Prispevki

Janez Potočnik med svetovnimi voditelji prehoda v krožno gospodarstvo

Helsinki, 5. junij

Danes se je v finski prestolnici začel Svetovni forum krožnega gospodarstva 2017. Na slavnostni otvoritvi je imel uvodni govor dr. Janez Potočnik, sopredsedujoči Mednarodnemu panelu za vire UNEP, nekdanji evropski komisar za okolje in svetovno priznani strokovnjak za krožno gospodarstvo. Prav Potočnik je kot evropski komisar osnoval prvi sveženj ukrepov za spodbujanje prehoda v krožno gospdoarstvo, ki so ga že tedaj začele izvajati najbolj napredne članice EU, Evropska komisija pa ga je v malce spremenjeni obliki sprejela v naslednjem mandatu, decembra 2015.

Potočnik se je v svojem uvodnem nastopu zahvalil Finski za organizacijo tako odmevnega srečanja, ki utrjuje zavedanje o tem, da je prehod v krožno gospodarstvo izziv sedanjosti. Priznal je, da bi pred tremi leti, ko je kot evropski komisar zagovarjal prvi sveženj ukrepiv za prehod v krožno gospdoarstvo, ne mogel verjeti, da bo  krožna tranzicija dosegla tako moćno zavedanje in vključenost. Pozval je k voditeljstvu k bolj umnemu upralvjanju z viri, saj je čas za ukrepanje že zdavnaj tu.

Dvodnevno srečanje, ki je v Helsinkih zbralo več kot 1500 udeležencev iz celega sveta, organizira finski inovacijski sklad SITRA. Srečanje  se odvija v dneh, ko Finska praznuje 100-letnico svoje nedovisnosti , in poteka v kongresnem centru Finlandia, zgradbe velikega finskega arhitekta Alvarja Aalta, ki je ob svojem odprtju leta 1975 gostilo zgodovinso srečanje Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

Na Forumu, ki je namenjen spoznavanju, načrtovanju in povezovanju globalnih, nacionalnih in lokalnih procesov transformacije v krožno gospodarstvo, sodeluje tudi delegacija Republike Slovenije, pod vodstvom Tadeja Slapnika, državnega sekretarja v Kabinetu predsednika vlade Republike Slovenije in vodje Partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije.

Program konference je objavljen TUKAJ, predstavitveni video konference pa TUKAJ.

Ogled foruma je možen v živo na tej povezavi. Posnetki prenosa bodo objavljeni tudi po zaključku konference.

Janez Potočnik introductory speaker at the World Circular Economy Forum in Helsinki

Helsinki, 5th June

Today the World Circular Economy Forum 2017 opens doors in Helsinki. Honours of the introductory speech went to Janez Potočnik, the renowned Slovenian expert on the circular economy and Co-Chair of the UN Resource Panel (UNEP). Potočnik was  EC Commissioner for Environment (2010-2014) and is today Partner of SystemiQ and Chair of the Advisory Board of Circular Change.

In his opening speech Potočnik called for more decisive leadership that has to put the transition towards the circular economy in action at the systemic level. In front of over 1500 attendees from around the globe he admitted he would not have believed three years ago, when as the EC Commissioner he was promoting the first package of measures for the support to the circular transition to see the process advance so much and he thanked Finland for organising the high-level event.

A two-day gathering in Helsinki is organised by the Finnish innovation fund SITRA. The Forum takes place in days when Finland celebrates its 100th anniversary and is held in Finlandia Hall, the country’s most renowned congress centre, designed by the architect Alvar Aalto, where in 1975 Helsinki host the historic meeting of the Organisation for cooperation and security in Europe (OCSE).

Please see more on the Forum here.

CC Konferenca 2. dan

Druga mednarodna konferenca o krožnem gospodarstvu – 2nd Circular Change conference

Naslednji izziv: umestiti Slovenijo med krožne voditeljice v svetu

Naložbe v Mariboru pokazatelj razvojnega potenciala krožnega prehoda

Maribor, 12. maja 2017

Dilem ni, priložnost pa je zdaj

 

Slovenija ima veliko razvojno priložnost za prehod v krožno gospodarstvo, s čimer se lahko pridruži vodilni skupini najbolj razvitih evropskih držav, ki na tem področju že dosegajo zavidljive rezultate. Ta priložnost izhaja iz njenih zgodovinskih, družbeno-ekonomskih, geostrateških in naravnih danosti. Še dodatno jo krepi iskanje odgovorov po vsem svetu na razmere globalne absolutne redkosti virov ob naraščajočem številu prebivalstva, ki že danes močno spreminja pogoje gospodarjenja v domala vseh gospodarskih panogah. Spodbujajo pa jo tudi usmeritve EU v krožno gospodarstvo, ki postaja ključni vidik evropske konkurenčnosti. Tak je najpomembnejši sklep udeležencev 2. mednarodne konference o krožnem gospodarstvu, ki ga je v svojem nastopu poudaril tudi premier Miro Cerar.

