Prispevki

The best of The Circulars 2017 in the newly-published yearbook

Check out the best of The Circulars 2017 in the newly-published yearbook!

The Circulars 2017

William McDonough, Chief Executive of McDonough Innovation, receives The Fortune Award for Circular Economy Leadership from Adam Lashinsky, Executive Editor for Fortune Magazine.

In case your are unfamiliar with The Circulars, they are awards given at the Annual Meeting of the World Economic Forum in Davos-Klosters to individuals and organizations that have made notable contributions to the circular economy, organized by The World Economic Forum’s Community of Young Global Leaders, in collaboration with Accenture Strategy.

The yearbook showcases the leading circular economy individuals and organisations from the 2017 awards program, sharing short summaries of the best entries to celebrate their success.

Circular Change is a partner of The Circulars and has worked hard to ensure that over a dozen Slovenian circular champions were included in the final competition. As you might have heard, we travelled to the 2017 meeting of the World Economic Forum with a mission to establish relationships and promote circular companies from Slovenia, and not without success!

Valtex, a companx from Novo Mesto, Slovenia that distributes professional facility hygiene products throughout Slovenia and efficiently manages the circular cycle of waste within the production of consumable products, is included in the 2017 yearbook. It was given high commendation for their efforts in reducing waste flows.

Guido Braam

Guido Braam, Founder and CEO, Circular Valley

We are equally happy that Guido Braam, a member of our Advisory Board, who was also the guest speaker at the 2nd International Circular Change Conference 2017, has been chosen as one of the finalists for the The Fortune Award for Circular Economy Leadership for his efforts in establishing the Circular Valley in the Netherlands.

We are sincerely proud of all Slovenian representatives at the competition and we are looking forward to continuing our cooperation with The Circulars.

The Circulars 2017 Yearbook is available here.

Druga deležniška konferenca o krožnem gospodarstvu v Bruslju

Za uspešno krožno tranzicijo potrebujemo vključenost od spodaj navzgor, sodelovanje javnega in zasebnega ter drzne podjetniške pobude

 

Danes se je v Bruslju začela Deležniška konferenca o krožnem gospodarstvu, ki jo organizirata Evropska komisija in Evropski gospodarsko-socialni odbor. Na konferenci, ki jo je odprl podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, je spregovorila voditeljica platforme Cricular Change Ladeja Godina Košir, ki je v uvodni plenarni sekciji izpostavila uspešen in celovit prehod mesta Ljubljane v bolj vzdržen in mestoma krožen družbeno-urbani sistem, ki povečuje kakovost življenja svojih prebivalcev in je že nekaj let vse bolj želena turistična destinacija.

 

Konferenco je odprl podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans

Konferenco je odprl podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans

Uvodoma je podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans izrazil podporo Evropske komisije sodelovanju vseh stakeholderjev v procesu učinkovitega in pravičnega prehoda v krožno gospodarstvo. Izpostavil je optimizem, ki ga lahko Evropejci upravičeno delimo med seboj prav zato, ker prehod v krožno gospodarstvo predstavlja pot na bolje, Evropejci pa smo kot državljani najbolje usposobljeni za to. Načelo sodelovanja širokega kroga udeležencev tak proces je najboljši odgovor za učinkovit prehod, ki naj po Timmermansovih besedah vključuje Kitajsko in druge azijske države, Kalifornijo in vse, ki želijo kar najhitreje napredovati v krožnem prehodu. Ta prehod poteka v zgodovinskem obdobju tretje industrijske revolucije, ta pa se prvič v zgodovini dogaja v globalnem kontekstu, sočasno po celem svetu. Zato je treba premagovati tudi vse ideološke ter druge odpore. Ne nazadnje je prav krožno gospodarstvo tisti pristop, ki presega disruptivno naravo tega tehnološkega prehoda.

Reinhard Schneider, predsednik uprave nemškega podjetja Werner&Mertz, znan po blagovni znamki Frosch

Konferenca poteka dobro leto po tem, ko je Evropska komisija sprejela obsežni paket ukrepov za spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo – natančneje, decembra 2015, in katerega uveljavljanje je bilo v središču pozornosti v lanskoletnem semestru nizozemskega predsedovanja. Gre za drugo deležniško konferenco, katere osrednji namen je krepiti dialog z vsemi udeleženci krožnega prehoda: podjetji in gospodarskimi združenji, nevladnimi organizacijami, potrošniškimi organizacijami ter strokovnimi povezovalnimi in nasvetnimi platformami in akademskim svetom. To je bil eden od poudarkov tretjega uvodničarja, komisarja za okolje Karmenu Velle. Poudaril je še, da je komisija izvedla več kot polovico ukrepov iz akcijskega načrta, za nadaljnji napredek pa računa na podporo državljanov, deležnikov, Evropskega parlamenta in držav članic EU.

Predsednik Evropskega gospodarsko-socialnega odbora Georges Dassis pa je izpostavil pomen dialoga s civilno družbo, ki edinole lahko omogoči učinkovito družbeno akcijo, kakršna je tudi celovit krožni prehod.

