Prispevki

CC Konferenca 2. dan

Druga mednarodna konferenca o krožnem gospodarstvu – 2nd Circular Change conference

Naslednji izziv: umestiti Slovenijo med krožne voditeljice v svetu

Naložbe v Mariboru pokazatelj razvojnega potenciala krožnega prehoda

Maribor, 12. maja 2017

Dilem ni, priložnost pa je zdaj

 

Slovenija ima veliko razvojno priložnost za prehod v krožno gospodarstvo, s čimer se lahko pridruži vodilni skupini najbolj razvitih evropskih držav, ki na tem področju že dosegajo zavidljive rezultate. Ta priložnost izhaja iz njenih zgodovinskih, družbeno-ekonomskih, geostrateških in naravnih danosti. Še dodatno jo krepi iskanje odgovorov po vsem svetu na razmere globalne absolutne redkosti virov ob naraščajočem številu prebivalstva, ki že danes močno spreminja pogoje gospodarjenja v domala vseh gospodarskih panogah. Spodbujajo pa jo tudi usmeritve EU v krožno gospodarstvo, ki postaja ključni vidik evropske konkurenčnosti. Tak je najpomembnejši sklep udeležencev 2. mednarodne konference o krožnem gospodarstvu, ki ga je v svojem nastopu poudaril tudi premier Miro Cerar.

Sistemska sprememba je stvar sedanjosti in voditeljski izziv.

“Maribor kot regijsko središče prevzema vodilno vlogo na področju krožnega gospodarstva, da s svojim zgledom vodi izvajanje tega strateškega projekta in da oblikuje partnerstvo v urbani regiji za doseganje sinergij za vse prebivalce,” je poudaril župan Mesten občine Maribor Andrej Fištravec. “Dilem ni, priložnost pa je zdaj,”, pa je srednji govor na dogodku povzel nekdanji evropski komisar za okolje  ter sopredsedujoči mednarodnemu panelu za naravne vire (IRP) pri Združenih narodih in predsednik posvetovalnega odbora platforme Circular Change dr. Janez Potočnik.

 

Vizija Vlade RS: zasidrati Slovenijo kot krožno voditeljico na svetovnem zemljevidu

Cilj Slovenije je, da postane zelena referenčna država v digitalni Evropi.

V sklepnem govoru dvodnevnega srečanja je v Mariboru je Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar kot častni pokrovitelj 2. mednarodne konference o krožnem gospodarstvu Circular Change poudaril, da konferenco vidi kot edinstveno priložnost, da se Slovenija predstavi kot ambiciozna država, ki si je zadala, da bo stala ob boku svetovnim zelenim voditeljicam. “Cilj Slovenije je, da postane zelena referenčna država v digitalni Evropi in regionalna voditeljica na področju sistemske tranzicije v krožno gospodarstvo,” je poudaril premier Cerar. “Vlada Republike Slovenije se zaveda, da gre pri prehodu v krožno gospodarstvo za velike, sistemske spremembe, a hkrati ne želi le zasledovati svetovnih trendov, ampak jih v prihodnosti tudi aktivno sooblikovati.” Slovenija ima številne primerjalne prednosti, kot so naravne danosti, ugodna geostrateška pozicija, močne znanstveno raziskovalne institucije in “krožne prebojnike”, kot jih je poimenoval, tako na strani gospodarstva kot lokalnih skupnosti, predvsem pa ozaveščeno in motivirano prebivalstvo.

 

Ključni poudarki dvodnevnega mednarodnega srečanja v dveh slovenskih krožnih mestih

Sistemska sprememba je stvar sedanjosti in voditeljski izziv

Dvodnevni dogodek v organizaciji povezovalne platforme Circular Change se je v petek iz Ljubljane preselil v mariborski hotel Habakuk. Srečanje je rezultat več kot 50 vsebinskih partnerstev, med katerimi je na prvem mestu Partnerstvo za zeleno gospodarstvo, ki ga v Kabinetu Predsednika Vlade RS povezuje državni sekretar Tadej Slapnik. V vlogo so-organizatorja današnjega dne tega mednarodnega srečanja in ki ga odraža častno pokroviteljstvo premiera Mira Cerarja. Med ključnimi partnerji dogodka sta tudi Veleposlaništvi Republike Italije – v sodelovanju z agencijo ITA-Ice – in Kraljevine Nizozemske, AmCham Slovenija, in dve največji slovenski mesti, Ljubljana in Maribor. Pomemben je prispevek številnih drugih deležnikov v samem programu srečanja.