Sistemska sprememba je stvar sedanjosti in voditeljski izziv.

“Maribor kot regijsko središče prevzema vodilno vlogo na področju krožnega gospodarstva, da s svojim zgledom vodi izvajanje tega strateškega projekta in da oblikuje partnerstvo v urbani regiji za doseganje sinergij za vse prebivalce,” je poudaril župan Mesten občine Maribor Andrej Fištravec. “Dilem ni, priložnost pa je zdaj,”, pa je srednji govor na dogodku povzel nekdanji evropski komisar za okolje  ter sopredsedujoči mednarodnemu panelu za naravne vire (IRP) pri Združenih narodih in predsednik posvetovalnega odbora platforme Circular Change dr. Janez Potočnik.

 

Vizija Vlade RS: zasidrati Slovenijo kot krožno voditeljico na svetovnem zemljevidu

Cilj Slovenije je, da postane zelena referenčna država v digitalni Evropi.

V sklepnem govoru dvodnevnega srečanja je v Mariboru je Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar kot častni pokrovitelj 2. mednarodne konference o krožnem gospodarstvu Circular Change poudaril, da konferenco vidi kot edinstveno priložnost, da se Slovenija predstavi kot ambiciozna država, ki si je zadala, da bo stala ob boku svetovnim zelenim voditeljicam. “Cilj Slovenije je, da postane zelena referenčna država v digitalni Evropi in regionalna voditeljica na področju sistemske tranzicije v krožno gospodarstvo,” je poudaril premier Cerar. “Vlada Republike Slovenije se zaveda, da gre pri prehodu v krožno gospodarstvo za velike, sistemske spremembe, a hkrati ne želi le zasledovati svetovnih trendov, ampak jih v prihodnosti tudi aktivno sooblikovati.” Slovenija ima številne primerjalne prednosti, kot so naravne danosti, ugodna geostrateška pozicija, močne znanstveno raziskovalne institucije in “krožne prebojnike”, kot jih je poimenoval, tako na strani gospodarstva kot lokalnih skupnosti, predvsem pa ozaveščeno in motivirano prebivalstvo.

 

Ključni poudarki dvodnevnega mednarodnega srečanja v dveh slovenskih krožnih mestih

Sistemska sprememba je stvar sedanjosti in voditeljski izziv

Dvodnevni dogodek v organizaciji povezovalne platforme Circular Change se je v petek iz Ljubljane preselil v mariborski hotel Habakuk. Srečanje je rezultat več kot 50 vsebinskih partnerstev, med katerimi je na prvem mestu Partnerstvo za zeleno gospodarstvo, ki ga v Kabinetu Predsednika Vlade RS povezuje državni sekretar Tadej Slapnik. V vlogo so-organizatorja današnjega dne tega mednarodnega srečanja in ki ga odraža častno pokroviteljstvo premiera Mira Cerarja. Med ključnimi partnerji dogodka sta tudi Veleposlaništvi Republike Italije – v sodelovanju z agencijo ITA-Ice – in Kraljevine Nizozemske, AmCham Slovenija, in dve največji slovenski mesti, Ljubljana in Maribor. Pomemben je prispevek številnih drugih deležnikov v samem programu srečanja.

Skupaj z Godino Koširjevo so konferenco sta drugi dan konference odprli župan Mestne občine Maribor Andrej Fištravec, Veleposlanik Republike Italije v Sloveniji Nj. e. Paolo Trichilo, Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in državni sekretar Tadej Slapnik.