Ladeja Godina Košir in Igor Kos z Mestne občine Maribor na konferenci

Ladeja Godina Košir je v svojem uvodu izpostavila dosežke Ljubljane na področju trajnostnega razvoja varovanja naravnega in življenjskega okolja in izboljšane kakovosti življenja v mestu. Ljubljana, ki je v letu 2016 postala zelena prestolnica Evrope, je za to potrebovala več kot desetletni proces, odločno voditeljstvo, dobro organizirano mestno upravo, ki je uspela vključiti someščane in infrastrukturo javnih podjetij ter platformo znanja in izkušenj, ki je na voljo v lokalnem in evropskem prostoru. Izpostavila je dosežke mesta, med drugim na področju varovanja vodnih virov in kakovosti vode, upravljanja z odpadki, prometne ureditve in turizma.

Donedavnega je Guido Braam vodil nizozemsko platformo Circle Economy, danes je podjetnik v Circular Valley

V nadaljevanju razprave, v kateri so med drugim sodelovali tudi Guido Braam, ki je donedavna vodil nizozemsko platformo Circle Economy, danes pa je podjetnik v Circular Valley in član nasvetnega odbora platforme Circular Change, Reinhard Schneider, predsednik uprave nemškega podjetja Werner&Mertz, bolj znanega po blagovni znamki Frosch, in predstaviki industrijskih in interesnih združenj, je izpostavila dragoceno vlogo drznih poslovnežev, potrebo po čim hitrejšem prenosu novih znanj v izobraževalni sistem in opozorila na izziv razdrobljenega pristopa h krožnemu prehodu, ki udeležence večkrat zmede kot pa poveže.

Guido Braam je poudaril, da je treba razlikovati med konceptom trajnosti (sustainability) in krožnega gospodarstva. Medtem ko je prvi usmerjen k povečevanju osveščenosti potrošnikov in vseh udeležencev v verigah vrednosti, je drugi usmerjen predvsem k inovativnosti. Ta naj prinese nove poslovne modele, ki bodo prinašali celostne in dolgoročne rešitve za vse.

Na konferenci bo v nadaljevanju spregovoril tudi drugi podpredsednik Evropske Komisije Jyrki Katainen, udeleženci pa bodo z delom nadaljevali tudi jutri. Pričakovani učinek dvodnevnega vrhunskega srečanja v Bruslju je razvoj vseevropske platforme za prehod v krožno gospodarstvo.

 

Konferenco je moč spremljati preko spleta tukaj: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-circular-eco-future-webstream

Celotno sporočilo EC: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-504_en.htm

Circular Change 2016 milestones

Regional conference: Successful models of the Circular Economy based on collaboration

14 December 2016: Petrol Energetika and the Circular Change platform jointly organised the first regional conference focused on public-private partnerships for the Circular Economy. With the support of the Partnership for a Green Economy, led by Tadej Slapnik, State Secretary in the Cabinet of the Prime Minister, the conference attracted more than 60 participants from business and local communities and gained a lot of media attention.


National Conference: Circular Economy in practice

 18 November 2016: “Circular economy fundamentally changes the relationship between stakeholders,” was the main message of this conference in Maribor. More than 70 stakeholders actively participated at the conference, which was one of the main events in November’s Circular Economy Roadshow. Six practical CE examples were presented to the audience by six companies: Petrol Energetika, Lumar, Oven, Valtex, Skaza and the project Wcycle. Each of them also described one main challenge, and the participants worked in groups to help them to deliver solutions. The event was organised by the Ministry of Environment, the Partnership for a Green Economy and the Municipality of Maribor, in cooperation with the platform Circular Change, moderated by Ladeja Godina Košir.


Awareness exhibition on re-use in the National Assembly

14 November 2016: The National Assembly of Slovenia hosted a unique exhibition: “Re-use and re-design”, introduced by Depo (store for used and refurbished items) and Komunala Vrnika (Municipal Waste Management Vrhnika). The exhibition was opened by the President of the National Assembly, Dr Milan Brglez, and Brigita Šen Kreže, General Manager at Komunala Vrnika. Circular Change supported the event with intense awareness communication on the importance of re-use as one of the main Circular Economy pillars that households should consider.  November roadshow – Month of Circular Economy in Slovenia

November 2016: November was dedicated and publicly declared as the Month of Circular Economy in Slovenia by the governmental initiative Partnership for a Green Economy. Circular Change was an active partner and co-organiser of many events, with the aim of spreading the message of the Circular Economy – especially CE business models, success stories and CE best practice to different stakeholders, collaborating closely with government, companies and local communities. There were more than 15 different events all over Slovenia, and Circular Change leader Ladeja Godina Košir actively participated as a guest speaker and expert in round table talks.Circular Change presented at a meeting of all Ministers dedicated to CE

3 November 2016: The Prime Minister, Dr Miro Cerar, invited Dr Janez Potočnik, former European Commissioner for Environment, to introduce the concept of the Circular Economy to all Ministers in the Government. Ladeja Godina Košir presented the Circular Change Platform and the results achieved in Slovenia in 2016. In a press conference after the publicly broadcast meeting, Dr Cerar and Dr Potočnik officially announced that the Slovenian Government strongly supports Slovenia heading towards a Circular Economy.

