmosphere, hosted by Ladeja Godina Košir from Circular Change. The highlight of each event is the story of one of the CE “movers and shakers”. In September Avant2go, the first electric car sharing in the region, was in the spotlight. The concept was brought to Ljubljana in summer 2016 by visionary Matej Čer, from Avant car. In November we discussed the re-use of goods by upcycling, repair and recycling. This event was co-hosted by Marinka Vovk, Executive Director of a social enterprise with a network of 9 Reuse Centres, Doctor of Biological Sciences and a pioneer in re-use strategies in Slovenia.


Circular Change joined the Partnership for a Green Economy

3 October 2016: Circular Change platform joined the Partnership for a Green Economy and took an active role in designing its action plan for 2017/2018. The first national meeting was led by Tadej Slapnik, State Secretary in the Cabinet of the Prime Minister, and seven other Ministries took part at the Congress Centre Brdo pri Kranju. More than 70 stakeholders from different sectors actively participated in this kick-off event. Their contributions and ideas will be included in the Partnership action plan for 2017/2018.


Advisory Board of CC met for the first time and elected a President

31 August 2016: On the last day of August, AquafilSLO Ljubljana hosted a constitutional meeting of the Circular Change Advisory Board. From September 2016 onwards, the Board, comprised of prominent international experts on the Circular Economy, has been advising and steering the Circular Change action plan and monitoring our progress. The Board members are: Josephine Green, UK, former Senior Director for Trends and Strategy at Philips, now a speaker and consultant on sustainability and Circular Economy culture (and author of Beyond 20:21st century stories); Guido Braam, NL is CEO at Powered by Meaning, and former CEO of Circle Economy and former Executive Director of the NL Circular Hotspot; Edi Kraus, ITA is General Manager at AquafilSLO; Tadej Slapnik , SLO serves as the State Secretary in the Cabinet of the Prime Minister of the Republic of Slovenia; and Dr Janez Potočnik, SLO is Partner of SystemiQ and Co-Chair of the UNEP International Resource Panel, and between 2010-2014 was EU Commissioner for Environment. He was unanimously appointed the President of the Board. Ladeja Godina Košir, initiator of the Circular Change platform, was appointed as Executive Director of the platform.


Saying “Yes” to an Invitation to support The Circulars Awards 2017

August 2016: The World Economic Forum’s Community of Young Global Leaders, in collaboration with Accenture Strategy, invited Circular Change to support The Circulars Awards. At the end of the summer, Circular Change officially became one of the supporters of the global Circular Economy awards, The Circulars 2017. In a limited time we identified around 20 potential projects and companies with well-implemented Circular Economy principles in Slovenia, and encouraged them to run for The Circulars Awards 2017. In the end 11 of them succeeded in completing their applications by the end of September, and this result ranked Slovenia in 4th place of all countries by number of participants in this year’s Award process.International Conference: Embracing the Circular Economy

6 May 2016: At the first international conference, “Embracing Circular Change”, held in Ljubljana on May 6 2016, over 120 participants discussed the challenges of the transition to the new economic model of the Circular Economy. Aquafil, Datalab, Iskraemeco and Avant car – top Circular business cases from Slovenia – were presented at the Conference. The keynote speaker was Circular Economy pioneer Dr Janez Potočnik. At the conference programme director and host Ladeja Godina Košir officially introduced the newly established platform Circular Change and its website www.circularchange.com. She emphasised the ambition of the platform – to connect stakeholders in Slovenia and in the wider region, and to enable them to cooperate, promote innovations and exchange best business practice. The pre-event of the Conference was an AmCham traditional Business Breakfast entitled Circular Economy as an Opportunity for Slovenia – a green reference country in digital Europe.

Krožno sodelovanje države, podjetij in lokalne skupnosti

Jutri, 14. decembra 21016, bo v Kulturnem centru Ravne na Koroškem potekala regionalna konferenca: Do večje konkurenčnosti regije z aktivnimi partnerstvi –  Uspešni modeli krožnega gospodarstva vzpostavljeni na sodelovanju.