Državni sekretar Tadej Slapnik

Udeleženci so najprej prisluhnili dvema uvodničarjema. Nekdanji evropski komisar za okolje Janez Potočnik je v svojem govoru izpostavil sistemske vidike krožne tranzicije. V uvodnem temeljitem premisleku o velikem pospešku, ki ga človeštvo doživlja v 20. in 21. stoletju, in ki vodi do vse težje obvladljivih civilizacijskih neskladij, ki vse bolj ogrožajo možnosti za trajnostno bivanje na (pre)naseljenem planetu, se je nekdanji evropski komisar za okolje osredotočil na izzive Evropske unije ter orisal sodobne izzive za voditelje, ki jih neizogibno potrebujemo za izhod iz sedanjega položaja. Poudaril je zavedanje, da smo vsi skupaj šele na “začetku začetka”, zato so potrebne velike odločitve za prehod v nov ekonomski sistem. Obenem pa izostril vprašanje časovne razsežnosti reševanja trajnostnih izzivov z zavrnitvijo logike prenekaterih, da gre za vprašanja, namenjena prihodnosti. “Vsem tem sporočam, da je ta prihodnost prišla in se imenuje sedanjost,” je svoj nastop sklenil Potočnik.

Potočnik je bil prvi komisar, ki je pripravil obsežni paket ukrepov za spodbudo prehoda v krožno gospodarstvo, ki je bil v nekoliko prilagojeni obliki naposled sprejet konec leta 2015.

Giulio Bonazzi, Aquafil

Predsednik upravnega odbora in direktor Aquafila Giulio Bonazzi pa je prek izjemne osebne izkušnje družbeno odgovornega družinskega podjetnika in vizonarja izpričal izjemen zgled krožne preobrazbe poslovne skupine s sedežem v mestecu Arco v avtonomni pokrajini Trento v Italiji. Družba, ki deluje na treh kontinentih, je svojo intenzivno pot preobrazbe začela sistematično izvajati pred 11 leti. Med drugim so edinstven krožni poslovni model, ki omogoča ponovno uporabo najlona 6 iz ribiških mrež in rabljenih preprog, ki jih zbirajo po vsem svetu in iz njih po lastni, zaščiteni metodi spet pridelajo to sestavino, zasnovali prav v obratu tega podjetja v Sloveniji, ki ga vodi tržaški gospodarstvenik Edi Kraus. Zdaj ta model prenašajo tudi v druge svoje obrate.

 

Pozicioniranje Slovenije kot države voditeljice v krožni tranziciji

Predstavnik Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) Attila Turos je predstavil Globalno pobudo tega globalnega gospodarskega združenja za prehod v krožno gospodarstvo (Global Circular Economy Initiative), ki jo vodi in v okviru katere umeščajo našo državo kot eno najpomembnejših zgledov celovitega krožnega prehoda. Poudaril je, da je Svetovni gospodarski forum letos že tretjič podelil svetovno nagrado Circulars, namenjene krožnim prebojnikom. V zadnjem ciklusu izbora je bila Slovenija na četrtem mestu po številu prijav in na prebivalca nesporno na prvem mestu. Turos je med slovenskimi podjetji izrecno izpostavil Valtex. V prvem letu je to nagrado prejel Janez Potočnik. Pojasnil je tudi velik pomen, ki ga imajo za prehod v krožno gospodarstvo povezovalne platforme, kakršna postaja tudi njihova pobuda, ter pri tem izrecno pohvalil sodelovanje s platformo Circular Change. V sklepnem nastopu na konferenci je premier Miro Cerar potrdil, da je Slovenija na dobri poti in sprejel izziv ter na ta način Slovenijo umestil med najbolj ambiciozne evropske države na poti v krožno gospodarstvo.

 

Maribor kot krožno mesto

V nadaljevanju petkovega sporeda so se udeleženci posvetili Mariboru kot krožnemu mestu in podrobneje spoznali načrte za uresničitev njegove obsežne preobrazbe, ki jo združuje projekt Wcycle.

Igor Kos, kabinet župana MO Maribor

Igor Kos z mestne občine je predstavil celovit program pripravljenih krožnih projektov, ki obsegajo ravnanje z vodo, odpadki, toplotno energijo in drugimi viri, ter posegajo v prometno ureditev mesta. Odpirajo nove poslovne priložnosti, denimo, na mariborskem letališču. Ambiciozen načrt vsebuje preoblikovanje upravljanja z viri v mestu (voda, odpadki, energija), odpira nove poslovne priložnosti, vključuje Mariborčane in izboljšuje kakovost življenja.

“MO Maribor izvaja strateški projekt WCYCLE na področju krožnega gospodarstva, v katerega so vključena javna komunalna podjetja mesta Energetika, Snaga, Nigrad, Vodovod in Marprom,” je na konferenci poudaril župan mestne občine Maribor Andrej Fištravec.