Skupaj z Godino Koširjevo so konferenco sta drugi dan konference odprli župan Mestne občine Maribor Andrej Fištravec, Veleposlanik Republike Italije v Sloveniji Nj. e. Paolo Trichilo, Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in državni sekretar Tadej Slapnik.

Državni sekretar Tadej Slapnik

Udeleženci so najprej prisluhnili dvema uvodničarjema. Nekdanji evropski komisar za okolje Janez Potočnik je v svojem govoru izpostavil sistemske vidike krožne tranzicije. V uvodnem temeljitem premisleku o velikem pospešku, ki ga človeštvo doživlja v 20. in 21. stoletju, in ki vodi do vse težje obvladljivih civilizacijskih neskladij, ki vse bolj ogrožajo možnosti za trajnostno bivanje na (pre)naseljenem planetu, se je nekdanji evropski komisar za okolje osredotočil na izzive Evropske unije ter orisal sodobne izzive za voditelje, ki jih neizogibno potrebujemo za izhod iz sedanjega položaja. Poudaril je zavedanje, da smo vsi skupaj šele na “začetku začetka”, zato so potrebne velike odločitve za prehod v nov ekonomski sistem. Obenem pa izostril vprašanje časovne razsežnosti reševanja trajnostnih izzivov z zavrnitvijo logike prenekaterih, da gre za vprašanja, namenjena prihodnosti. “Vsem tem sporočam, da je ta prihodnost prišla in se imenuje sedanjost,” je svoj nastop sklenil Potočnik.

Potočnik je bil prvi komisar, ki je pripravil obsežni paket ukrepov za spodbudo prehoda v krožno gospodarstvo, ki je bil v nekoliko prilagojeni obliki naposled sprejet konec leta 2015.

Giulio Bonazzi, Aquafil

Predsednik upravnega odbora in direktor Aquafila Giulio Bonazzi pa je prek izjemne osebne izkušnje družbeno odgovornega družinskega podjetnika in vizonarja izpričal izjemen zgled krožne preobrazbe poslovne skupine s sedežem v mestecu Arco v avtonomni pokrajini Trento v Italiji. Družba, ki deluje na treh kontinentih, je svojo intenzivno pot preobrazbe začela sistematično izvajati pred 11 leti. Med drugim so edinstven krožni poslovni model, ki omogoča ponovno uporabo najlona 6 iz ribiških mrež in rabljenih preprog, ki jih zbirajo po vsem svetu in iz njih po lastni, zaščiteni metodi spet pridelajo to sestavino, zasnovali prav v obratu tega podjetja v Sloveniji, ki ga vodi tržaški gospodarstvenik Edi Kraus. Zdaj ta model prenašajo tudi v druge svoje obrate.

 

Pozicioniranje Slovenije kot države voditeljice v krožni tranziciji

Predstavnik Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) Attila Turos je predstavil Globalno pobudo tega globalnega gospodarskega združenja za prehod v krožno gospodarstvo (Global Circular Economy Initiative), ki jo vodi in v okviru katere umeščajo našo državo kot eno najpomembnejših zgledov celovitega krožnega prehoda. Poudaril je, da je Svetovni gospodarski forum letos že tretjič podelil svetovno nagrado Circulars, namenjene krožnim prebojnikom. V zadnjem ciklusu izbora je bila Slovenija na četrtem mestu po številu prijav in na prebivalca nesporno na prvem mestu. Turos je med slovenskimi podjetji izrecno izpostavil Valtex. V prvem letu je to nagrado prejel Janez Potočnik. Pojasnil je tudi velik pomen, ki ga imajo za prehod v krožno gospodarstvo povezovalne platforme, kakršna postaja tudi njihova pobuda, ter pri tem izrecno pohvalil sodelovanje s platformo Circular Change. V sklepnem nastopu na konferenci je premier Miro Cerar potrdil, da je Slovenija na dobri poti in sprejel izziv ter na ta način Slovenijo umestil med najbolj ambiciozne evropske države na poti v krožno gospodarstvo.

