Prispevki

Janez Potočnik med svetovnimi voditelji prehoda v krožno gospodarstvo

Helsinki, 5. junij

Danes se je v finski prestolnici začel Svetovni forum krožnega gospodarstva 2017. Na slavnostni otvoritvi je imel uvodni govor dr. Janez Potočnik, sopredsedujoči Mednarodnemu panelu za vire UNEP, nekdanji evropski komisar za okolje in svetovno priznani strokovnjak za krožno gospodarstvo. Prav Potočnik je kot evropski komisar osnoval prvi sveženj ukrepov za spodbujanje prehoda v krožno gospdoarstvo, ki so ga že tedaj začele izvajati najbolj napredne članice EU, Evropska komisija pa ga je v malce spremenjeni obliki sprejela v naslednjem mandatu, decembra 2015.

Potočnik se je v svojem uvodnem nastopu zahvalil Finski za organizacijo tako odmevnega srečanja, ki utrjuje zavedanje o tem, da je prehod v krožno gospodarstvo izziv sedanjosti. Priznal je, da bi pred tremi leti, ko je kot evropski komisar zagovarjal prvi sveženj ukrepiv za prehod v krožno gospdoarstvo, ne mogel verjeti, da bo  krožna tranzicija dosegla tako moćno zavedanje in vključenost. Pozval je k voditeljstvu k bolj umnemu upralvjanju z viri, saj je čas za ukrepanje že zdavnaj tu.

Dvodnevno srečanje, ki je v Helsinkih zbralo več kot 1500 udeležencev iz celega sveta, organizira finski inovacijski sklad SITRA. Srečanje  se odvija v dneh, ko Finska praznuje 100-letnico svoje nedovisnosti , in poteka v kongresnem centru Finlandia, zgradbe velikega finskega arhitekta Alvarja Aalta, ki je ob svojem odprtju leta 1975 gostilo zgodovinso srečanje Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

Na Forumu, ki je namenjen spoznavanju, načrtovanju in povezovanju globalnih, nacionalnih in lokalnih procesov transformacije v krožno gospodarstvo, sodeluje tudi delegacija Republike Slovenije, pod vodstvom Tadeja Slapnika, državnega sekretarja v Kabinetu predsednika vlade Republike Slovenije in vodje Partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije.

Program konference je objavljen TUKAJ, predstavitveni video konference pa TUKAJ.

Ogled foruma je možen v živo na tej povezavi. Posnetki prenosa bodo objavljeni tudi po zaključku konference.

Janez Potočnik introductory speaker at the World Circular Economy Forum in Helsinki

Helsinki, 5th June

Today the World Circular Economy Forum 2017 opens doors in Helsinki. Honours of the introductory speech went to Janez Potočnik, the renowned Slovenian expert on the circular economy and Co-Chair of the UN Resource Panel (UNEP). Potočnik was  EC Commissioner for Environment (2010-2014) and is today Partner of SystemiQ and Chair of the Advisory Board of Circular Change.

In his opening speech Potočnik called for more decisive leadership that has to put the transition towards the circular economy in action at the systemic level. In front of over 1500 attendees from around the globe he admitted he would not have believed three years ago, when as the EC Commissioner he was promoting the first package of measures for the support to the circular transition to see the process advance so much and he thanked Finland for organising the high-level event.

A two-day gathering in Helsinki is organised by the Finnish innovation fund SITRA. The Forum takes place in days when Finland celebrates its 100th anniversary and is held in Finlandia Hall, the country’s most renowned congress centre, designed by the architect Alvar Aalto, where in 1975 Helsinki host the historic meeting of the Organisation for cooperation and security in Europe (OCSE).

Please see more on the Forum here.