 “V okviru tega projekta smo skupaj s podjetji identificirali 18 skupnih projektov, ki jih bodo podjetja v medsebojnem sodelovanju v prihodnjih letih realizirala. Vesel sem, da smo tik pred zasaditvijo prve lopate za izgradnjo tehnološko najnaprednejšega obrata za predelavo in sortiranje mešanih komunalnih odpadkov v evropski uniji, ki je istočasno tudi cenovno najugodnejša v primerjavi z industrijo predelave in sortiranje mešanih komunalnih odpadkov v Sloveniji. Skozi sinergije izvedbe projektov bomo tako zagotavljali optimalno izrabo vseh snovnih virov v mestu, krajšali materialne poti in oblikovali nove produkte, tako pa tudi ustvarili nova trajna zelena delovna mesta. Imamo priložnost, da oblikujemo model za prihodnost, ki bo trajnostno naravnan in da prihajajočim generacijam predamo regijo v boljšem stanju kot je danes.”

Obenem kaže razumeti dobro udeležbo predstavnikov EBRDja, Astrid Motta in Davorja Inđića v obeh omizjih drugega dne kot izrecno znamenje zanimanja za razvojne naložbe v Maribor.

Slovenije kot države voditeljica v krožni tranziciji.

“Druga mednarodna konferenca o krožnem prehodu zagotovo predstavila tisto prst, v kateri lahko “krožna semena” vzklijejo v trajnostne rešitve,” je ob zaključku poudarila programska direktorica Ladeja Godina Košir. “Slovenija je ravno prave velikosti in ima dovolj zahtevno gospodarsko sestavo ter zadovoljivo družbeno kohezivnost, zato je odločitev, da se izkaže kot država voditeljica za temeljito krožno tranzicijo, prava za njeno prihodnost. Tako lahko svoje prednosti pretvorimo v voditeljstvo in s tem v državo priložnosti, znanj in izkušenj na področju prehoda v krožno gospodarstvo, ki jih lahko delimo z drugimi.”

 

www.circularchange.com

 

>>> Svet kapitala: Načrt, kako postati prvaki v krožnem gospodarstvu
>>> SiolNET: Maribor je resno zakorakal v krožno gospodarstvo
>>> SiolNET: Janez Potočnik v Davosu prejel prestižno nagrado

 

Krožno gospodarstvo v Svetu kapitala

Intervju z voditeljico platforme Circular Change: Ladeja Godina Košir

Cilj je povečati kolač za vse

Poslovni tednik Svet kapitala, 5. maja 2017

besedilo: Uroš Urbas

 

Ne, ne gre za strašenje okoljevarstvenikov z grožnjami, proti katerim ni rešitev. Gre za iskanje poslovnih modelov, ki omogočajo, da vire v ciklu proizvodnje in potrošnje zadržimo čim dlje in tako krepimo konkurenčnost. e želimo sedanje, linearne modele preoblikovati v krožne, se s tem odpre polje novih povezovanj in poslovnih sodelovanj.

VESTE, KAKO ATLANTIS OGREVA VODO V SVOJIH BAZENIH?

Primer: Ste vedeli, kako zadnjih nekaj let v Atlantisu v ljubljanskem BTC ogrevajo vodo v bazenih? V njihovi soseski je podjetje Julon Aquafil, eden pomembnejših svetovnih proizvajalcev najlona. Pri proizvodnji tega materiala nastaja toplotna energija v obliki vroče vode, ki je za podjetje odvečna energija. Najenostavneje bi jo bilo zavreči. A v Aquafilu in Atlantisu so konec leta 2015 uvedli sodelovanje tako, da so potegnili nekaj sto metrov cevi do Atlantisa in omogočili ogrevanje bazenske vode.

Aquafil ne dela več najlona iz nafte, temveč iz zavrženih ribiških mrež, preprog in drugih odpadkov iz najlona, ki jih v posebej razvitem krožnem tehnološkem ciklu ponovno uporabi. S tem korakom so začeli vstopati tudi v povsem nova poslovna partnerstva – na primer z londonskim živalskim vrtom ali ribiči na Filipinih. V Sloveniji namreč natanko leto dni deluje zasebna iniciativa Circular Change (Krožna sprememba), povezovalna platforma, ki spodbuja prehod v krožno gospodarstvo (www.circularchange.com). Idejna vodja je Ladeja Godina Košir, predsednik posvetovalnega odbora pa nekdanji evropski komisar za okolje Janez Potočnik.