 

Maribor kot krožno mesto

V nadaljevanju petkovega sporeda so se udeleženci posvetili Mariboru kot krožnemu mestu in podrobneje spoznali načrte za uresničitev njegove obsežne preobrazbe, ki jo združuje projekt Wcycle.

Igor Kos, kabinet župana MO Maribor

Igor Kos z mestne občine je predstavil celovit program pripravljenih krožnih projektov, ki obsegajo ravnanje z vodo, odpadki, toplotno energijo in drugimi viri, ter posegajo v prometno ureditev mesta. Odpirajo nove poslovne priložnosti, denimo, na mariborskem letališču. Ambiciozen načrt vsebuje preoblikovanje upravljanja z viri v mestu (voda, odpadki, energija), odpira nove poslovne priložnosti, vključuje Mariborčane in izboljšuje kakovost življenja.

“MO Maribor izvaja strateški projekt WCYCLE na področju krožnega gospodarstva, v katerega so vključena javna komunalna podjetja mesta Energetika, Snaga, Nigrad, Vodovod in Marprom,” je na konferenci poudaril župan mestne občine Maribor Andrej Fištravec.

 “V okviru tega projekta smo skupaj s podjetji identificirali 18 skupnih projektov, ki jih bodo podjetja v medsebojnem sodelovanju v prihodnjih letih realizirala. Vesel sem, da smo tik pred zasaditvijo prve lopate za izgradnjo tehnološko najnaprednejšega obrata za predelavo in sortiranje mešanih komunalnih odpadkov v evropski uniji, ki je istočasno tudi cenovno najugodnejša v primerjavi z industrijo predelave in sortiranje mešanih komunalnih odpadkov v Sloveniji. Skozi sinergije izvedbe projektov bomo tako zagotavljali optimalno izrabo vseh snovnih virov v mestu, krajšali materialne poti in oblikovali nove produkte, tako pa tudi ustvarili nova trajna zelena delovna mesta. Imamo priložnost, da oblikujemo model za prihodnost, ki bo trajnostno naravnan in da prihajajočim generacijam predamo regijo v boljšem stanju kot je danes.”

Obenem kaže razumeti dobro udeležbo predstavnikov EBRDja, Astrid Motta in Davorja Inđića v obeh omizjih drugega dne kot izrecno znamenje zanimanja za razvojne naložbe v Maribor.

Slovenije kot države voditeljica v krožni tranziciji.

“Druga mednarodna konferenca o krožnem prehodu zagotovo predstavila tisto prst, v kateri lahko “krožna semena” vzklijejo v trajnostne rešitve,” je ob zaključku poudarila programska direktorica Ladeja Godina Košir. “Slovenija je ravno prave velikosti in ima dovolj zahtevno gospodarsko sestavo ter zadovoljivo družbeno kohezivnost, zato je odločitev, da se izkaže kot država voditeljica za temeljito krožno tranzicijo, prava za njeno prihodnost. Tako lahko svoje prednosti pretvorimo v voditeljstvo in s tem v državo priložnosti, znanj in izkušenj na področju prehoda v krožno gospodarstvo, ki jih lahko delimo z drugimi.”

 

www.circularchange.com

 

>>> Svet kapitala: Načrt, kako postati prvaki v krožnem gospodarstvu
>>> SiolNET: Maribor je resno zakorakal v krožno gospodarstvo
>>> SiolNET: Janez Potočnik v Davosu prejel prestižno nagrado

 

Circular Change su “La Voce del Popolo”

Presentata la seconda edizione della conferenza Circular Change in programma a Lubiana e Maribor a maggio.

La transizione circolare è iniziata.

È una sfida che coinvolge tutti.

La seconda edizione della Circular Change Conference trova la sua giusta eco anche sulla stampa in lingua italiana.

Nell’inserto speciale “In più Economia e Finanza in edicola con “La Voce del Popolo” (Quotidiano italiano dell’Istria e del Quarnero) del 27 aprile scorso, Francesca Mary riassume lucidamente gli ottimi motivi per non mancare all’appuntamento dei prossimi 11 e 12 maggio 2017, a Lubiana e Maribor.