 


Slovenia joined the Ellen MacArthur Foundation CE100 Programme

November 2016: The Republic of Slovenia joined the Ellen MacArthur Foundation’s international Circular Economy 100 (CE100) programme. Representatives of the Ellen MacArthur Foundation emphasised in their statement that “The Circular Economy is already receiving exemplary attention across the government in Slovenia, with the Ministries of Environment, Finance, Agriculture, Economic Development, Transport and Education represented at the Slovenian CE100 kick-off workshop, held earlier this month”. Circular Change, as an expert platform connecting all stakeholders focused on the Circular Economy nationally and further connecting them internationally, took over the important role of orchestrator between all the Slovenia multiplayers.

 


Open Circles: Slovenia Circular Economy “Movers and Shakers”

September 2016: Circular Change runs quarterly events called Open Circles – to meet and talk openly about Circular Economy issues. At Open Circles we chat, connect and share ideas in a very informal atmosphere, hosted by Ladeja Godina Košir from Circular Change. The highlight of each event is the story of one of the CE “movers and shakers”. In September Avant2go, the first electric car sharing in the region, was in the spotlight. The concept was brought to Ljubljana in summer 2016 by visionary Matej Čer, from Avant car. In November we discussed the re-use of goods by upcycling, repair and recycling. This event was co-hosted by Marinka Vovk, Executive Director of a social enterprise with a network of 9 Reuse Centres, Doctor of Biological Sciences and a pioneer in re-use strategies in Slovenia.


Circular Change joined the Partnership for a Green Economy

3 October 2016: Circular Change platform joined the Partnership for a Green Economy and took an active role in designing its action plan for 2017/2018. The first national meeting was led by Tadej Slapnik, State Secretary in the Cabinet of the Prime Minister, and seven other Ministries took part at the Congress Centre Brdo pri Kranju. More than 70 stakeholders from different sectors actively participated in this kick-off event. Their contributions and ideas will be included in the Partnership action plan for 2017/2018.


Advisory Board of CC met for the first time and elected a President

31 August 2016: On the last day of August, AquafilSLO Ljubljana hosted a constitutional meeting of the Circular Change Advisory Board. From September 2016 onwards, the Board, comprised of prominent international experts on the Circular Economy, has been advising and steering the Circular Change action plan and monitoring our progress. The Board members are: Josephine Green, UK, former Senior Director for Trends and Strategy at Philips, now a speaker and consultant on sustainability and Circular Economy culture (and author of Beyond 20:21st century stories); Guido Braam, NL is CEO at Powered by Meaning, and former CEO of Circle Economy and former Executive Director of the NL Circular Hotspot; Edi Kraus, ITA is General Manager at AquafilSLO; Tadej Slapnik , SLO serves as the State Secretary in the Cabinet of the Prime Minister of the Republic of Slovenia; and Dr Janez Potočnik, SLO is Partner of SystemiQ and Co-Chair of the UNEP International Resource Panel, and between 2010-2014 was EU Commissioner for Environment. He was unanimously appointed the President of the Board. Ladeja Godina Košir, initiator of the Circular Change platform, was appointed as Executive Director of the platform.


Saying “Yes” to an Invitation to support The Circulars Awards 2017

August 2016: The World Economic Forum’s Community of Young Global Leaders, in collaboration with Accenture Strategy, invited Circular Change to support The Circulars Awards. At the end of the summer, Circular Change officially became one of the supporters of the global Circular Economy awards, The Circulars 2017. In a limited time we identified around 20 potential projects and companies with well-implemented Circular Economy principles in Slovenia, and encouraged them to run for The Circulars Awards 2017. In the end 11 of them succeeded in completing their applications by the end of September, and this result ranked Slovenia in 4th place of all countries by number of participants in this year’s Award process.International Conference: Embracing the Circular Economy

6 May 2016: At the first international conference, “Embracing Circular Change”, held in Ljubljana on May 6 2016, over 120 participants discussed the challenges of the transition to the new economic model of the Circular Economy. Aquafil, Datalab, Iskraemeco and Avant car – top Circular business cases from Slovenia – were presented at the Conference. The keynote speaker was Circular Economy pioneer Dr Janez Potočnik. At the conference programme director and host Ladeja Godina Košir officially introduced the newly established platform Circular Change and its website www.circularchange.com. She emphasised the ambition of the platform – to connect stakeholders in Slovenia and in the wider region, and to enable them to cooperate, promote innovations and exchange best business practice. The pre-event of the Conference was an AmCham traditional Business Breakfast entitled Circular Economy as an Opportunity for Slovenia – a green reference country in digital Europe.

Nocoj bodo v Davosu podelili prestižne nagrade The Circulars 2017 za krožno gospodarsto

Frans Timmermans Na povabilo organizatorjev v Davosu prvič tudi Circular Change (podpornik nagrad The Circulars) in mag. Ladeja Godina Košir.