Prihodnji teden, 11. in 12. maja, organizirajo dvodnevno konferenco, v četrtek v Ljubljani in v petek v sodelovanju z vladnim partnerstvom za zeleno gospodarstvo v Mariboru. Cilj konference je predstavitev domačih in mednarodnih primerov dobre prakse krožnega gospodarstva ter vključitev Slovenije v iniciativo Svetovnega gospodarskega foruma. Osrednji govornik prvega dne bo nizozemski svetovalec Christiaan Kraaijenhagen, inovacijski strateg v podjetju Innoboost, pred tem pa zaposlen v Philipsu in jeklarskem podjetju Tata Steel ter avtor knjige 10 korakov do krožnih poslovnih modelov.

Kaj se dogaja z življenjskimi cikli izdelkov

Z voditeljico platforme Circular Change Ladejo Godina Košir smo spregovorili o ambiciji, da Slovenija postane odskočna deska za regijo, ki bi poleg sosednjih držav in držav nekdanje Jugoslavije vključevala še Češko in Slovaško, pri vpeljevanju krožnega gospodarstva kot sistemske spremembe.

Kakšne priložnosti ponuja krožno gospodarstvo prebivalcem, mestom, podjetjem in državi?

»Ker so viri omejeni, ker njihove cene nihajo, ker je Evropa uvozno odvisna od virov, moramo za doseganje veje konkurenčnosti obvladovati tveganja in stroške materialov in energentov, če želimo, da vrednost dela ne bo še naprej upadala. Ko enkrat nekaj kupimo, je zato oportuno, da uporabljene materiale čim večkrat uporabimo. Še pred tem pa se lahko vprašamo, kaj bomo proizvedli, zakaj in kako. Na način, da bo izdelek mogoče čim dlje vzdrževati, popravljati, obnavljati, nadgrajevati in šele isto na koncu reciklirati, namreč bistveno določimo njegovo usodo, v kateri je lahko manj ali pa ve priložnosti za ponovno uporabo in pretvorbo snovi in energentov, ki jih vsebuje. To je ekonomski argument za krožno gospodarstvo.«

Velja to za manjše, obrtne delavnice ali tudi za veja podjetja?

»Poglejmo primer multinacionalke Philips: izdeluje aparate za magnetno resonanco, ki vsebujejo veliko dragih elementov. Ob prodaji se s kupcem dogovorijo za ponoven prevzem stroja, ko se mu bo iztekla življenjska doba. Vendar temu ne sledi reciklaža, temveč prenova in nadgradnja aparata – tako programske kot strojne opreme. Philips ima tovarno, namenjeno izključno predelavi rabljenih aparatur: celotno napravo za magnetno resonanco razgradijo, očistijo, obnovijo in ponovno prodajo. Kdo so kupci? Najbolj razvite zasebne klinike v razvitih državah. Philips tako isti izdelek proda dvakrat, stroški pa so pri tem mnogo nižji, kot bi bili za izdelavo novega aparata. Dobiček je torej večji.«

Kakšne priložnosti Sloveniji prinaša platforma Circular Change?

»Naš osrednji namen je prepoznavanje, vključevanje, povezovanje in izobraževanje deležnikov, ki vstopajo v nove, krožne modele sodelovanja. Ker gre pri prehodu v krožno gospodarstvo za sistemsko spremembo, je ta možna, če soustvarjajo podjetja, lokalne skupnosti, mesta, izobraževalne institucije, raziskovalci, nevladne organizacije in seveda vlada. Cilj takšnega sodelovanja je povečati skupni kolač za vse. Iščemo nove rešitve, inovacijske preboje.«

Kako doseči, da imajo vsi partnerji nekaj od sodelovanja?

»Najprej je treba znati izraziti lastno zgodbo, izziv, interes. Na tej točki se lahko začne povezovanje brez fige v žepu. Voditeljstvo in pogum za učenje sta nujni sestavini uspeha. Lani smo s partnerji v domačem in mednarodnem prostoru soustvarili več kot 70 dogodkov. Utrdili smo sodelovanje s fundacijo Ellen MacArthur, največjo globalno fundacijo za spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo, v program katere se je vključila tudi Slovenija. Vabljeni smo v iniciative Svetovnega gospodarskega foruma, kot govorci smo bili udeleženi pri postavljanju evropske platforme za krožno gospodarstvo v Bruslju. Smo glasniki krožnega gospodarstva in nekakšna ‘krožna gospodarska diplomacija’, ki v svetovnem merilu krepi prepoznavnost Slovenije kot referenčne zelene države v digitalni Evropi.«

Želimo preiti od besed k akciji.

Čemu je namenjena konferenca?

»Želimo preiti od besed k akciji. K prepoznavanju zelo konkretnih priložnosti in sooblikovanju projektov, ki temeljijo na povezovanju med podjetji, institucijami, državami in mesti. Podjetjem predstavljamo partnerje in iniciative, s katerimi se lahko povežejo in razvijejo sodelovanje na nacionalni in mednarodni ravni. Primarna naloga platforme je, da povezujemo potenciale za nove, inovativne krožne razvojne posle, izobražujemo in usposabljamo ter omogočamo pretok znanja.«

Kako je s primeri dobre prakse?

»Platforma Circular Change je lahko uspešna, če imamo pregled nad deležniki, nad njihovimi potrebami, interesi in cilji. Tako jih lahko med seboj povezujemo. Opažamo, da nam vedno znova manjkajo konkretni opisi dobrih praks. Letos nam je denimo za nagrade the circulars, ki jih podeljuje Svetovni gospodarski forum, uspelo spodbuditi prijavo 11 slovenskih primerov. To je bil pomemben korak za prepoznavnost podjetij, Valtex je dobil tudi posebno priznanje za svoj poslovni model. Tu je mesto Maribor, ki se je povezalo s Šentiljem in Ptujem, imajo projekt WeCycle, s katerim želijo severovzhodno regijo postaviti na zemljevid krožnih evropskih regij.«

Pahorjansko vprašanje: na kateri vlak se lahko Slovenija usede z modelom krožnega gospodarstva?

»Na vlaku je že Nizozemska kot ena najbolj naprednih držav pri uveljavljanju krožnega gospodarstva. Ob predsedovanju EU v prvi polovici preteklega leta so se pozicionirali kot ‘Netherland as a Circular Hotspot’. Predstavili so najboljše prakse, objavili dokument na to temo. Okrepili so sporočilo članicam EU, da krožno gospodarstvo prinaša nove priložnosti za ustvarjanje delovnih mest, ohranjanje okolja in razvoj novih poslovnih priložnosti. Poleg nizozemske lokomotive je lani prispelo vprašanje predstavnikov Svetovnega gospodarskega foruma, ali znamo postati odskočna deska za spodbujanje prehoda regije v krožno gospodarstvo. Če te vloge ne bo prevzela Slovenija, jo bo zagotovo z veseljem posvojila katera druga država v regiji. Ambicija naše platforme je, da v sodelovanju z različnimi deležniki, predvsem pa v spoju gospodarstva in vlade, spodbudimo inovacijski potencial, uporabo znanja in izkušenj, ki jih v tem prostoru imamo, ter na tej podlagi soustvarjamo v smeri veje mednarodne konkurenčnosti in krepitve kakovosti življenja nas vseh. Slovenija je lahko ‘vzorno igrišče’ za akterje krožnega gospodarstva.«

V poslovnem tedniku Svet kapitala, 5. maja 2017, intervju z Ladejo Godina Košir

Vir

 

 

Circular Change joins the Circular Economy Club

The Circular Economy Club spurs collaboration

Together we can have a higher impact

Circular Economy Club is the international non-profit network of circular economy professionals and organisations. The club has over 2,600 members from individual enthusiasts about the circular economy to professionals applying it every day, companies, NGOs, and startups.

Circular Economy Club Founder, Anna Tarí, welcomes the latest member of the club:

“This is a clear sign of how greatly the circular economy is evolving, and we are delighted to welcome Circular Change as a strong member that shares CEC’s mission of building partnerships and spurring collaborations, because together we can have a higher impact”.

 

We believe that collaboration is key to make the world circular.

 

Ladeja Godina Košir, Leader and Executive Director of Circular Change, believes that a circular economy is possible through cooperation and connectivity and outlines the reasons for joining the club:

“We strongly believe in the power of networking and collaboration. Therefore we are willing to share and exchange our knowledge, expertise, and lessons learned on our “circular journey” with other members of the Circular Economy Club. Our story is based on passion, enthusiasm and inclusive leadership. That is what we have recognised as the essence of the Circular Economy Club team and we are looking forward to join forces and focus on the circular transition together.”

Circular Change su “La Voce del Popolo”

Presentata la seconda edizione della conferenza Circular Change in programma a Lubiana e Maribor a maggio.

La transizione circolare è iniziata.

È una sfida che coinvolge tutti.

La seconda edizione della Circular Change Conference trova la sua giusta eco anche sulla stampa in lingua italiana.

Nell’inserto speciale “In più Economia e Finanza in edicola con “La Voce del Popolo” (Quotidiano italiano dell’Istria e del Quarnero) del 27 aprile scorso, Francesca Mary riassume lucidamente gli ottimi motivi per non mancare all’appuntamento dei prossimi 11 e 12 maggio 2017, a Lubiana e Maribor.

La presentazione del programma della Circular Change Conference, avvenuta il 13 aprile scorso all Casa dell’Unione Europea a Lubiana, ha riaffermato la forte sinergia in atto tra la piattaforma Circular Change (ideata da Giacomelli Media) ed il governo sloveno, che ha assunto il ruolo di coorganizzatore della seconda giornata della conferenza, nonché con le Municipalità di Lubiana e Maribor, che ospiteranno la conferenza, ma anche con le Ambasciate olandese e italiana in Slovenia e con l’AmCham.

In un video messaggio il premier sloveno, Miro Cerar, ha sottolineato come sia giunto il momento che la Slovenia e l’Europa si orientino verso l’economia circolare.

La Voce del Popolo evidenzia l’attivo supporto della Partnership per la Green Economy, guidata da Tadej Slapnik, segretario di Stato alla presidenza del governo sloveno; il sostegno convinto dell’Ambasciata olandese e dell’Ambasciata italiana in Slovenia, unitamente all’Italian Trade Agency – Istituto per il Commercio Estero; le spinte europee, evidenziate dall’europarlamentare del PPE Franc Bogovič la conferma di quanto la Conferenza sia orientata anche a promuovere le attività a livello locale data dai rappresentanti delle Municipalità di Lubiana e Maribor (quest’ultima anche con l’Istituto Wcycle); un evento introduttivo intitolato “Green Plus Digital Is Circular – One Year On” organizzato da AmCham Slovenia.

A tutti questi fattori va unita la elevata qualità dei relatori, annunciati da Ladeja Godina Košir, a capo dell’iniziativa Circular Change, e rappresentati in sede di presentazione da Janez Potočnik, eurodeputato e già commissario europeo per l’ambiente, che presiede il consiglio della piattaforma Circular Change.

Date queste premesse, inevitabile per Jurij Giacomelli, fondatore di Giacomelli Media, la società che ha dato vita alla piattaforma Circular Change, l’evidenziare che diventare un Hot Spot dell’economia circolare è “un’ambizione naturale”, non solo della piattaforma ma per ciascuna delle persone e degli enti coinvolti in un ampio progetto di transizione verso l’economia circolare.

Presentata la seconda edizione della conferenza Circular Change in programma a Lubiana e Maribor a maggio.

Pubblicato il 27. april 2017 | La Voce del Popolo | Fiume / Rijeka | La transizione circolare è iniziata |

Potočnik: The world is out of social, economic and environmental balance

Interview with Dr Janez Potočnik

The world is out of social, economic and environmental balance

Ljubljana, 15 April (STA)

Financial capital is overvalued, labour is undervalued and natural capital is mostly given no value, which leads to a world that is out of social, economic and environmental balance, former European Commissioner Janez Potočnik told the STA in an interview focused on circular economy.
Janez Potočnik

Dr Janez Potočnik, President of the Circular Change Advisory Board

According to Potočnik, who chairs the consultative committee of the platform Circular Change, the first steps towards a circular economy are being made and the key stakeholders are giving their declarative support, but it is time to turn words into actions.

To achieve a circular economy the private and public sector need to work hand in hand, he said, explaining that the role of the public sector was particularly important for giving the signal that rational and efficient use of resources is also economically attractive.

While the economy can move things to a certain degree, the public sector must contribute to moving things in the right direction by giving the right signals. Potočnik thus believes governments must engage in the process of introducing a circular economy through their economic policies – from how business results are measured to tax policies, subsidies, public procurement, orientation of investments, a reform of the financial sector and changing consumers’ habits.

Moreover, people need to be motivated to understand that a transition to a circular economy is good for them and can bring a plethora of benefits that are not limited to the economy but also include social aspects. “We are starting to understand that we can basically live just as well, if not even better, if we follow the concept of meeting our own needs and not the concept of possessing all the goods that are forced on us by the world around us in one way or another,” he stressed. Turning to the environmental policies of US President Donald Trump, Potočnik said that although they “surely won’t contribute to faster change” they cannot stop positive change.