CC Konferenca 2. dan

Druga mednarodna konferenca o krožnem gospodarstvu – 2nd Circular Change conference

Naslednji izziv: umestiti Slovenijo med krožne voditeljice v svetu

Naložbe v Mariboru pokazatelj razvojnega potenciala krožnega prehoda

Maribor, 12. maja 2017

Dilem ni, priložnost pa je zdaj

 

Slovenija ima veliko razvojno priložnost za prehod v krožno gospodarstvo, s čimer se lahko pridruži vodilni skupini najbolj razvitih evropskih držav, ki na tem področju že dosegajo zavidljive rezultate. Ta priložnost izhaja iz njenih zgodovinskih, družbeno-ekonomskih, geostrateških in naravnih danosti. Še dodatno jo krepi iskanje odgovorov po vsem svetu na razmere globalne absolutne redkosti virov ob naraščajočem številu prebivalstva, ki že danes močno spreminja pogoje gospodarjenja v domala vseh gospodarskih panogah. Spodbujajo pa jo tudi usmeritve EU v krožno gospodarstvo, ki postaja ključni vidik evropske konkurenčnosti. Tak je najpomembnejši sklep udeležencev 2. mednarodne konference o krožnem gospodarstvu, ki ga je v svojem nastopu poudaril tudi premier Miro Cerar.

Sistemska sprememba je stvar sedanjosti in voditeljski izziv.

“Maribor kot regijsko središče prevzema vodilno vlogo na področju krožnega gospodarstva, da s svojim zgledom vodi izvajanje tega strateškega projekta in da oblikuje partnerstvo v urbani regiji za doseganje sinergij za vse prebivalce,” je poudaril župan Mesten občine Maribor Andrej Fištravec. “Dilem ni, priložnost pa je zdaj,”, pa je srednji govor na dogodku povzel nekdanji evropski komisar za okolje  ter sopredsedujoči mednarodnemu panelu za naravne vire (IRP) pri Združenih narodih in predsednik posvetovalnega odbora platforme Circular Change dr. Janez Potočnik.

 

Vizija Vlade RS: zasidrati Slovenijo kot krožno voditeljico na svetovnem zemljevidu

Cilj Slovenije je, da postane zelena referenčna država v digitalni Evropi.

V sklepnem govoru dvodnevnega srečanja je v Mariboru je Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar kot častni pokrovitelj 2. mednarodne konference o krožnem gospodarstvu Circular Change poudaril, da konferenco vidi kot edinstveno priložnost, da se Slovenija predstavi kot ambiciozna država, ki si je zadala, da bo stala ob boku svetovnim zelenim voditeljicam. “Cilj Slovenije je, da postane zelena referenčna država v digitalni Evropi in regionalna voditeljica na področju sistemske tranzicije v krožno gospodarstvo,” je poudaril premier Cerar. “Vlada Republike Slovenije se zaveda, da gre pri prehodu v krožno gospodarstvo za velike, sistemske spremembe, a hkrati ne želi le zasledovati svetovnih trendov, ampak jih v prihodnosti tudi aktivno sooblikovati.” Slovenija ima številne primerjalne prednosti, kot so naravne danosti, ugodna geostrateška pozicija, močne znanstveno raziskovalne institucije in “krožne prebojnike”, kot jih je poimenoval, tako na strani gospodarstva kot lokalnih skupnosti, predvsem pa ozaveščeno in motivirano prebivalstvo.

 

Ključni poudarki dvodnevnega mednarodnega srečanja v dveh slovenskih krožnih mestih

Sistemska sprememba je stvar sedanjosti in voditeljski izziv

Dvodnevni dogodek v organizaciji povezovalne platforme Circular Change se je v petek iz Ljubljane preselil v mariborski hotel Habakuk. Srečanje je rezultat več kot 50 vsebinskih partnerstev, med katerimi je na prvem mestu Partnerstvo za zeleno gospodarstvo, ki ga v Kabinetu Predsednika Vlade RS povezuje državni sekretar Tadej Slapnik. V vlogo so-organizatorja današnjega dne tega mednarodnega srečanja in ki ga odraža častno pokroviteljstvo premiera Mira Cerarja. Med ključnimi partnerji dogodka sta tudi Veleposlaništvi Republike Italije – v sodelovanju z agencijo ITA-Ice – in Kraljevine Nizozemske, AmCham Slovenija, in dve največji slovenski mesti, Ljubljana in Maribor. Pomemben je prispevek številnih drugih deležnikov v samem programu srečanja.

