Prispevki

More partners added to our regional initiative for promoting The Circulars 2018!

A wonderful display of cross-border circular cooperation

We are pleased to announce that our regional project for promoting the world’s best circular economy award programme The Circulars 2018 has expanded further and now covers the whole Central and South Eastern regions of Europe. Circular Change is a regional partner of The Circulars 2018 and we have been working hard to establish a movement that features both public and private organizations, from ministries to start-ups!

After announcing our cooperation with organisation representing Croatia, Austria, Serbia, Kosovo and Hungary, we have now managed to added many more partners to our international network, committed to identifying regional circular champions and sharing their best practices among us. Our new sister-organizations come from Slovakia, the Czech Republic, Bosnia and Herzegovina, Switzerland and Spain. They have agreed to help us identify the best and most innovative circular projects in their own countries.

New partners in the regional initiative The Circulars 2018, led by Circular Change:

INCIEN (SVK)

Contact person: Ivana Maleš

males@incien.sk

 

HUB387 (BiH)

Contact person: Edin Saračević

edin@hub387.com

 

Ministry of the Environment of the Czech Republic (CZE)

Contact person: Jan Maršák

jan.marsak@mzp.cz

 

Innaxis (SWI, SPA)

Contact person: Carlos Alvarez Pereira

calvarez@innaxis.org

 

Heror Mediapoint (SRB)

Contact person: Nataša Heror

natasa.heror@gmail.com

 

 

Prishtina REA (KOS)

Contact person: Mr. Ahmet Jetullahu – Meti

prishtinarea@yahoo.com

 

Freewa (CRO)

Contact person: Goran Ladišič

goran.ladisic@gmail.com

 

 

Circular Change – regional supporter for The Circulars 2018

Our circular economy network of partners is growing fast!

 

The Circulars, an initiative of the World Economic Forum and the Forum of Young Global Leaders, run in collaboration with Accenture Strategy, is the world’s premier circular economy award program. The award offers recognition to individuals and organizations across the globe that are making notable contributions to the circular economy in the private sector, public sector and society. The annual awards are hosted at the World Economic Forum’s Annual Meeting in Davos.
As a proud supporter of this premier global circular economy award programme in 2017, this year, Circular Change has been invited to in become the competition’s regional partner. Our first goal is still to make sure that outstanding Slovenian circular companies are represented at the award ceremony in Davos, but this year, we also want to encourage inspiring circular initiatives from Central and South-eastern Europe to apply for the award.
Through our international projects, we keep meeting extraordinary people, enthusiastic circular pioneers, who work hard to develop circular thinking in their own countries. After Circular Change became a regional supporter of The Circulars 2018, we have invited some of our “sister-associations” to contribute to the promotion of the awards in the region. We are happy to announce that we have already received confirmations from organizations representing Croatia, Serbia, Austria, Hungary and Kosovo!

The latest list of partners in the regional initiative The Circulars led by Circular Change:

Heror Mediapoint (SRB)

Contact person: Nataša Heror

natasa.heror@gmail.com

 

 

Prishtina REA (KOS)

Contact person: Mr. Ahmet Jetullahu – Meti

prishtinarea@yahoo.com

 

Freewa (CRO)

Contact person: Goran Ladišič

goran.ladisic@gmail.com

 

 

 

CC Konferenca 2. dan

Druga mednarodna konferenca o krožnem gospodarstvu – 2nd Circular Change conference

Naslednji izziv: umestiti Slovenijo med krožne voditeljice v svetu

Naložbe v Mariboru pokazatelj razvojnega potenciala krožnega prehoda

Maribor, 12. maja 2017

Dilem ni, priložnost pa je zdaj

 