Ljubljana/Davos, 16. januar 2017. Nocoj se s pozdravnim govorom generalnega direktorja Svetovnega gospodarskega foruma Klausa Schwaba ob 18.15 uri (prenos bo na voljo na povezavi tukaj) začenja tridnevni vrh Svetovnega gospodarskega foruma (World Economic Forum) v švicarskem Davosu. Večer se bo nadaljeval z razglasitvijo zmagovalcev za globalno nagrado The Circulars 2017 v sedmih kategorijah. Iz Slovenije se je v tekmovanje vključilo 11 podjetij.

Slovesne razglasitve zmagovalcev se na povabilo organizatorjev in ob podpori slovenskega premierja dr. Mira Cerarja udeležuje prvič tudi platforma Circular Change in sicer njena idejna ustanoviteljica in izvršna direktorica mag. Ladeja Godina Košir.

Globalno tekmovanje za najboljše prakse in projekte s področja krožnega gospodova The Circulars organizirata Svetovni gospodarski forum (World Economic Forum ) in Forum mladih globalnih voditeljev (Forum of Young Global Leaders ) in letos poteka že tretjič. Cilj projekta je širjenje in prepoznavanje najboljših praks krožnega gospodarstva v svetovnem merilu. Zmagovalci bodo znani danes okoli 20. ure. Finalisti po posameznih kategorijah so dostopni tukaj.

Slovenija se je v tekmovanje tokrat vključila prvič in sicer na povabilo organizatorjev nagrad, ki so k sodelovanju povabili platformo Circular Change kot podpornika The Circulars 2017.  

»Ponosni smo, da so se za prestižne nagrade letos prvič potegovala tudi slovenska podjetja. Po številu prijav smo četrta najbolje zastopana država. Po odzivih, ki jih prejemam, postajamo mednarodno prepoznavna država na področju krožnega gospodarstva. Zahvala velja v prvi vrsti podjetjem, ki so se odločila sodelovati, čeprav so imela le mesec dni časa za oddajo prijave svojih krožnih praks. Odločilna je tudi podpora predsednika vlade, dr. Mira Cerarja, ki je krožno gospodarstvo izpostavil kot ključno smer razvoja Slovenije in podprl nastanek Partnerstva za zeleno gospodarstvo. Tega zavzeto vodi državni sekretar v njegovem kabinetu, Tadej Slapnik. Po iniciativah za sodelovanje, ki prihajajo iz tujine, sem prepričana, da Slovenijo lahko pozicioniramo kot »Zeleno referenčno državo v digitalni Evorpi«, je pred današnjim odhodom v Davos poudarila Ladeja Godina Košir, izvršna direktorica platforme Circular Change, ki tja potuje tudi v imenu Slovenije in s podporo dr. Cerarja.

Letošnji finalisti tekmovanja The Circular 2017 po posameznih kategorijah so dostopni na tej povezavi. Iz Slovenije se v izbor The Circulars 2017 prijavili: v kategoriji People’s Choice Entrepreneur Donar in Kaaita; v kategoriji multinacionalk: Knauf Insulation in Aquafil (prijava je bila oddana s strani matičnega podjetja v Italiji), v kategoriji Government, Cities & Regions: EKO INICIATIVA (v konzorciju: VALTEX, Lucart, DROE Unirec, Mestna občina Novo mesto), v kategoriji malih in srednje velikih podjetij pa: socialno podjetje Center ponovne uporabe, Petrol Energetika (v konzorciju: SIJ, Metal Ravne, Inštitut Jožef Stefan in lokalna skupnost Ravne na Koroškem), Iskraemeco, Skaza, Smart Plastic in Avant Car.

Za nagrado voditelj na področju krožnega gospodarstva je platforma Circular Change predlagala Mojco Markizeti, ki v podjetju Iskraemeco vodi razvoj pravičnega pametnega števca za elektriko. Markizetijeva je tudi pomemben motor pri razvoju t. i. Transparency toola, posebnega orodja, ki bo v prihodnosti industriji omogočal popolno preglednost in sledljivost izdelkom: iz katerih surovin in materialov je, kje so bile surovine ali materiali pridobljeni in v kakšnih delovnih pogojih.

Slovenska podjetja se med finaliste sicer tokrat še niso uvrstila. Je pa VALTEX za projekt »Material flow cycle of BC – Novo Mesto« (Komunalni snovni krog Novega mesta) med številnimi prijavami podjetij, institucij, mest in regiji z vsega sveta prejel prav posebno pohvalo za sodelovanje – HIGHLY COMMENDED – v kategoriji najboljši vladni, mestni oz. regionalni projekt krožnega gospodarstva.

»Slovenija bi bila lahko v svetu prepoznavna ne le po bratih Prevc, ampak tudi po projektih na področju krožnega gospodarstva,« je prepričan Niko Kumar, direktor podjetja VALTEX in avtor krožnega projekta Komunalni snovni krog Novo mesto.