Skupaj z Godino Koširjevo so konferenco sta drugi dan konference odprli župan Mestne občine Maribor Andrej Fištravec, Veleposlanik Republike Italije v Sloveniji Nj. e. Paolo Trichilo, Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in državni sekretar Tadej Slapnik.

Državni sekretar Tadej Slapnik

Udeleženci so najprej prisluhnili dvema uvodničarjema. Nekdanji evropski komisar za okolje Janez Potočnik je v svojem govoru izpostavil sistemske vidike krožne tranzicije. V uvodnem temeljitem premisleku o velikem pospešku, ki ga človeštvo doživlja v 20. in 21. stoletju, in ki vodi do vse težje obvladljivih civilizacijskih neskladij, ki vse bolj ogrožajo možnosti za trajnostno bivanje na (pre)naseljenem planetu, se je nekdanji evropski komisar za okolje osredotočil na izzive Evropske unije ter orisal sodobne izzive za voditelje, ki jih neizogibno potrebujemo za izhod iz sedanjega položaja. Poudaril je zavedanje, da smo vsi skupaj šele na “začetku začetka”, zato so potrebne velike odločitve za prehod v nov ekonomski sistem. Obenem pa izostril vprašanje časovne razsežnosti reševanja trajnostnih izzivov z zavrnitvijo logike prenekaterih, da gre za vprašanja, namenjena prihodnosti. “Vsem tem sporočam, da je ta prihodnost prišla in se imenuje sedanjost,” je svoj nastop sklenil Potočnik.

Potočnik je bil prvi komisar, ki je pripravil obsežni paket ukrepov za spodbudo prehoda v krožno gospodarstvo, ki je bil v nekoliko prilagojeni obliki naposled sprejet konec leta 2015.

Giulio Bonazzi, Aquafil

Predsednik upravnega odbora in direktor Aquafila Giulio Bonazzi pa je prek izjemne osebne izkušnje družbeno odgovornega družinskega podjetnika in vizonarja izpričal izjemen zgled krožne preobrazbe poslovne skupine s sedežem v mestecu Arco v avtonomni pokrajini Trento v Italiji. Družba, ki deluje na treh kontinentih, je svojo intenzivno pot preobrazbe začela sistematično izvajati pred 11 leti. Med drugim so edinstven krožni poslovni model, ki omogoča ponovno uporabo najlona 6 iz ribiških mrež in rabljenih preprog, ki jih zbirajo po vsem svetu in iz njih po lastni, zaščiteni metodi spet pridelajo to sestavino, zasnovali prav v obratu tega podjetja v Sloveniji, ki ga vodi tržaški gospodarstvenik Edi Kraus. Zdaj ta model prenašajo tudi v druge svoje obrate.

 

Pozicioniranje Slovenije kot države voditeljice v krožni tranziciji

Predstavnik Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) Attila Turos je predstavil Globalno pobudo tega globalnega gospodarskega združenja za prehod v krožno gospodarstvo (Global Circular Economy Initiative), ki jo vodi in v okviru katere umeščajo našo državo kot eno najpomembnejših zgledov celovitega krožnega prehoda. Poudaril je, da je Svetovni gospodarski forum letos že tretjič podelil svetovno nagrado Circulars, namenjene krožnim prebojnikom. V zadnjem ciklusu izbora je bila Slovenija na četrtem mestu po številu prijav in na prebivalca nesporno na prvem mestu. Turos je med slovenskimi podjetji izrecno izpostavil Valtex. V prvem letu je to nagrado prejel Janez Potočnik. Pojasnil je tudi velik pomen, ki ga imajo za prehod v krožno gospodarstvo povezovalne platforme, kakršna postaja tudi njihova pobuda, ter pri tem izrecno pohvalil sodelovanje s platformo Circular Change. V sklepnem nastopu na konferenci je premier Miro Cerar potrdil, da je Slovenija na dobri poti in sprejel izziv ter na ta način Slovenijo umestil med najbolj ambiciozne evropske države na poti v krožno gospodarstvo.