Slovenija ima veliko razvojno priložnost za prehod v krožno gospodarstvo, s čimer se lahko pridruži vodilni skupini najbolj razvitih evropskih držav, ki na tem področju že dosegajo zavidljive rezultate. Ta priložnost izhaja iz njenih zgodovinskih, družbeno-ekonomskih, geostrateških in naravnih danosti. Še dodatno jo krepi iskanje odgovorov po vsem svetu na razmere globalne absolutne redkosti virov ob naraščajočem številu prebivalstva, ki že danes močno spreminja pogoje gospodarjenja v domala vseh gospodarskih panogah. Spodbujajo pa jo tudi usmeritve EU v krožno gospodarstvo, ki postaja ključni vidik evropske konkurenčnosti. Tak je najpomembnejši sklep udeležencev 2. mednarodne konference o krožnem gospodarstvu, ki ga je v svojem nastopu poudaril tudi premier Miro Cerar.

Sistemska sprememba je stvar sedanjosti in voditeljski izziv.

“Maribor kot regijsko središče prevzema vodilno vlogo na področju krožnega gospodarstva, da s svojim zgledom vodi izvajanje tega strateškega projekta in da oblikuje partnerstvo v urbani regiji za doseganje sinergij za vse prebivalce,” je poudaril župan Mesten občine Maribor Andrej Fištravec. “Dilem ni, priložnost pa je zdaj,”, pa je srednji govor na dogodku povzel nekdanji evropski komisar za okolje  ter sopredsedujoči mednarodnemu panelu za naravne vire (IRP) pri Združenih narodih in predsednik posvetovalnega odbora platforme Circular Change dr. Janez Potočnik.

 

Vizija Vlade RS: zasidrati Slovenijo kot krožno voditeljico na svetovnem zemljevidu

Cilj Slovenije je, da postane zelena referenčna država v digitalni Evropi.

V sklepnem govoru dvodnevnega srečanja je v Mariboru je Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar kot častni pokrovitelj 2. mednarodne konference o krožnem gospodarstvu Circular Change poudaril, da konferenco vidi kot edinstveno priložnost, da se Slovenija predstavi kot ambiciozna država, ki si je zadala, da bo stala ob boku svetovnim zelenim voditeljicam. “Cilj Slovenije je, da postane zelena referenčna država v digitalni Evropi in regionalna voditeljica na področju sistemske tranzicije v krožno gospodarstvo,” je poudaril premier Cerar. “Vlada Republike Slovenije se zaveda, da gre pri prehodu v krožno gospodarstvo za velike, sistemske spremembe, a hkrati ne želi le zasledovati svetovnih trendov, ampak jih v prihodnosti tudi aktivno sooblikovati.” Slovenija ima številne primerjalne prednosti, kot so naravne danosti, ugodna geostrateška pozicija, močne znanstveno raziskovalne institucije in “krožne prebojnike”, kot jih je poimenoval, tako na strani gospodarstva kot lokalnih skupnosti, predvsem pa ozaveščeno in motivirano prebivalstvo.

 

Ključni poudarki dvodnevnega mednarodnega srečanja v dveh slovenskih krožnih mestih

Sistemska sprememba je stvar sedanjosti in voditeljski izziv

Dvodnevni dogodek v organizaciji povezovalne platforme Circular Change se je v petek iz Ljubljane preselil v mariborski hotel Habakuk. Srečanje je rezultat več kot 50 vsebinskih partnerstev, med katerimi je na prvem mestu Partnerstvo za zeleno gospodarstvo, ki ga v Kabinetu Predsednika Vlade RS povezuje državni sekretar Tadej Slapnik. V vlogo so-organizatorja današnjega dne tega mednarodnega srečanja in ki ga odraža častno pokroviteljstvo premiera Mira Cerarja. Med ključnimi partnerji dogodka sta tudi Veleposlaništvi Republike Italije – v sodelovanju z agencijo ITA-Ice – in Kraljevine Nizozemske, AmCham Slovenija, in dve največji slovenski mesti, Ljubljana in Maribor. Pomemben je prispevek številnih drugih deležnikov v samem programu srečanja.