La presentazione del programma della Circular Change Conference, avvenuta il 13 aprile scorso all Casa dell’Unione Europea a Lubiana, ha riaffermato la forte sinergia in atto tra la piattaforma Circular Change (ideata da Giacomelli Media) ed il governo sloveno, che ha assunto il ruolo di coorganizzatore della seconda giornata della conferenza, nonché con le Municipalità di Lubiana e Maribor, che ospiteranno la conferenza, ma anche con le Ambasciate olandese e italiana in Slovenia e con l’AmCham.

In un video messaggio il premier sloveno, Miro Cerar, ha sottolineato come sia giunto il momento che la Slovenia e l’Europa si orientino verso l’economia circolare.

La Voce del Popolo evidenzia l’attivo supporto della Partnership per la Green Economy, guidata da Tadej Slapnik, segretario di Stato alla presidenza del governo sloveno; il sostegno convinto dell’Ambasciata olandese e dell’Ambasciata italiana in Slovenia, unitamente all’Italian Trade Agency – Istituto per il Commercio Estero; le spinte europee, evidenziate dall’europarlamentare del PPE Franc Bogovič la conferma di quanto la Conferenza sia orientata anche a promuovere le attività a livello locale data dai rappresentanti delle Municipalità di Lubiana e Maribor (quest’ultima anche con l’Istituto Wcycle); un evento introduttivo intitolato “Green Plus Digital Is Circular – One Year On” organizzato da AmCham Slovenia.

A tutti questi fattori va unita la elevata qualità dei relatori, annunciati da Ladeja Godina Košir, a capo dell’iniziativa Circular Change, e rappresentati in sede di presentazione da Janez Potočnik, eurodeputato e già commissario europeo per l’ambiente, che presiede il consiglio della piattaforma Circular Change.

Date queste premesse, inevitabile per Jurij Giacomelli, fondatore di Giacomelli Media, la società che ha dato vita alla piattaforma Circular Change, l’evidenziare che diventare un Hot Spot dell’economia circolare è “un’ambizione naturale”, non solo della piattaforma ma per ciascuna delle persone e degli enti coinvolti in un ampio progetto di transizione verso l’economia circolare.

Presentata la seconda edizione della conferenza Circular Change in programma a Lubiana e Maribor a maggio.

Pubblicato il 27. april 2017 | La Voce del Popolo | Fiume / Rijeka | La transizione circolare è iniziata |

Presentation of the 2nd Circular Change Conference: Walking the talk – Enabling Circular Transformation

 

Presentation of the 2nd Circular Change Conference

Walking the talk

Enabling Circular Transformation

Ljubljana, 13th April 2017

The presentation of the programme of the 2nd Circular Change Conference 2017 at the House of the EU in Ljubljana was representation of strong partnerships with the Slovenian Government – the co-organiser of the second conference day – , cities of Ljubljana and Maribor, who are hosting the event on 11th and the 12th May, and the Dutch and the Italian Embassies in Slovenia and AmCham Slovenia.
Just after the opening of the Circular Change Academy a video message of the Prime Minister of the Government of the Republic of Slovenia, Dr Miro Cerar, introduced the press conference.  The message of the prime Minister is straight-forward: the time is now in Slovenia and Europe for the transition to circular economy.
Slovenian Government consider that transition moment strategic, confirmed Tadej Slapnik, State Secretary at the Cabinet of the Prime Minister, Head of Partnership for Green Economy, an initiative under which the Government coordinates all ministries and external stakeholders who contribute to the green economic and social transition.
Ladeja Godina Košir, the leader of the Circular Change Platform, introduced the key messages and the speakers on programme of the 2nd Circular Change Conference, which will take place the 11th May at Ljubljana Castle and the 12th May 2017 at Hotel Habakuk, Maribor. Janez Potočnik, The Chair of the Advisory Board of the CC Platform and one of the keynote speakers at the event, underlined that the Circular Change Platform is now recognised as the focal meeting point for the circular economy in the country. He expressed the support to the mission that Slovenia adjoins the most advanced European countries in the circular transition.
The circular transformation is a hot topic at EU level, exposed Franc Bogovič, Member of the European Parliament, EPP.
H.E. Bart Twaalfhoven, Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Slovenia, briefly exposed an already advanced state of implementation of circular economy model in the Netherlands, which will be on focus at the Circular Change Conference and exposed examples from the every-day life, a demonstration of sharing economy being rooted in the Dutch culture.
Elisa Scelsa, Managing Director, ITA – Ice, Ljubljana Office, representative of the Embassy of the Republic of Italy, enlightened the Italian best practices and emphasised the full support and trust from her side to the Circular Conference.
The local implementation of the circular transition in Slovenia will be one in the focus of the Conference: Tjaša Ficko, Vice-Mayor of the City of Ljubljana, and Božidar Resnik, Managing Director of Wcycle Institute, representative of the City of Maribor, outlined the full involvement in the support of the event.
A pre-event, Green Plus Digital Is Circular – One Year On, will be hosted by AmCham, as confirmed by Ajša Vodnik, Executive Director, AmCham Slovenia, the traditional partner fo the Conference.
The press conference confirmed the broad partnership created around the Circular Change Conference, believed certain will be an opportunity to share European experiences in the field. Becoming the European Circular Hot Spot in the near future is a natural ambition of the Conference, exposed Jurij Giacomelli, founder of Giacomelli Media, a consulting firm that launched the Circular Change Platform. “This should not be merely  an ambition of the Platform itself, but of all of us, stakeholders, who have to prove the commitment and the ability to become one of the front-running countries, leading the circular transition.”

CCC 2017 Programme

 

Circular Change 2016 milestones

Regional conference: Successful models of the Circular Economy based on collaboration

14 December 2016: Petrol Energetika and the Circular Change platform jointly organised the first regional conference focused on public-private partnerships for the Circular Economy. With the support of the Partnership for a Green Economy, led by Tadej Slapnik, State Secretary in the Cabinet of the Prime Minister, the conference attracted more than 60 participants from business and local communities and gained a lot of media attention.


National Conference: Circular Economy in practice

 18 November 2016: “Circular economy fundamentally changes the relationship between stakeholders,” was the main message of this conference in Maribor. More than 70 stakeholders actively participated at the conference, which was one of the main events in November’s Circular Economy Roadshow. Six practical CE examples were presented to the audience by six companies: Petrol Energetika, Lumar, Oven, Valtex, Skaza and the project Wcycle. Each of them also described one main challenge, and the participants worked in groups to help them to deliver solutions. The event was organised by the Ministry of Environment, the Partnership for a Green Economy and the Municipality of Maribor, in cooperation with the platform Circular Change, moderated by Ladeja Godina Košir.


Awareness exhibition on re-use in the National Assembly

14 November 2016: The National Assembly of Slovenia hosted a unique exhibition: “Re-use and re-design”, introduced by Depo (store for used and refurbished items) and Komunala Vrnika (Municipal Waste Management Vrhnika). The exhibition was opened by the President of the National Assembly, Dr Milan Brglez, and Brigita Šen Kreže, General Manager at Komunala Vrnika. Circular Change supported the event with intense awareness communication on the importance of re-use as one of the main Circular Economy pillars that households should consider.  November roadshow – Month of Circular Economy in Slovenia

November 2016: November was dedicated and publicly declared as the Month of Circular Economy in Slovenia by the governmental initiative Partnership for a Green Economy. Circular Change was an active partner and co-organiser of many events, with the aim of spreading the message of the Circular Economy – especially CE business models, success stories and CE best practice to different stakeholders, collaborating closely with government, companies and local communities. There were more than 15 different events all over Slovenia, and Circular Change leader Ladeja Godina Košir actively participated as a guest speaker and expert in round table talks.Circular Change presented at a meeting of all Ministers dedicated to CE

3 November 2016: The Prime Minister, Dr Miro Cerar, invited Dr Janez Potočnik, former European Commissioner for Environment, to introduce the concept of the Circular Economy to all Ministers in the Government. Ladeja Godina Košir presented the Circular Change Platform and the results achieved in Slovenia in 2016. In a press conference after the publicly broadcast meeting, Dr Cerar and Dr Potočnik officially announced that the Slovenian Government strongly supports Slovenia heading towards a Circular Economy.

 


Slovenia joined the Ellen MacArthur Foundation CE100 Programme

November 2016: The Republic of Slovenia joined the Ellen MacArthur Foundation’s international Circular Economy 100 (CE100) programme. Representatives of the Ellen MacArthur Foundation emphasised in their statement that “The Circular Economy is already receiving exemplary attention across the government in Slovenia, with the Ministries of Environment, Finance, Agriculture, Economic Development, Transport and Education represented at the Slovenian CE100 kick-off workshop, held earlier this month”. Circular Change, as an expert platform connecting all stakeholders focused on the Circular Economy nationally and further connecting them internationally, took over the important role of orchestrator between all the Slovenia multiplayers.

 


Open Circles: Slovenia Circular Economy “Movers and Shakers”

September 2016: Circular Change runs quarterly events called Open Circles – to meet and talk openly about Circular Economy issues. At Open Circles we chat, connect and share ideas in a very informal atmosphere, hosted by Ladeja Godina Košir from Circular Change. The highlight of each event is the story of one of the CE “movers and shakers”. In September Avant2go, the first electric car sharing in the region, was in the spotlight. The concept was brought to Ljubljana in summer 2016 by visionary Matej Čer, from Avant car. In November we discussed the re-use of goods by upcycling, repair and recycling. This event was co-hosted by Marinka Vovk, Executive Director of a social enterprise with a network of 9 Reuse Centres, Doctor of Biological Sciences and a pioneer in re-use strategies in Slovenia.


Circular Change joined the Partnership for a Green Economy

3 October 2016: Circular Change platform joined the Partnership for a Green Economy and took an active role in designing its action plan for 2017/2018. The first national meeting was led by Tadej Slapnik, State Secretary in the Cabinet of the Prime Minister, and seven other Ministries took part at the Congress Centre Brdo pri Kranju. More than 70 stakeholders from different sectors actively participated in this kick-off event. Their contributions and ideas will be included in the Partnership action plan for 2017/2018.


Advisory Board of CC met for the first time and elected a President

31 August 2016: On the last day of August, AquafilSLO Ljubljana hosted a constitutional meeting of the Circular Change Advisory Board. From September 2016 onwards, the Board, comprised of prominent international experts on the Circular Economy, has been advising and steering the Circular Change action plan and monitoring our progress. The Board members are: Josephine Green, UK, former Senior Director for Trends and Strategy at Philips, now a speaker and consultant on sustainability and Circular Economy culture (and author of Beyond 20:21st century stories); Guido Braam, NL is CEO at Powered by Meaning, and former CEO of Circle Economy and former Executive Director of the NL Circular Hotspot; Edi Kraus, ITA is General Manager at AquafilSLO; Tadej Slapnik , SLO serves as the State Secretary in the Cabinet of the Prime Minister of the Republic of Slovenia; and Dr Janez Potočnik, SLO is Partner of SystemiQ and Co-Chair of the UNEP International Resource Panel, and between 2010-2014 was EU Commissioner for Environment. He was unanimously appointed the President of the Board. Ladeja Godina Košir, initiator of the Circular Change platform, was appointed as Executive Director of the platform.


Saying “Yes” to an Invitation to support The Circulars Awards 2017

August 2016: The World Economic Forum’s Community of Young Global Leaders, in collaboration with Accenture Strategy, invited Circular Change to support The Circulars Awards. At the end of the summer, Circular Change officially became one of the supporters of the global Circular Economy awards, The Circulars 2017. In a limited time we identified around 20 potential projects and companies with well-implemented Circular Economy principles in Slovenia, and encouraged them to run for The Circulars Awards 2017. In the end 11 of them succeeded in completing their applications by the end of September, and this result ranked Slovenia in 4th place of all countries by number of participants in this year’s Award process.International Conference: Embracing the Circular Economy

6 May 2016: At the first international conference, “Embracing Circular Change”, held in Ljubljana on May 6 2016, over 120 participants discussed the challenges of the transition to the new economic model of the Circular Economy. Aquafil, Datalab, Iskraemeco and Avant car – top Circular business cases from Slovenia – were presented at the Conference. The keynote speaker was Circular Economy pioneer Dr Janez Potočnik. At the conference programme director and host Ladeja Godina Košir officially introduced the newly established platform Circular Change and its website www.circularchange.com. She emphasised the ambition of the platform – to connect stakeholders in Slovenia and in the wider region, and to enable them to cooperate, promote innovations and exchange best business practice. The pre-event of the Conference was an AmCham traditional Business Breakfast entitled Circular Economy as an Opportunity for Slovenia – a green reference country in digital Europe.