 

Maribor kot krožno mesto

V nadaljevanju petkovega sporeda so se udeleženci posvetili Mariboru kot krožnemu mestu in podrobneje spoznali načrte za uresničitev njegove obsežne preobrazbe, ki jo združuje projekt Wcycle.

Igor Kos, kabinet župana MO Maribor

Igor Kos z mestne občine je predstavil celovit program pripravljenih krožnih projektov, ki obsegajo ravnanje z vodo, odpadki, toplotno energijo in drugimi viri, ter posegajo v prometno ureditev mesta. Odpirajo nove poslovne priložnosti, denimo, na mariborskem letališču. Ambiciozen načrt vsebuje preoblikovanje upravljanja z viri v mestu (voda, odpadki, energija), odpira nove poslovne priložnosti, vključuje Mariborčane in izboljšuje kakovost življenja.

“MO Maribor izvaja strateški projekt WCYCLE na področju krožnega gospodarstva, v katerega so vključena javna komunalna podjetja mesta Energetika, Snaga, Nigrad, Vodovod in Marprom,” je na konferenci poudaril župan mestne občine Maribor Andrej Fištravec.

 “V okviru tega projekta smo skupaj s podjetji identificirali 18 skupnih projektov, ki jih bodo podjetja v medsebojnem sodelovanju v prihodnjih letih realizirala. Vesel sem, da smo tik pred zasaditvijo prve lopate za izgradnjo tehnološko najnaprednejšega obrata za predelavo in sortiranje mešanih komunalnih odpadkov v evropski uniji, ki je istočasno tudi cenovno najugodnejša v primerjavi z industrijo predelave in sortiranje mešanih komunalnih odpadkov v Sloveniji. Skozi sinergije izvedbe projektov bomo tako zagotavljali optimalno izrabo vseh snovnih virov v mestu, krajšali materialne poti in oblikovali nove produkte, tako pa tudi ustvarili nova trajna zelena delovna mesta. Imamo priložnost, da oblikujemo model za prihodnost, ki bo trajnostno naravnan in da prihajajočim generacijam predamo regijo v boljšem stanju kot je danes.”

Obenem kaže razumeti dobro udeležbo predstavnikov EBRDja, Astrid Motta in Davorja Inđića v obeh omizjih drugega dne kot izrecno znamenje zanimanja za razvojne naložbe v Maribor.

Slovenije kot države voditeljica v krožni tranziciji.

“Druga mednarodna konferenca o krožnem prehodu zagotovo predstavila tisto prst, v kateri lahko “krožna semena” vzklijejo v trajnostne rešitve,” je ob zaključku poudarila programska direktorica Ladeja Godina Košir. “Slovenija je ravno prave velikosti in ima dovolj zahtevno gospodarsko sestavo ter zadovoljivo družbeno kohezivnost, zato je odločitev, da se izkaže kot država voditeljica za temeljito krožno tranzicijo, prava za njeno prihodnost. Tako lahko svoje prednosti pretvorimo v voditeljstvo in s tem v državo priložnosti, znanj in izkušenj na področju prehoda v krožno gospodarstvo, ki jih lahko delimo z drugimi.”

 

www.circularchange.com

 

>>> Svet kapitala: Načrt, kako postati prvaki v krožnem gospodarstvu
>>> SiolNET: Maribor je resno zakorakal v krožno gospodarstvo
>>> SiolNET: Janez Potočnik v Davosu prejel prestižno nagrado

 

Circular Change su “La Voce del Popolo”

Presentata la seconda edizione della conferenza Circular Change in programma a Lubiana e Maribor a maggio.

La transizione circolare è iniziata.

È una sfida che coinvolge tutti.

La seconda edizione della Circular Change Conference trova la sua giusta eco anche sulla stampa in lingua italiana.

Nell’inserto speciale “In più Economia e Finanza in edicola con “La Voce del Popolo” (Quotidiano italiano dell’Istria e del Quarnero) del 27 aprile scorso, Francesca Mary riassume lucidamente gli ottimi motivi per non mancare all’appuntamento dei prossimi 11 e 12 maggio 2017, a Lubiana e Maribor.