Skupaj z Godino Koširjevo so konferenco sta drugi dan konference odprli župan Mestne občine Maribor Andrej Fištravec, Veleposlanik Republike Italije v Sloveniji Nj. e. Paolo Trichilo, Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in državni sekretar Tadej Slapnik.

Državni sekretar Tadej Slapnik

Udeleženci so najprej prisluhnili dvema uvodničarjema. Nekdanji evropski komisar za okolje Janez Potočnik je v svojem govoru izpostavil sistemske vidike krožne tranzicije. V uvodnem temeljitem premisleku o velikem pospešku, ki ga človeštvo doživlja v 20. in 21. stoletju, in ki vodi do vse težje obvladljivih civilizacijskih neskladij, ki vse bolj ogrožajo možnosti za trajnostno bivanje na (pre)naseljenem planetu, se je nekdanji evropski komisar za okolje osredotočil na izzive Evropske unije ter orisal sodobne izzive za voditelje, ki jih neizogibno potrebujemo za izhod iz sedanjega položaja. Poudaril je zavedanje, da smo vsi skupaj šele na “začetku začetka”, zato so potrebne velike odločitve za prehod v nov ekonomski sistem. Obenem pa izostril vprašanje časovne razsežnosti reševanja trajnostnih izzivov z zavrnitvijo logike prenekaterih, da gre za vprašanja, namenjena prihodnosti. “Vsem tem sporočam, da je ta prihodnost prišla in se imenuje sedanjost,” je svoj nastop sklenil Potočnik.

Potočnik je bil prvi komisar, ki je pripravil obsežni paket ukrepov za spodbudo prehoda v krožno gospodarstvo, ki je bil v nekoliko prilagojeni obliki naposled sprejet konec leta 2015.

Giulio Bonazzi, Aquafil

Predsednik upravnega odbora in direktor Aquafila Giulio Bonazzi pa je prek izjemne osebne izkušnje družbeno odgovornega družinskega podjetnika in vizonarja izpričal izjemen zgled krožne preobrazbe poslovne skupine s sedežem v mestecu Arco v avtonomni pokrajini Trento v Italiji. Družba, ki deluje na treh kontinentih, je svojo intenzivno pot preobrazbe začela sistematično izvajati pred 11 leti. Med drugim so edinstven krožni poslovni model, ki omogoča ponovno uporabo najlona 6 iz ribiških mrež in rabljenih preprog, ki jih zbirajo po vsem svetu in iz njih po lastni, zaščiteni metodi spet pridelajo to sestavino, zasnovali prav v obratu tega podjetja v Sloveniji, ki ga vodi tržaški gospodarstvenik Edi Kraus. Zdaj ta model prenašajo tudi v druge svoje obrate.

 

Pozicioniranje Slovenije kot države voditeljice v krožni tranziciji

Predstavnik Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) Attila Turos je predstavil Globalno pobudo tega globalnega gospodarskega združenja za prehod v krožno gospodarstvo (Global Circular Economy Initiative), ki jo vodi in v okviru katere umeščajo našo državo kot eno najpomembnejših zgledov celovitega krožnega prehoda. Poudaril je, da je Svetovni gospodarski forum letos že tretjič podelil svetovno nagrado Circulars, namenjene krožnim prebojnikom. V zadnjem ciklusu izbora je bila Slovenija na četrtem mestu po številu prijav in na prebivalca nesporno na prvem mestu. Turos je med slovenskimi podjetji izrecno izpostavil Valtex. V prvem letu je to nagrado prejel Janez Potočnik. Pojasnil je tudi velik pomen, ki ga imajo za prehod v krožno gospodarstvo povezovalne platforme, kakršna postaja tudi njihova pobuda, ter pri tem izrecno pohvalil sodelovanje s platformo Circular Change. V sklepnem nastopu na konferenci je premier Miro Cerar potrdil, da je Slovenija na dobri poti in sprejel izziv ter na ta način Slovenijo umestil med najbolj ambiciozne evropske države na poti v krožno gospodarstvo.