Namen konference je vzpostavitev dialoga med vlado, ključnimi akterji lokalne skupnosti in podjetji ter na podlagi primerov dobrih praks identificirati mehanizme za spodbujanje in vzpostavljanje učinkovitih in krožnih javno-zasebnih partnerstev.

Tadej Slapnik, državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade. Foto: Andreja Basle

Pričela se bo ob 9.30 uri in zgodaj popoldne zaključila z okroglo mizo: Krožno sodelovanje države, podjetij in lokalne skupnosti – kaj lahko naredimo takoj – če izstopimo iz silosov in se povežemo. Na okrogli mizi bodo svoja stališča delili: Tadej Slapnik, državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade, ki bo tudi uvodni govornik, Slavko Kanalec, direktor za tehnologijo, Skupina SIJ, Mojca Kert, direktorica Petrola Energetika, dr. Tomaž Rožen, župan Raven na Koroškem, Ivan Plevnik, direktor Koroškega centra za ravnanje z odpadki in Igor Kos, svetovalec v kabinetu župana, Mestna občina Maribor.

Konferenca je nadaljevanje meseca krožnega gospodarstva, ki je potekal v novembru. Zasnovana je v sodelovanju platforme Circular Change in Petrola Energetike ter Partnerstva za zeleno gospodarstvo, ki ga vodi Tadej Slapnik, državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade.

Zelo pomembno je financiranje tovrstnih projektov, zato bodo predstavniki vlade tokrat govorili predvsem o tem, kateri ukrepi in finančni viri bodo podjetjem in lokalnim skupnost na področju javno zasebnih partnerstev in krožnega gospodarstva na voljo v letu 2017 in naprej.

Matjaž Franc Zupančič – Tičo, državni sekretar Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) bo spregovoril o Finančnih virih za krožne projekte v EU. Ladeja Godina Košir, izvršna direktorica Circular Change bo predstavila Povzetek aktivnosti na ravni vlade RS in na ravni gospodarstva ter tudi moderirala konferenco, dr. Dragica Marinič, Štajerska gospodarska zbornica, pa bo govorila o pomenu SRIP- Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

Foto: MP produkcija, Marko Pigac

Foto: MP produkcija, Marko Pigac

V središču regionalne konference bodo dobre poslovne prakse. Kako vzpostaviti učinkovita krožna partnerstva bodo povedali nosilci projekta Wcycle, ki je v Mariboru povezal Snago Maribor, Nigrad in Energetiko Maribor. Mariborski projekt v prvem koraku stavi na povezovanje javnih podjetij, ki bodo izkoristila odpad, ki ga proizvedejo Mariborčani, kot surovino. Predvideva pa tudi vzpostavitev raziskovalnega inštituta in s strateškim partnerjem ustanovitev mednarodnega podjetja s sedežem v eni od evropskih prestolnic. Projekt bodo predstavili: Igor Kos, svetovalec v kabinetu župana, Mestna občina Maribor, Mirko Šprinzer, avtor zasnove modela krožnega gospodarstva v Mariboru in Miran Rožman, vodja razvoja v Energetiki Maribor.

Metal Ravne (del skupine SIJ).

V Petrolu Energetiki prav tako verjamemo v sodelovanje in razvoj v okviru javno zasebnih partnerstev. Podjetje je skupaj z lokalno skupnostjo, Metalom Ravne (del skupine SIJ) in Institutom Jožef Štefan uspelo zasnovati in izvesti inovativni in na principih krožnega gospodarstva temelječ projekt izkoriščanja odpadne toplote iz industrije za daljinsko ogrevanje na gospodarskem območju in v mestu Ravne na Koroškem. Projekt ima velik potencial za nadaljnji razvoj in širšo implementacijo, saj gre za prvi tovrsten projekt v slovenskem prostoru, ki je uspešno poiskal in povezal porabnike odpadne toplote ter razvil potrebne tehnične in organizacijske rešitve, kar je pri tovrstnih projektih največji izziv. Predstavili ga bodo: Darinka Potočnik, direktorica področja Razvoja in upravljanja, Petrol Energetika, Andrej Gradišnik, glavni direktor SIJ Metala Ravne, Miran Fužir, Petrol Energetika in Kristijan Plesnik, Metal Ravne.