La presentazione del programma della Circular Change Conference, avvenuta il 13 aprile scorso all Casa dell’Unione Europea a Lubiana, ha riaffermato la forte sinergia in atto tra la piattaforma Circular Change (ideata da Giacomelli Media) ed il governo sloveno, che ha assunto il ruolo di coorganizzatore della seconda giornata della conferenza, nonché con le Municipalità di Lubiana e Maribor, che ospiteranno la conferenza, ma anche con le Ambasciate olandese e italiana in Slovenia e con l’AmCham.

In un video messaggio il premier sloveno, Miro Cerar, ha sottolineato come sia giunto il momento che la Slovenia e l’Europa si orientino verso l’economia circolare.

La Voce del Popolo evidenzia l’attivo supporto della Partnership per la Green Economy, guidata da Tadej Slapnik, segretario di Stato alla presidenza del governo sloveno; il sostegno convinto dell’Ambasciata olandese e dell’Ambasciata italiana in Slovenia, unitamente all’Italian Trade Agency – Istituto per il Commercio Estero; le spinte europee, evidenziate dall’europarlamentare del PPE Franc Bogovič la conferma di quanto la Conferenza sia orientata anche a promuovere le attività a livello locale data dai rappresentanti delle Municipalità di Lubiana e Maribor (quest’ultima anche con l’Istituto Wcycle); un evento introduttivo intitolato “Green Plus Digital Is Circular – One Year On” organizzato da AmCham Slovenia.

A tutti questi fattori va unita la elevata qualità dei relatori, annunciati da Ladeja Godina Košir, a capo dell’iniziativa Circular Change, e rappresentati in sede di presentazione da Janez Potočnik, eurodeputato e già commissario europeo per l’ambiente, che presiede il consiglio della piattaforma Circular Change.

Date queste premesse, inevitabile per Jurij Giacomelli, fondatore di Giacomelli Media, la società che ha dato vita alla piattaforma Circular Change, l’evidenziare che diventare un Hot Spot dell’economia circolare è “un’ambizione naturale”, non solo della piattaforma ma per ciascuna delle persone e degli enti coinvolti in un ampio progetto di transizione verso l’economia circolare.

Presentata la seconda edizione della conferenza Circular Change in programma a Lubiana e Maribor a maggio.

Pubblicato il 27. april 2017 | La Voce del Popolo | Fiume / Rijeka | La transizione circolare è iniziata |

Potočnik: The world is out of social, economic and environmental balance

Interview with Dr Janez Potočnik

The world is out of social, economic and environmental balance

Ljubljana, 15 April (STA)

Financial capital is overvalued, labour is undervalued and natural capital is mostly given no value, which leads to a world that is out of social, economic and environmental balance, former European Commissioner Janez Potočnik told the STA in an interview focused on circular economy.
Janez Potočnik

Dr Janez Potočnik, President of the Circular Change Advisory Board

According to Potočnik, who chairs the consultative committee of the platform Circular Change, the first steps towards a circular economy are being made and the key stakeholders are giving their declarative support, but it is time to turn words into actions.

To achieve a circular economy the private and public sector need to work hand in hand, he said, explaining that the role of the public sector was particularly important for giving the signal that rational and efficient use of resources is also economically attractive.

While the economy can move things to a certain degree, the public sector must contribute to moving things in the right direction by giving the right signals. Potočnik thus believes governments must engage in the process of introducing a circular economy through their economic policies – from how business results are measured to tax policies, subsidies, public procurement, orientation of investments, a reform of the financial sector and changing consumers’ habits.

Moreover, people need to be motivated to understand that a transition to a circular economy is good for them and can bring a plethora of benefits that are not limited to the economy but also include social aspects. “We are starting to understand that we can basically live just as well, if not even better, if we follow the concept of meeting our own needs and not the concept of possessing all the goods that are forced on us by the world around us in one way or another,” he stressed. Turning to the environmental policies of US President Donald Trump, Potočnik said that although they “surely won’t contribute to faster change” they cannot stop positive change.