Letos kar 11 odstotkov več prijav

V prvih dveh letih je v izboru za globalne nagrade The Circulars sodelovalo preko 400 podjetij iz 36 držav. Koliko podjetij, organizacij in vladnih projektov sodeluje letos, organizatorji še niso razkrili, so pa potrdili, da so prejeli 11 odstotkov več prijav kot leto pred tem.

Leta 2015 nagrajen dr. Janez Potočnik

V 27 članski komisiji ekspertov, ki so ocenjevali prispele prijave, je tudi dr. Janez Potočnik, mednarodni ekspert za krožno gospodarstvo, nekdanji evropski komisar za okolje in predsednik posvetovalnega odbora platforme Circular Change.  Sicer pa je prav dr. Potočnik leta 2015 kot prvi prejel prestižno nagrado The Circulars 2015 za voditelja na področju krožnega gospodarstva – in sicer za svoje prebojno delo na področju krožnega gospodarstva, saj je kot evropski komisar za okolje predlagal prvi paket za prehod v krožno gospodarstvo na ravni EU.

V letošnjem letu je med kandidati za to nagrado Guido Braam, uspešen nizozemski podjetnik, pionir krožnega gospodarstva na Nizozemskem in tudi član posvetovalnega odbora platforme Circular Change.

Dr. Potočnik: Na spremembe, ki so neizogibne, je bolje biti pripravljen

Ljubljana, 31. avgust 2016. »Platforma Circular Change (CC) je odlična pobuda in kot Posvetovalni odbor jo bomo po najboljših močeh usmerjali tako, da bo čim bolj učinkovito spodbujala spremembo gospodarskega modela iz linearnega v bolj krožnega,« je po izvolitvi za predsednika Posvetovalnega odbora (Advisory Board) platforme Circular Change povedal dr. Janez Potočnik.

Platforma, ki je bila letos spomladi (po zgledu Nizozemske) ustanovljena s ciljem spodbujati projekte krožne ekonomije v Sloveniji in regiji ter slovenska podjetja in ostale deležnike povezovati z dobrimi praksami doma in v tujini, deluje v okviru družbe Giacomelli media.

Ladejo Godina Košir, iniciatorko platforme Circular Change, je odbor potrdil za izvršno direktorico platforme CC. Foto: Taja Košir

»Posvetovalni odbor je od danes naprej naše osrednje posvetovalno in usmerjevalno telo. Dragoceno je sodelovati z osebnostmi, ki imajo znanje, širino, mednarodne izkušnje in kritičen ter obenem konstruktiven pristop k sooblikovanju vsebin in udejanjanju konkretnih projektov, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo,« je izpostavila  mag. Ladeja Godina Košir, iniciatorka platforme Circular Change in partnerica v podjetju Giacomelli media. Odbor jo je danes potrdil za izvršno direktorico platforme CC.

Petčlanski odbor ekspertov

Posvetovalni odbor ima triletni mandat z možnostjo podaljšanja. Sestavlja ga pet članov, poleg predsedujočega dr. Janeza Potočnika, nekdanjega evropskega komisarja za okolje in predlagatelja prvega svežnja ukrepov za prehod v krožno gospodarstvo v EU, so člani še: Edi Kraus, generalni direktor AquafilSLO, podjetja, ki je v svetovnem merilu prvi in edini proizvajalec regneriranega najlona ECONYL® iz odpadnih materialov, Josephine Green, dolgoletna direktorica za inovativnost in družbene trende v Philipsu, zdaj pa svetovalka in zagovornica koncepta krožne kulture, Guido Braam, direktor Powerd by Meaning in nekdanji prvi mož kooperative Circle Economy, ki je na Nizozemskem sprožila vrsto projektov krožnega gospodarstva ter Nizozemsko znotraj EU postavila v središče in za zgled uspešnih projektov krožnega gospodarstva, in Tadej Slapnik, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade in vodja medresorske delovne skupne “Partnerstvo za zeleno gospodarstvo”.

Dogodka se je kot gostja udeležila tudi mag.Tanja Bogataj,v času delovanja na MOP vodja projekta Povezani za rast, zdaj pa kot državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo in članica »Partnerstva za zeleno gospodarstvo.«

Razlogi za krožno gospodarstvo jasni

Dr. Potočnik je ob tokratnem dogodku vnovič izpostavil, da so »ključni razlogi za prehod v model krožnega gospodarstva jasni. Na eni strani smo ujeti v stare tradicionalne načine delovanja, sisteme, modele, finančne strukture, ki ne dajejo odgovora na izzive prihodnosti. Na drugi strani pa zaradi rasti potrošnje naraščajo cene surovin. Celotna Evropa pa je odvisna od uvoza surovin.«

Advisory_Board_Janez_Potocnik

Za predsednika Posvetovalnega odbora (Advisory Board) platforme Circular Change je bil soglasno potrjen dr. Janez Potočnik. Foto:Taja Košir