Celoten program je na voljo na tej povezavi.

Krožno gospodarstvo bistveno spreminja odnose med gospodarskimi družbami

Na posvetu Krožno gospodarstvo v praksi, ki je v petek potekal v Mariboru, je bilo zelo poučno, praktično in sodelovalno. Med več kot 70 udeleženci so krožile: dobre prakse, izzivi, ideje in rešitve.

dsc_0020

Tadej Slapnik, državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade. Foto: Andreja Basle

V uvodnem nagovoru je Tadej Slapnik, državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade, izpostavil, da krožno gospodarstvo bistveno spreminja odnose med gospodarskimi družbami.

»Številni primeri kažejo, da so lahko določeni zavržki enih podjetij zelo kakovostna surovina za druga podjetja. To neposredno pomeni, da bo potrebno povezovanje med podjetji znotraj sektorjev, med različnimi sektorji in nova politika odnosov med podjetji. Razvijajo se nove tehnologije, zato smo že na pragu četrte tehnološke revolucije. Povečuje se odgovornost proizvajalcev, ki je povezana s stroški, ki nastanejo ob koncu življenjske dobe proizvodov. Hkrati se spreminjajo tudi: življenje, navade in mišljenje potrošnikov,« je opozoril Slapnik.

Dejal je še, da bo slovensko gospodarstvo »ostalo vpeto v globalno gospodarstvo. Iz te preobrazbe, ki jo prinaša krožno gospodarstvo, pa mora poleg pozitivnih okoljskih učinkov iziti tudi veliko bolj konkurenčno.«

Dogodek so organizirali: Ministrstvo za okolje in prostor, Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije in Mestna občina Maribor v sodelovanju s platformo Circular Change. Sooblikovala in moderirala ga je Ladeja Godina Košir, voditeljica platforme Circular Change, ki je v svoji predstavitvi povzela bistvene elemente za uspešen prehod v krožno gospodarstvo.

dsc_0072

Tanja Šepul, Petrol Energetika pred predstavitvijo. Foto: Andreja Basle.

Vrhunec dogodka se bile predstavitve dobrih praks krožnega gospodarstva. Šest podjetij in projektov: Petrol Energetika (Tanja Šepul), Lumar hiše (Boštjan Kralj), Valtex (Niko Kumar), OVEN – Polni me modra energija ( Neven Lisica), Skaza – Smart plastic (Andreja Križanec) in projekt Wcycle (Igor Kos, Mestna občina Maribor) je sprejelo izziv ter zavzeto in učinkovito (na voljo so imeli le 3 minute) z udeleženci delilo svoje primere dobrih praks na področju krožnega gospodarstva. Hkrati so ob koncu predstavitve morali vsi izpostaviti tudi ključni krožni izziv, ki bi ga želeli rešiti v prihodnje.

Sledil je delavniški del dogodka z usmerjeno diskusiji ob šestih krožnih omizjih, kjer so udeleženci nizali predloge, kako vidijo rešitve predstavljenih izzivov. Rezultat? Podjetja so domov odnesla celo vrsto zanimivih predlogov, ki so jih slišala od udeležencev.

dsc_0185

Tanja Šepul, Petrol Energetika, Andreja Križanec, Skaza – Smart Plastik in Niko Kumar, Valtex – pred zaključno predstavitvijo rešitev za njihov krožni izziv. Foto: Andreja Basle

S predstavniki vlade – Tadejem Slapnikom, ki v okviru Kabineta predsednika vlade vodi Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije – in ministrstev – mag. Tanjo Bolte, direktorico direktorata na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) in Janjo Kreitmayer McKenzie, MOP – se je ob zaključnih predstavitvah razvila živahna in odkrita izmenjava mnenj, ali in kako lahko pri spodbujanju projektov krožnega gospodarstva nasproti pride tudi država.

Slavnostni del programa je zaokrožil  podpis sporazuma o sodelovanju na področju krožnega gospodarstva med Mestno občino Maribor, Mestno občino Ptuj in Občino Šentilj.