While environmental awareness in the US reflected in policies on the federal level is much lower than in Europe, Potočnik is optimistic because of the agility of the business sector in some parts of the US. The US has thus brought numerous ideas related to the concept of sharing economy and more environment-friendly mobility, like electric cars where ideas did not come from automotive giants but rather from people who had previously had nothing to do with the automotive industry. Nevertheless, the US will need to undergo greater change than Europe, where awareness is somewhat greater already because the relative scarcity of resources compared to the US has forced people to be more rational.

Potočnik also stressed that the world has committed to sustainability goals, which he sees as a “message that we understand that the way we’ve worked in the past will no longer do”. This calls for a change of the economic system, production and consumption, which is also how the world’s key problems should be addressed, he said, arguing that “even the core of the issues related to migrations and security lies here”. According to Potočnik, what is being addressed are all to often consequences and not the reasons. “If the reasons are not resolved, the problems – including migration and security issues – will stay right here,” he stressed.

 

edited by  Martina Gojkošek

Potočnik: Svet ni ne v socialnem, ne v ekonomskem, ne v okoljskem ravnovesju

Intervju z Janezom Potočnikom

Svet ni ne v socialnem, ne v ekonomskem, ne v okoljskem ravnovesju

Ljubljana, 15. aprila (STA)

 

Živimo v svetu, v katerem je finančni kapital prevrednoten, delo podvrednoteno, naravni kapital pa večinoma nevrednoten. “Tako smo dobili svet, ki ni ne v socialnem, ne v ekonomskem, ne v okoljskem ravnovesju. Javni sektor mora pripomoči k temu, da se stvari premikajo v pravo smer,” je v pogovoru o krožnem gospodarstvu poudaril Janez Potočnik.

V Sloveniji in tudi v svetu delamo prve korake v smeri krožnega gospodarstva, “prav veliko poti še nismo prehodili”, je v pogovoru za STA ob robu predstavitve druge mednarodne konference o krožnem gospodarstvu Circular Change Conference dejal predsednik posvetovalnega odbora platforme Circular Change in nekdanji evropski komisar Janez Potočnik. “Je pa zelo bistveno, da je razumevanje koncepta večje, da je sprejemljivost večja in da je konec koncev tudi deklarativna podpora ključnih nosilcev tu. Preprosto moramo počasi preiti od besed k dejanjem,” je dejal.

Ljudi je po Potočnikovih besedah treba motivirati, da bodo razumeli, kako je lahko prehod v krožno gospodarstvo zanje dober in ugoden in prinese celo kopico stranskih učinkov, ki niso povezani le z gospodarstvom, ampak tudi s socialnimi vidiki. “Počasi začenjamo razumeti, da lahko v osnovi živimo enako dobro, če ne celo bolje, če predvsem sledimo konceptu zadovoljevanja lastnih potreb in ne konceptu posedovanja vseh dobrin, ki nam jih tako ali drugače vsiljuje svet okoli nas,” je poudaril sogovornik.

 

Racionalna raba virov se mora splačati

 

Pri uvajanju krožnega gospodarstva morata zasebni in javni sektor delovati usklajeno. “Gospodarstvo se lahko premakne do določene mere, vendar morajo biti signali, ki so poslani v gospodarski sistem, taki, da omogočajo, da so spremembe v smeri učinkovitejše rabe virov ekonomsko privlačne,” je poudaril Potočnik. “Tega sedaj pogosto ni – ekonomska logika in osnovna logika rabe virov se pogosto ne srečujeta, ker so signali, dani v poslovni prostor, napačni. Nekatere stvari so podcenejene, nekatere necenjene – predvsem naravni viri so v veliki meri necenjeni,” je izpostavil.

Posledično imamo svet, ki je v neravnovesju, je poudaril Potočnik: “Če zelo preprosto povzamem – imamo svet, kjer je finančni kapital prevrednoten, kjer je delo podvrednoteno in kjer je naravni kapital v veliki večini primerov nevrednoten. Ko te signale pošljete v tržni sistem, kjer se od ljudi pričakuje racionalno obnašanje, dobite svet, ki ni ne v socialnem, ne v ekonomskem, ne v okoljskem ravnovesju. Zato so signali, ki jih pošiljate, tako pomembni in zato je vloga javnega sektorja tako pomembna. Javni sektor mora pripomoči k temu, da se stvari premikajo v pravo smer.”

Vlade se morajo zato v proces uvajanja krožnega gospodarstva vključiti s svojimi ekonomskimi politikami – od tega, kako se merijo gospodarski rezultati, do uporabe davčne politike, politik subvencij, javnega naročanja, usmerjanja investicij, preobrazbe finančnega sektorja, spreminjanja navad potrošnikov in podobno, je dejal sogovornik.

Ključnega pomena je zagotoviti, da je racionalno ravnanje nagrajeno. “Ustvariti je treba pogoje, pod katerimi racionalno ravnanje postane ekonomsko zanimivo. Potem se takoj najdejo podjetni ljudje,” je prepričan Potočnik. Zato je pri vprašanju krožnega gospodarstva tako pomembna podpora javne sfere.

 

Trump ne more ustaviti sprememb

 

Tako se postavi tudi vprašanje, kako bodo na spremembe v svetu vplivale okoljske politike novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. “Zagotovo ne bodo pripomogle k hitrejšim spremembam. Sem pa prepričan, da jih ustaviti ne morejo,” je odgovoril Potočnik.

Okoljska politika v ZDA je na nacionalni ravni namreč pogosto manj okoljsko osveščena kot na primer v Evropi. “Vendar pa vidimo, kaj se dogaja v posamičnih zveznih državah, v nekaterih mestih, vidimo, kako agilen je podjetniški sektor,” je spomnil sogovornik. Tako iz ZDA izvirajo številne ideje, povezane s konceptom delitvenega gospodarstva, tudi ideje okolju prijaznejše mobilnosti, na primer električnih vozil. Slednje niso prišle iz velikih avtomobilskih gigantov, ampak predvsem s strani ljudi, ki se v preteklosti pravzaprav niso ukvarjali z vprašanjem avtomobilizma in mobilnosti, je izpostavil Potočnik.

“Ti preboji so potrebni in včasih podcenjujemo stvari, ki se dogajajo v ZDA. Je pa res, da če gledamo objektivno in merimo skozi optiko, koliko različnih materialov za življenje, kot ga je vajen, potrebuje ameriški prebivalec v primerjavi z evropskim, so lahko Američani resno zaskrbljeni. Njih čakajo precejšnje spremembe, v Evropi pa smo že iz samega razloga, da nas je v bistvu okolje z relativno skromnimi materialnimi viri prisililo v bolj racionalno obnašanje in ravnanje, nekoliko bolj zavedni,” je dejal.

Je pa Potočnik spomnil, da se je svet zavezal k izpolnjevanju ciljev trajnostnega razvoja. “Mislim, da smo tudi s tem dali sporočilo, da razumemo, da na način, kakor smo delovali v preteklosti, ne bo šlo več in da je treba spremeniti ekonomski sistem, način proizvodnje in potrošnje in skozi to nasloviti ključne probleme, s katerimi se soočamo – od podnebnih sprememb do gospodarskih težav,” je dejal. “Tudi jedro vprašanj, povezanih z migracijami in varnostjo, je pravzaprav tu,” je opomnil.

Vse prepogosto se namreč po oceni sogovornika ukvarjamo z vprašanji, ki so bolj posledica kot pa razlog za težave. “Če razlogov ne bomo odpravili, bodo problemi – vključno s problemi migracij in varnosti – ostali z nami,” je poudaril Potočnik.

 

pogovarjala se je Martina Gojkošek

Janez Potočnik on the Circular Economy Part 4

In a four-part video series made up of short lessons, thoughts and insights, Janez Potočnik, the former European Commissioner for the Environment and president of the Advisory Board of Circular Change, explains

why changes in how we live and do business are imminent

In his view, the circular economy is the only way forward – and the best way forward, delivering new business opportunities and a new hope for the global environment. We, however, are still far from reaching this goal. International cooperation and wholesome policy packages will be necessary for changing hearts and habits. Only then can the 21st century become the century of sustainability, not fragility.

Part 4:

Environmental tax reform for a more sustainable world

How can tax reforms that shift the burden from labour to resource use and pollution make our society more sustainable and resilient? Watch a short video of Janez Potočnik explaining the benefits of re-designing the tax system in Europe.


To learn more and avoid missing any of the four parts, visit our website frequently and become part of our vision for a circular future!

Sign-Up for newsletter

News, events and inspiration regularly in your inbox.

Janez Potočnik on the Circular Economy Part 3

In a four-part video series made up of short lessons, thoughts and insights, Janez Potočnik, the former European Commissioner for the Environment and president of the Advisory Board of Circular Change, explains

why changes in how we live and do business are imminent

In his view, the circular economy is the only way forward – and the best way forward, delivering new business opportunities and a new hope for the global environment. We, however, are still far from reaching this goal. International cooperation and wholesome policy packages will be necessary for changing hearts and habits. Only then can the 21st century become the century of sustainability, not fragility.

Part 3:

Collaborative policy-making can lead us towards a circular economy

We cannot achieve systemic change without adapting our policy approach to the needs of the circular economy. Overcoming today’s short-term mentality will be difficult, but not impossible, explains Janez Potočnik. Holistic policy packages that connect each and every stakeholder on all levels of governance, from the European to the local, can deliver a clear signal to the economy that the old ways of doing business are no longer viable.

For companies, the circular economy represents mainly new and exciting business opportunities.


To learn more and avoid missing any of the four parts, visit our website frequently and become part of our vision for a circular future!

Sign-Up for newsletter

News, events and inspiration regularly in your inbox.

Janez Potočnik on the Circular Economy Part 2

In a four-part video series made up of short lessons, thoughts and insights, Janez Potočnik, the former European Commissioner for the Environment and president of the Advisory Board of Circular Change, explains

why changes in how we live and do business are imminent.

In his view, the circular economy is the only way forward – and the best way forward, delivering new business opportunities and a new hope for the global environment. We, however, are still far from reaching this goal. International cooperation and wholesome policy packages will be necessary for changing hearts and habits. Only then can the 21st century become the century of sustainability, not fragility.

Part 2:

The solution is global and is in the hands of all our international partners

When asked what the trickiest part of the EU Commissioner for the Environment’s job is, Janez Potočnik says:

“Changing the mentality, changing the habits, going to the roots of the problem.”

The global economy has the potential to play a positive role in the fight against climate change, however companies and policy-makers must focus on building a circular economy. This requires a shift in the way we think about production, consumption and waste: from linear to circular! Watch the interview with the Xinhua correspondent Miao Xiaojuan to learn how the EU is responding to the global environmental challenges, which policies can be used for enabling a circular transition and what role will the European-Chinese partnership play in achieving a sustainable future for all.

To learn more and avoid missing any of the four parts, visit our website frequently and become part of our vision for a circular future!

Sign-Up for newsletter

News, events and inspiration regularly in your inbox.

Janez Potočnik on the Circular Economy Part 1

In a four-part video series made up of short lessons, thoughts and insights, Janez Potočnik, the former European Commissioner for the Environment and president of the Advisory Board of Circular Change, explains

why changes in how we live and do business are imminent.

In his view, the circular economy is the only way forward – and the best way forward, delivering new business opportunities and a new hope for the global environment. We, however, are still far from reaching this goal. International cooperation and wholesome policy packages will be necessary for changing hearts and habits. Only then can the 21st century become the century of sustainability, not fragility.

Part 1:

Change is unavoidable

In his captivating talk at TEDx Flander, Janez Potočnik, at the time the European Commissioner for the Environment, makes a heartfelt argument for changing the way we consume, manufacture – and live.

“The environment and the economy are part of the same coin. We should simply stop flipping that coin.”

The current rates of resource consumption are unsustainable and are damaging our ecosystems beyond repair. Living in an interconnected world of limited resources means that humanity has a collective responsibility to re-design our social, economic and environmental systems from fragility to sustainability.

Thus, the whole economy must undergo a transformation towards a circular economy.

To learn more and avoid missing any of the four parts, visit our website frequently and become part of our vision for a circular future!

Sign-Up for newsletter

News, events and inspiration regularly in your inbox.