 

Maribor kot krožno mesto

V nadaljevanju petkovega sporeda so se udeleženci posvetili Mariboru kot krožnemu mestu in podrobneje spoznali načrte za uresničitev njegove obsežne preobrazbe, ki jo združuje projekt Wcycle.

Igor Kos, kabinet župana MO Maribor

Igor Kos z mestne občine je predstavil celovit program pripravljenih krožnih projektov, ki obsegajo ravnanje z vodo, odpadki, toplotno energijo in drugimi viri, ter posegajo v prometno ureditev mesta. Odpirajo nove poslovne priložnosti, denimo, na mariborskem letališču. Ambiciozen načrt vsebuje preoblikovanje upravljanja z viri v mestu (voda, odpadki, energija), odpira nove poslovne priložnosti, vključuje Mariborčane in izboljšuje kakovost življenja.

“MO Maribor izvaja strateški projekt WCYCLE na področju krožnega gospodarstva, v katerega so vključena javna komunalna podjetja mesta Energetika, Snaga, Nigrad, Vodovod in Marprom,” je na konferenci poudaril župan mestne občine Maribor Andrej Fištravec.

 “V okviru tega projekta smo skupaj s podjetji identificirali 18 skupnih projektov, ki jih bodo podjetja v medsebojnem sodelovanju v prihodnjih letih realizirala. Vesel sem, da smo tik pred zasaditvijo prve lopate za izgradnjo tehnološko najnaprednejšega obrata za predelavo in sortiranje mešanih komunalnih odpadkov v evropski uniji, ki je istočasno tudi cenovno najugodnejša v primerjavi z industrijo predelave in sortiranje mešanih komunalnih odpadkov v Sloveniji. Skozi sinergije izvedbe projektov bomo tako zagotavljali optimalno izrabo vseh snovnih virov v mestu, krajšali materialne poti in oblikovali nove produkte, tako pa tudi ustvarili nova trajna zelena delovna mesta. Imamo priložnost, da oblikujemo model za prihodnost, ki bo trajnostno naravnan in da prihajajočim generacijam predamo regijo v boljšem stanju kot je danes.”

Obenem kaže razumeti dobro udeležbo predstavnikov EBRDja, Astrid Motta in Davorja Inđića v obeh omizjih drugega dne kot izrecno znamenje zanimanja za razvojne naložbe v Maribor.

Slovenije kot države voditeljica v krožni tranziciji.

“Druga mednarodna konferenca o krožnem prehodu zagotovo predstavila tisto prst, v kateri lahko “krožna semena” vzklijejo v trajnostne rešitve,” je ob zaključku poudarila programska direktorica Ladeja Godina Košir. “Slovenija je ravno prave velikosti in ima dovolj zahtevno gospodarsko sestavo ter zadovoljivo družbeno kohezivnost, zato je odločitev, da se izkaže kot država voditeljica za temeljito krožno tranzicijo, prava za njeno prihodnost. Tako lahko svoje prednosti pretvorimo v voditeljstvo in s tem v državo priložnosti, znanj in izkušenj na področju prehoda v krožno gospodarstvo, ki jih lahko delimo z drugimi.”

 

www.circularchange.com

 

>>> Svet kapitala: Načrt, kako postati prvaki v krožnem gospodarstvu
>>> SiolNET: Maribor je resno zakorakal v krožno gospodarstvo
>>> SiolNET: Janez Potočnik v Davosu prejel prestižno nagrado

 

Premier circular economy awards accepting entries for the 2017

The Circulars, an initiative of the World Economic Forum (WEF) and the Forum of Young Global Leaders, is the world’s premier circular economy awards program and is now accepting entries for the 2017 program. TheCirculars2017 – Fact Sheet

The awards, which are open to individuals and organisations from commerce and civil society in seven distinct categories, are designed to recognise and celebrate, on a prestigious global stage, all facets of the circular economy movement.

Why enter?