Župani: dr. Andrej Fištravec, Mestna občina Maribor, Miran Senčar, Mestna občino Ptuj in Štefan Žvab, Občina Šentilj so s podpisom Pisma o nameri kot partnerji projekta »izrazili namero, interes
in pripravljenost za projektno poslovno sodelovanje pri zasnovi modela in realizaciji projekta
vzpostavitve krožnega gospodarstva na urbanih območjih regije Podravja kot novega
ekonomskega modela materialnega, energetskega in vodnega gospodarstva, uporabe
predelanih odpadkov, odvečne energije in prečiščene vode kot novih virov.«

dsc_0261

Župani: Miran Senčar, Mestna občino Ptuj, dr. Andrej Fištravec, Mestna občina Maribor in Štefan Žvab, Občina Šentilj, bodo krožne projekte v bodoče razvijali v sodelovanju. Foto: Andreja Basle.

Cilji skupnega delovanja in sodelovanja vseh treh občin pri projektih krožnega gospodarstva je, da predelane odpadke, odvečno energijo in prečiščeno vodo uporabijo kot nov vir, za ustvarjanje novih
prihodkov, zmanjševanje lastnih stroškov, ustvarjanje dodane vrednosti, odpiranje novih
zelenih delovnih mest in večplastni razvoj, pri tem pa nove predelovalne kapacitete
načrtujejo prednostno na področjih urbanih degradiranih površin s ciljem njihove ureditve in
rekultivacije. Posebna pozornost sodelovanja bo namenjena tudi izvajanju t.i. »mehkih vsebin«, med katere spadajo storitve s področja delitvene ekonomije, obnove, ponovne uporabe in samooskrbe.«

 

Potenciali krožnega gospodarstva v jugovzhodni regiji

Posvet Potenciali krožnega gospodarstva v jugovzhodni regiji je potekal v sklopu današnjega regijskega obiska Vlade Republike Slovenije v jugovzhodni regiji. Organiziralo ga je Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije v sodelovanju s Podjetniškim inkubatorjem Kočevje.

Odlični primeri iz prakse – Melamin d.d., Območni lesno predelovalni center Kočevski les, Zadruga Zakladi Kočevske in Etri skupnost Bela Krajina – so dokazali, da se krožno gospodarstvo v Sloveniji učinkovito in uspešno udejanja.

V uvodu so zbrane nagovorili: Tadej Slapnik, državni sekretar, Kabinet predsednika vlade Republike Slovenije, dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje in Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor. O potencialih krožnega gospodarstva v Republiki Sloveniji pa je v nadaljevnju spregorila Ladeja Košir Godina, vodja Circular Change platforme

Ministrica Irena Majcen  je v uvodnem nagovoru poudarila, da so spremembe v današnjem svetu neizbežne, da ekonomski modeli težijo k neprestani nadgradnji in inovativnosti, ključno pa je upravljanje z naravnimi viri in sredstvi, ki mora biti premišljeno, če želimo ohraniti ekonomsko, okoljsko, kot tudi družbeno stabilnost.

a3993c76-653c-41e4-a752-65b5be77d2b6-large

»S tem namenom in da bi vzpostavili dodatne pogoje za trajnostno rast in razvoj, povečano konkurenčnost gospodarstva, nova delovna mesta ter kakovost življenja tudi v prihodnje si je vlada zastavila prehod v zeleno gospodarstvo ter lansko leto sprejela Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo z načrtom aktivnosti. Tako je proces prehoda v zeleno gospodarstvo, z ekonomskim modelom krožnega gospodarstva, v Sloveniji opredelila kot del naše dolgoročne razvojne strategije in v preteklem tednu začeli z mesecem krožnega gospodarstva,« je še izpostavila ministrica.

Dodala je: »Na Ministrstvu za okolje in prostor se zavedamo, da je naš interes za uveljavitev krožnega gospodarstva v prvi vrsti okoljski – krožno gospodarstvo je model, ki omogoča sistematično zmanjševanje vpliva človeka na okolje. Nedvomno pa se ta okoljski vidik, skupaj s koristmi, ki jih prinaša, lahko dobro povezuje z gospodarskimi koristmi in priložnostmi, ki jih prinaša bolj trajnostno gospodarstvo.«

Celoten posvet si lahko ogledate na posnetku: