Prispevki

Circular Economy Stakeholder Conference 2017

Circular Economy Stakeholder Conference Summary

The implementation of the EU Circular Economy Action Plan (CEAP) and launching a European Circular Economy Stakeholder Platform

 

Source: European Commission

On 9 and 10 March 2017, the European Commission and the European Economic and Social Committee co-organised a Circular Economy Stakeholder Conference with a view to discussing the implementation of the EU Circular Economy Action Plan (CEAP) and launching a European Circular Economy Stakeholder Platform. This conference followed the publication by the European Commission of a report on the CEAP one year after its adoption. The report highlighted main progress made so far and the developments in the pipeline for the near future.
Circular Economy Stakeholder Conference Summary

After adopting its Circular Economy Package, the Commission reports on the delivery and progress of key initiatives of its 2015 Action Plan

The first day of the conference focused on showcasing key deliverables already achieved  on debating future deliverables with stakeholders.

During the second day, the process leading to a Circular Economy Stakeholder Platform was officially launched.

The Platform will contribute to achieving the transition towards a circular economy, by facilitating exchange of knowledge, processes, best practices and problem-solving solutions, as much as providing for better feedback towards policymakers. It should ensure that the deep and sometimes highly technical transformations that a circular economy requires can be put in place smoothly to the benefit of all.

Building a circular economy for Europe is a key priority for this Commission. We have made good progress and are planning new initiatives in 2017. We are closing the loop of design, production, consumption, and waste management, thereby creating a green, circular and competitive Europe.

EC First Vice-President Frans Timmermansresponsible for sustainable development

Implementation of the Circular Economy Action Plan

One year after adopting its Circular Economy Package, the Commission reports on the delivery and progress of key initiatives of its 2015 Action Plan: Report on the implementation of the Circular Economy Action Plan and annex.

Together with the report, the Commission also:

 

Key iniatives for 2017

 

The Commission will continue to deliver on the Circular Economy Action Plan. This will include the presentation of a strategy for plastics in the circular economy, an assessment of options for the improved interface between chemicals, products and waste legislation, a legislative proposal on water reuse and a monitoring framework on circular economy.

 

 

Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy

The European Commission adopted an ambitious Circular Economy Package, which includes revised legislative proposals on waste to stimulate Europe’s transition towards a circular economy which will boost global competitiveness, foster sustainable economic growth and generate new jobs.

The Circular Economy Package consists of an EU Action Plan for the Circular Economy that establishes a concrete and ambitious programme of action, with measures covering the whole cycle: from production and consumption to waste management and the market for secondary raw materials. The annex to the action plan sets out the timeline when the actions will be completed.

The proposed actions will contribute to “closing the loop” of product lifecycles through greater recycling and re-use, and bring benefits for both the environment and the economy.

“Building on the achievements of the Juncker Investment Plan, I am pleased that we can again work with the EIB to match investors with innovators. Our goal is to upscale investment, both public and private, in the circular economy. It very often means new business model and they may require new, innovative ways of financing. This new Platform is an excellent tool to raise awareness of the circular economy projects’ immense business potential and, consequently, draw in more funding for their financing. The Circular Economy is an important element to modernise the European economy and we are on track to deliver this sustainable change.”

EC Vice-President Jyrki Katainenresponsible for jobs, growth, investment and competitiveness

The revised legislative proposals on waste set clear targets for reduction of waste and establish an ambitious and credible long-term path for waste management and recycling. Key elements of the revised waste proposal include:

  • A common EU target for recycling 65% of municipal waste by 2030;
  • A common EU target for recycling 75% of packaging waste by 2030;
  • A binding landfill target to reduce landfill to maximum of 10% of municipal waste by 2030;
  • A ban on landfilling of separately collected waste;
  • Promotion of economic instruments to discourage landfilling ;
  • Simplified and improved definitions and harmonised calculation methods for recycling rates throughout the EU;
  • Concrete measures to promote re-use and stimulate industrial symbiosis – turning one industry’s by-product into another industry’s raw material;
  • Economic incentives for producers to put greener products on the market and support recovery and recycling schemes (eg for packaging, batteries, electric and electronic equipments, vehicles).

The following legislative proposals on waste have been adopted:

The EIB is pleased to join forces with the European Commission and use our combined financial firepower and expertise to make our economies more circular. As the world’s largest multilateral climate action lender with over EUR 19 billion of dedicated financing last year, we see the circular economy as  key to reversing the course of climate change, making more sustainable use of our planet’s scarce resources, and contributing to Europe’s growth. To accelerate this transition, we will continue to advise and invest increasingly in innovative circular business models and new technologies as well as in more traditional resource efficiency projects.  The new Circular Economy Finance Support Platform will be an essential tool to boost awareness and financing of circular economy projects.

EIB Vice President Jonathan Taylorresponsible for financing environment, climate action and circular economy

Benefits of the Circular Economy

The Circular economy offers an opportunity to reinvent our economy, making it more sustainable and competitive. This will bring benefits for European businesses, industries, and citizens alike. With this new plan to make Europe’s economy cleaner and more competitive, the Commission is delivering ambitious measures to cut resource use, reduce waste and boost recycling.

Druga deležniška konferenca o krožnem gospodarstvu v Bruslju

Za uspešno krožno tranzicijo potrebujemo vključenost od spodaj navzgor, sodelovanje javnega in zasebnega ter drzne podjetniške pobude

 

Danes se je v Bruslju začela Deležniška konferenca o krožnem gospodarstvu, ki jo organizirata Evropska komisija in Evropski gospodarsko-socialni odbor. Na konferenci, ki jo je odprl podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, je spregovorila voditeljica platforme Cricular Change Ladeja Godina Košir, ki je v uvodni plenarni sekciji izpostavila uspešen in celovit prehod mesta Ljubljane v bolj vzdržen in mestoma krožen družbeno-urbani sistem, ki povečuje kakovost življenja svojih prebivalcev in je že nekaj let vse bolj želena turistična destinacija.

 

Konferenco je odprl podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans

Konferenco je odprl podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans

Uvodoma je podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans izrazil podporo Evropske komisije sodelovanju vseh stakeholderjev v procesu učinkovitega in pravičnega prehoda v krožno gospodarstvo. Izpostavil je optimizem, ki ga lahko Evropejci upravičeno delimo med seboj prav zato, ker prehod v krožno gospodarstvo predstavlja pot na bolje, Evropejci pa smo kot državljani najbolje usposobljeni za to. Načelo sodelovanja širokega kroga udeležencev tak proces je najboljši odgovor za učinkovit prehod, ki naj po Timmermansovih besedah vključuje Kitajsko in druge azijske države, Kalifornijo in vse, ki želijo kar najhitreje napredovati v krožnem prehodu. Ta prehod poteka v zgodovinskem obdobju tretje industrijske revolucije, ta pa se prvič v zgodovini dogaja v globalnem kontekstu, sočasno po celem svetu. Zato je treba premagovati tudi vse ideološke ter druge odpore. Ne nazadnje je prav krožno gospodarstvo tisti pristop, ki presega disruptivno naravo tega tehnološkega prehoda.

Reinhard Schneider, predsednik uprave nemškega podjetja Werner&Mertz, znan po blagovni znamki Frosch

Konferenca poteka dobro leto po tem, ko je Evropska komisija sprejela obsežni paket ukrepov za spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo – natančneje, decembra 2015, in katerega uveljavljanje je bilo v središču pozornosti v lanskoletnem semestru nizozemskega predsedovanja. Gre za drugo deležniško konferenco, katere osrednji namen je krepiti dialog z vsemi udeleženci krožnega prehoda: podjetji in gospodarskimi združenji, nevladnimi organizacijami, potrošniškimi organizacijami ter strokovnimi povezovalnimi in nasvetnimi platformami in akademskim svetom. To je bil eden od poudarkov tretjega uvodničarja, komisarja za okolje Karmenu Velle. Poudaril je še, da je komisija izvedla več kot polovico ukrepov iz akcijskega načrta, za nadaljnji napredek pa računa na podporo državljanov, deležnikov, Evropskega parlamenta in držav članic EU.

Predsednik Evropskega gospodarsko-socialnega odbora Georges Dassis pa je izpostavil pomen dialoga s civilno družbo, ki edinole lahko omogoči učinkovito družbeno akcijo, kakršna je tudi celovit krožni prehod.

Ladeja Godina Košir in Igor Kos z Mestne občine Maribor na konferenci

Ladeja Godina Košir je v svojem uvodu izpostavila dosežke Ljubljane na področju trajnostnega razvoja varovanja naravnega in življenjskega okolja in izboljšane kakovosti življenja v mestu. Ljubljana, ki je v letu 2016 postala zelena prestolnica Evrope, je za to potrebovala več kot desetletni proces, odločno voditeljstvo, dobro organizirano mestno upravo, ki je uspela vključiti someščane in infrastrukturo javnih podjetij ter platformo znanja in izkušenj, ki je na voljo v lokalnem in evropskem prostoru. Izpostavila je dosežke mesta, med drugim na področju varovanja vodnih virov in kakovosti vode, upravljanja z odpadki, prometne ureditve in turizma.

Donedavnega je Guido Braam vodil nizozemsko platformo Circle Economy, danes je podjetnik v Circular Valley

V nadaljevanju razprave, v kateri so med drugim sodelovali tudi Guido Braam, ki je donedavna vodil nizozemsko platformo Circle Economy, danes pa je podjetnik v Circular Valley in član nasvetnega odbora platforme Circular Change, Reinhard Schneider, predsednik uprave nemškega podjetja Werner&Mertz, bolj znanega po blagovni znamki Frosch, in predstaviki industrijskih in interesnih združenj, je izpostavila dragoceno vlogo drznih poslovnežev, potrebo po čim hitrejšem prenosu novih znanj v izobraževalni sistem in opozorila na izziv razdrobljenega pristopa h krožnemu prehodu, ki udeležence večkrat zmede kot pa poveže.

Guido Braam je poudaril, da je treba razlikovati med konceptom trajnosti (sustainability) in krožnega gospodarstva. Medtem ko je prvi usmerjen k povečevanju osveščenosti potrošnikov in vseh udeležencev v verigah vrednosti, je drugi usmerjen predvsem k inovativnosti. Ta naj prinese nove poslovne modele, ki bodo prinašali celostne in dolgoročne rešitve za vse.

Na konferenci bo v nadaljevanju spregovoril tudi drugi podpredsednik Evropske Komisije Jyrki Katainen, udeleženci pa bodo z delom nadaljevali tudi jutri. Pričakovani učinek dvodnevnega vrhunskega srečanja v Bruslju je razvoj vseevropske platforme za prehod v krožno gospodarstvo.

 

Konferenco je moč spremljati preko spleta tukaj: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-circular-eco-future-webstream

Celotno sporočilo EC: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-504_en.htm