Ob tem je dodal, da bi bilo iluzorno pričakovati, da bodo vsi takoj za prehod v nov ekonomski model. »Nekateri bodo še naprej sledili predvsem optimizaciji obstoječih modelov. Vendar je zelo verjetno, da bodo na dolgi rok težko obstali na trgu. Sprememba iz linearnega v krožni sistem se bo namreč neizogibno zgodila. Zato je na te spremembe veliko bolje biti dobro pripravljen.«

Za vsa podjetja enakega recepta ni

Kot je pojasnil, enostavnega in predvsem enovitega recepta za vsa podjetja ni. »Vsako podjetje mora samo najti svoje rešitve, kako se bo v prihodnje soočalo z izzivi, ki jih prinašajo omejeni in vse dražji viri ter okoljski izzivi. Nekatera podjetja bodo spremenila poslovni model, druga bodo spremenila le oskrbno verigo in bodo surovine ali polizdelke kupovala pri drugih dobaviteljih. Vse to bo prispevalo k spreminjanju sistema. Kar je predvsem pomembno je namreč to, da podjetja na celotno svoje poslovanje začnejo gledati bolj odgovorno.«

V nadaljevanju se je Posvetovalni odbor na svoji konstitutivni seji seznanil še z vsemi dosedanjimi aktivnostmi CC in mednarodnimi partnerstvi ter sodelovanji, sprejel Pravilnik o delovanju CC platforme in potrdil program aktivnosti za 2016/2017.

Več kot 30 dogodkov in delavnic

Program za obdobje avgust 2016 do junij 2017 vsebuje več kot 30 najrazličnejših dogodkov, delavnic, izobraževalnih programov in aktivnosti. Določen del programa je brezplačen in namenjen vsem, ki jih zanima krožno gospodarstvo in bi si želeli izvedeti, kako lahko sodelujejo in po svojih močeh ter z zgledom prispevajo k spremembam. Del programa pa je namenjen članom platforme Circular Change, to je podjetjem, start-upom, ustanovam, izobraževalnim inštitucijam, občinam in ostalim zainteresiranim deležnikom, zato bo dodatno prilagojen njihovimi poslovnimi in družbenim potrebami. Platforma CC je potrjena tudi kot partnerska platforma vladnega projekta »Partnerstvo za prehod v zeleno gospodarstvo« in kot komunikacijsko stičišče članstva Slovenije v Fundaciji Ellen MacArthur.

Open Circle in Fast Forward

Prvi jesenski dogodek bo v sredo, 14. septembra – tako imenovani Open Circle. Namenjen je spoznavanju podjetij in posameznikov, ki jih zanimajo principi in modeli krožnega gospodarstva, ter spoznavanju in povezovanju s timom platforme Circular Change. Člani platforme pa se bodo srečevali še na tako imenovanih Closed Circles, ki bodo namenjeni določenim aktualnim tematikam, povezovanju z dobrimi praksami iz tujine in medsebojnemu sodelovanju pri krožnih projektih.

Jeseni je predviden pričetek izobraževalnega programa Fast Forward on Circular Economy. Poudarek programa bo na: spoznavanju principov krožne ekonomije, preoblikovanju poslovnih modelov iz linearnih v krožne,  managementu sprememb in krožnih inovacijah.

Na ogledu proizvodnje regeneriranega najlona ECONYL®

Tokratna seja je potekala v prostorih podejtja AquafilSLO. Člani odbora so si skupaj z ekipo Circular Change na povabilo gostitelja, generalnega direktorja družbe Edija Krausa, ogledali, kako v podjetju teče proizvodni cikl oz. sistem regeneracije ECONYL®.

Advisory_Board_Aquafil_visit

Člani Posvetovalnega odbora so si skupaj z ekipo Circular Change na povabilo Edija Krausa, generalnega direktorja AquafilSLO, ogledali, kako se proizvaja regnerirani najlon ECONYL®. Foto: Taja Košir

Gre za inovativno tehnologijo, ki je bila razvita prav v tovarni v Sloveniji in skupini Aquafil omogoča, da iz odpadnih najlonskih materialov, med katerimi so tudi odpadne ribiške mreže, ki po koncu uporabe pogosto pristanejo v morju (kar je trenutno globalno ena večjih okoljskih katastrof), izdelujejo prvovrsten regnerirani najlon ECONYL® . Ta je, kot poudarja Kraus, povsem enake kakovosti kot najlon, ki je pridobljen iz osnovne surovine in je na določenih trgih, na primer v ZDA, zelo cenjen, saj dosega pri kupcih celo višje cene kot običajen najlon.

 

Odboru ekspertov pri Circular Change, ki spodbuja prehod v krožno gospodarstvo, bo predsedoval dr. Janez Potočnik

Ljubljana, 30. avgust 2016. V sredo, 31. avgusta, se bo na svoji prvi, konstitutivni seji sestal Posvetovalni odbor (Advisory Board) platforme Circular Change. Platforma, ki je bila letos spomladi ustanovljena s ciljem spodbujati projekte krožne ekonomije v Sloveniji in regiji ter slovenska podjetja povezovati z dobrimi praksami doma in v tujini, deluje v okviru družbe Giacomelli media. »Odbor bo osrednje posvetovalno in usmerjevalno telo Circular Change platforme. Zelo nas veseli, da ga sestavljajo tako ugledni strokovnjaki in direktorji, ki so vsi zelo dejavni in vizionarski na področju krožnega gospodarstva,« pojasnjuje mag. Ladeja Godina Košir, iniciatorka platforme Circular Change in partnerica v podjetju Giacomelli media.

Povabilo platforme Circular Change v posvetovalni odbor, ki ima triletni mandat z možnostjo podaljšanja, je sprejelo vseh pet povabljenih uglednih, mednarodnih strokovnjakov: dr. Janez Potočnik, nekdanji evropski komisar za okolje in predlagatelj prvega svežnja ukrepov za prehod v krožno gospodarstvo v EU, Edi Kraus, generalni direktor AquafilSLO, podjetja, ki je v svetovnem merilu prvi in edini proizvajalec ekonajlona iz odpadnih materialov, Josephine Green, dolgoletna direktorica za inovativnost in družbene trende v Philipsu, zdaj pa svetovalka in zagovornica koncepta krožne kulture, Guido Braam, direktor Powerd by Meaning in nekdanji prvi mož kooperative Circle Economy, ki je na Nizozemskem sprožila vrsto projektov krožnega gospodarstva ter državo znotraj EU postavila v središče in za zgled uspešnih projektov krožnega gospodarstva, in Tadej Slapnik, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade in vodja medresorske delovne skupne “Partnerstvo za zeleno gospodarstvo”.

Janez Potocnik Photo

Dr. Janez Potočnik, nekdanji evropski komisar za okolje in predlagatelj prvega svežnja ukrepov za prehod v krožno gospodarstvo v EU.

Na konstitutivni seji bo odbor izvolil predsednika odbora. Na to funkcijo je predlagan dr. Janez Potočnik. Med razlogi za njegovo nominacijo je njegova jasna vizija, da je krožno gospodarstvo model prihodnosti in trenutno edina pot razvoja globalne ekonomije, ki zagotavlja dolgoročno ekonomsko vzdržnost in zaustavitev degradacije ekosistemov na planetu, kar je nujno za preživetje človeštva. »Dr. Potočnik zna svoje vizije vedno tudi udejanjati. Bil je prvi evropski komisar, ki je uspel pripraviti, predstaviti in znotraj komisije pridobiti politično podporo za paket ukrepov za prehod v krožno ekonomijo v EU,« pojasnjuje Ladeja Godina Košir.

Na dnevnem redu tokratne seje je poleg vseh aktivnosti za konstituiranje Posvetovalnega odbora še poročilo o vseh dosedanjih aktivnostih platforme Circular Change ter predstavitev, razprava in potrditev programa aktivnosti za 2016/2017.

Več kot 30 dogodkov

Program za obdobje avgust 2016 do junij 2017, ki je bil predložen odboru in bo po potrditvi tudi objavljen, vsebuje več kot 30 najrazličnejših dogodkov, delavnic, izobraževalnih programov in aktivnosti. Določen del programa bo brezplačen in namenjen vsem, ki jih zanima krožno gospodarstvo in bi si želeli izvedeti, kako lahko sodelujejo in po svojih močeh ter z zgledom prispevajo k spremembam. Del programa pa bo namenjen članom platforme Circular Change, to je podjetjem, start-upom, ustanovam, izobraževalnim inštitucijam in občinam, zato bo dodatno prilagojen njihovimi poslovnimi in družbenim potrebami.

Septembra prvi Open Circle

Prvi jesenski dogodek bo v sredo, 14. septembra – tako imenovani Open Circle. Namenjen je spoznavanju podjetij in posameznikov, ki jih zanimajo principi in modeli krožne ekonomije, ter spoznavanju in povezovanju s timom platforme Circular Change. Člani platforme pa se bodo srečevali še na tako imenovanih Closed Circles, ki bodo namenjeni določenim aktualnim tematikam, povezovanju z dobrimi praksami iz tujine in medsebojnemu sodelovanju pri krožnih projektih.

Jeseni program Fast Forward on Circular Economy

Jeseni je predviden pričetek izobraževalnega programa Fast Forward on Circular Economy. Poudarek programa bo na: spoznavanju principov krožne ekonomije, preoblikovanju poslovnih modelov iz linearnih v krožne,  managementu sprememb in krožnih inovacijah.

Programski odbor na ogledu AquafilSLO

Tokratna seja bo potekala v družbi AquafilSLO. Člani odbora si bodo na povabilo generalnega direktorja družbe Edija Krausa imeli priložnost ogledati, kako so v tem podjetju razvili tehnologijo, ki jim omogoča, da iz odpadnih najlonskih materialov, med katerimi so tudi odpadne ribiške mreže, ki po koncu uporabe pogosto pristanejo v morju (kar je trenutno globalno ena večjih okoljskih katastrof), izdelujejo prvovrsten ekonajlon. Ta je, kot poudarja Kraus, povsem enake kakovosti kot najlon, ki je pridobljen iz osnovne surovine in je na določenih trgih, na primer v ZDA, zelo cenjen, saj dosega pri kupcih celo višje cene kot običajen najlon.

econyl

Aquafil ekološki najlon izdeluje tudi iz odpadnih ribiških mrež in tako dolgoročno rešuje enega od perečih okoljskih problemov onesnaženosti morja z odvrženimi mrežami.

 

Po seji, ki bo jutri, to je 31. avgusta in se bo predvidoma zaključila jutri ob 17.00 uri, bo na voljo sporočilo za medije.

Circular Change je platforma, ki jo za povezovanje deležnikov krožnega gospodarstva vzpostavlja družba Giacomelli Media s parterji iz slovenskega in mednarodnega prostora. Informiranje, izobraževanje, prepoznavanje voditeljev ter komuniciranje dobrih praks in sooblikovanje pionirskih poslovnih primerov je njeno temeljno poslanstvo.

Platforma vzpostavlja mednarodno mrežo kompetenc za uspešen prehod v krožno gospodarstvo, ob celovitem upoštevanju njegovih ekonomskih, družbenih in okoljskih razsežnosti. Tako soustvarjamo pogoje in konkretne priložnosti za to, kar naj bo dober posel v prihodnosti. Iniciatorka platforme je Ladeja Godina Košir, partnerica v podjetju Giacomelli media.

Dodatne informacije za medije:
Andreja Basle
Executive Editor and Communications
Circular Change platforma
Trinova 9, 1000 Ljubljana
M: 00 386 041-274-590
E:
andreja@circularchange.com

 

Circular Economy as major opportunity to improve competitiveness of European continent

“It is fundamentally important to understand that the fact how we produce the product and even before how we design it – is already the moment where the destiny of overall life cycle of the product has been made. Is product repairable, can be refurbished and at the later stage can be recycled. If we create product that consumer can throw away after short time, we are creating a lot of negative influences on environment and human health,” emphasizes dr. Janez Potočnik, co-chair of UNEP International Resource Panel and pioneer and advocate of Circular Economy.

Circular Change team Ana Isabel Munguia Partida, Executive Editor of Media Change, and Taja Košir Popovič, Video & Photography, had great opportunity to speak with Potočnik at the international conference Embracing the Circular Economy in Ljubljana where key Circular Economy experts from the region gathered in May to meet Slovenia business people to discuss trends and future of this new economic model.

IMG_4307

Dr. Janez Potočnik also very well known as former Commissioner for Environment of the European Commission (EK) who introduced the first Circular Economy package in EU.

Potočnik believes that changing economy from linear to circular – is major opportunity to improve competitiveness of European continent.

“Globally we don’t have the alternative and it is also the way to keep industry in Europe,” he thinks.

In interview he explains how to make whole transition easier and why companies will benefit out of it.

 

 

Casper Jorna CE 100 program Lead at the Ellen MacArthur Foundation who also spoke at the conference is convinced: “Future for Circular Economy is very bright.”

Jorna explained the reason to believe so is in the fact that “a lot of corporate collaboration projects is going one where companies started to work together – to find better circular solutions.”

Discover what are the key ingredients for efficient CE collaboration in short interview with Casper Jorna.

 

Guido Braam Executive Director at Netherland Hotspot is connected with Circular Economy since he has got the opportunity to set up network offices for circular economy in Netherland six years ago.

guido-braam-circular-hotspot

Guido Braam Executive Director at Netherland Hotspot.

From his experience two or three years are needed for the circular economy projects in companies to bring the results.In interview he emphasized why so called neutral places free of competitiveness are so crucial to encourage circular innovation and collaboration.

 

Also Slovenia is very active in helping businesses transforming old business models to new one’s. Visionary Ladeja Godina Košir, Co-founder and Connector at Giacomelli media this year initiated international Circular Economy platform from Slovenia – called Circular Change (you are reading it right now).

Udeleženci-konference-Circular-Change4

International conference Embracing the Circular Economy in Ljubljana where key Circular Economy experts from the region gathered in May whit initiator and host Ladeja Godina Košir (first on the right).

With big effort from initiator Godina Košir passionate about establishing strong international connections platform become very noticeable in really short time. As a host of international conference Embracing the Circular Economy Godina Košir explained main goals of the platform are “to connect different stake-holders in the region, to enable them to cooperate and help them in all possible ways to do the transition from linear to more circular business model.”

“We are international platform because we believe that we have to share best practices internationally and to learn from each other globally, “Godina Košir explains.

She adds major benefit for members of the platform “will be tools for this transition and connections with other businesses to exchange experience. Trade missions for members will be organized so members will be able to meet other companies specially in the Europe that are already on the way to circular models.”

In interview she also explains the purpose of a tool called case study yourself.

 

 

 

All four interviews were made and produced by Ana Isabel Munguia Partida, Executive Editor of Media Change and Taja Košir Popovič, Video & Photography.