Organizers are convinced that by entering The Circulars 2017 you have the unique opportunity to be recognized by international business and public sector leaders from across the globe for your contribution to the circular economy. In its third year, the awards ceremony will take place at the World Economic Forum Annual Meeting in Davos in January 2017. And the winner of each category will be invited to attend the ceremony and showcase their winning innovation.

Judging Process

An esteemed judging panel, drawn from the Young Global Leader community and leading circular economy experts across business and civil society, will review applications during Autumn 2016. In parallel, the People’s Choice Finalists will be made available on the website for public voting.  You can see all awards categories here.

You can contact also our Circular Change platform on join@circularchange.com and you will get all needed support to create a compelling entry for The Circular Economy Awards 2017.

Highlights from The Circulars 2016

Last year over 200 entrants from 36 countries entered, ranging from some of the world’s largest multinationals to the most innovative start-ups.On January 19th 2016, The World Economic Forum’s Community of Young Global Leaders, in collaboration with Accenture, hosted the second annual Circulars awards at the Annual Meeting of the World Economic Forum in Davos-Klosters.

The event was a great success, with eight Circular Economy Awards being presented. Sponsors BT, Ecolab, Alliance Trust and SABMiller, together with media partner, Fortune, were on hand to recognize and celebrate this year’s winners.

Three years ago we engaged in a transformation journey towards a circular economy. We’ve changed our mission as resourcing the world, we changed our organization out of the silos.

Veolia, Winner, The Accenture Award for Circular Economy Multinational 2016

Estelle Brachlianoff, circular economy spokeswoman and Senior Vice President of Veolia in the UK and Ireland, has taken the circular economy debate to the next level. Instrumental in launching Veolia’s ‘Resourcing the World’ strategy based on a circular business model, Estelle helped the company reduce its CO2 emissions by over 22 million tons in 2014.

Beyond the organization, Estelle Brachlianoff has supported circular collaboration and inspired numerous businesses to adopt the circular economy with the message that companies can deliver change now. Estelle has become a regular conference speaker at high-profile circular economy-focused events including addressing the Ellen McArthur Foundation CE100 on ‘Living Circular – Delivering Value’ in 2015.

Watch the “Best of the Circulars 2016”, and learn more at The Circulars YouTube channel.

In 2015 winner from Slovenia

Winner of the Circular Economy Leadership 2015 was dr. Janze Potčnik. As written in argumentation for the award on The Circulars web page Janez Potočnik, is a Slovenian politician who served for five years as European Commissioner for Environment until October 31, 2014. “He brought together CEOs, politicians, civil society and researchers to develop a policy roadmap for resource efficiency. His efforts culminated in the European Commission adopting a common and coherent framework to promote the circular economy. As part of the circular economy package, the European Commission also adopted a legislative proposal to review recycling and other waste-related targets in the European Union.”

“Potočnik has been a tireless champion of circular economy models among businesses and policymakers, encouraging their adoption as common ground for action. He has put resource efficiency and the circular economy on the agenda of meetings of national ministers within Europe, and advocated them in New York as an important pillar of future UN Sustainable Development Goals. In September 2013, he received the UN Champion of the Earth Award.”

The Circulars 2015 was an amazing event that brought together people who share the same passion for change – needed and necessary. Organized at the right place – where those who are governing the economic world gather – those who are… best positioned to provide workable solutions. An event, which has a real potential to develop … and helps bring about a brighter future.

Janez Potočnik – European Commissioner for Environment 2009-2014, Winner, Circular Economy Leadership 2015

This year Potočnik is also a member of judging panel, drawn from the Young Global Leader community and leading experts across business and civil society who will review this year applications.

Important dates

Entries for the 2017 program close for the People’s Choice Entrepreneur Award on 15th September, with the remaining categories closing for entry 30th September. If you want to enter The Circulars or if you have a question about the process, please email the Awards Team: awardteam@thecirculars.org Visit The Circulars website for more information and to apply for this year’s program! TheCirculars2017_Flyer

Twitter Image_3