While environmental awareness in the US reflected in policies on the federal level is much lower than in Europe, Potočnik is optimistic because of the agility of the business sector in some parts of the US. The US has thus brought numerous ideas related to the concept of sharing economy and more environment-friendly mobility, like electric cars where ideas did not come from automotive giants but rather from people who had previously had nothing to do with the automotive industry. Nevertheless, the US will need to undergo greater change than Europe, where awareness is somewhat greater already because the relative scarcity of resources compared to the US has forced people to be more rational.

Potočnik also stressed that the world has committed to sustainability goals, which he sees as a “message that we understand that the way we’ve worked in the past will no longer do”. This calls for a change of the economic system, production and consumption, which is also how the world’s key problems should be addressed, he said, arguing that “even the core of the issues related to migrations and security lies here”. According to Potočnik, what is being addressed are all to often consequences and not the reasons. “If the reasons are not resolved, the problems – including migration and security issues – will stay right here,” he stressed.

 

edited by  Martina Gojkošek

Od kreativnosti do krožnosti – na Slovenskem oglaševalskem festivalu SOF

Ob jutranji kavi z naslovom “Moč žensk” je Igor E. Bergant publiko 26. SOF v Portorožu prebujal v debati z mag. Ladejo Godina Košir (Circular Change), mag. Tjašo Kolenc Filipčič (Zavarovalnica Triglav) in Viktorijo Radojevič (Mercator). Da krožno gospodarstvo prinaša priložnosti za “mobilizacijo” kreativnega potenciala in vzpostavljanje novih poslovnih modelov, utemeljenih na povezovanju, je bilo ključno sporočilo Ladeje. Ob tem, ko vsak posameznik postaja medij in ko se preobraža tudi vloga oglaševanja, je sposobnost ustvarjanja vsebin, ki dosežejo ciljno občinstvo in ga vključijo v oblikovanje rešitev, ne pa zgolj v vlogo sledilcev, še kako pomembno. Sposobnost postavljanja osnovnih vprašanj kot so “zakaj” nekaj počnemo in “kako” to počnemo, so v času, ki ga je moderator označil za “histeričnega”, še pomembnejša kot kdaj prej. Imamo možnost izbire – ali se prepustimo temu, da smo manipulirani, ali pa zavzamemo vlogo aktivnih državljanov in se aktiviramo. Prav nova ekonomija, ki jo zarisuje model krožnega gospodarstva, je pravi poligon za spremembe, za soustvarjanje, za inoviranje. 

Ladeja Godina Košir: Porabljamo več, kot nam zemlja lahko daje

»Prehranska varnost je poleg vojaške in energetske varnosti ključna vrednota sodobnega življenja. V Sloveniji za zdaj jemo varno in kakovostno hrano,« so na televiziji Vaš kanal v oddaji: »Smo dobri gospodarji?« strnili ključno sporočilo tretjega regijskega Evropskega pogovora o krožnem gospodarstvu in kmetijstvu na Dolenjskem, Posavju in Beli krajini, ki ga je v Novem mestu pripravil Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP).

»Vemo, da so viri omenjeni, število prebivalcev narašča, potrošnja se povečuje, srednji razred raste in porabljamo več, kot nam zemlja lahko daje,« je za Vaš kanal poudarila Ladeja Godina Košir, pobudnica in izvršna direktorica platforme Circular Change. Izpostavila je, da se premalo zavedamo pomena nič kilometrov od proizvajalca do krožnika in prehranjevanja v skladu s sezono.

Kupujmo in jejmo lokalno hrano

»Če pogledamo, kaj nam pridelovalci na področju kmetijstva od živinoreje, poljedelstva, sadjarstva in tudi ribogojstva nudijo, bi lahko svoje jedilnike zelo kakovostno sestavili, morda kdaj plačali celo kašne evro več, pa bi ta ostal v našem sistemu. S tem bi posredno vplivali na zdravje ljudi, kar zanemarjamo, ker hrana je ključna, kako se ljudje počutimo. In to je tisti potencial, ki ga imamo, pa ga morda premalo izkoriščamo,« je izpostavila ključne izzive in priložnosti.

Celotno oddajo si lahko ogledate na tej povezavi.

 

Circular Change 2016 milestones

Regional conference: Successful models of the Circular Economy based on collaboration

14 December 2016: Petrol Energetika and the Circular Change platform jointly organised the first regional conference focused on public-private partnerships for the Circular Economy. With the support of the Partnership for a Green Economy, led by Tadej Slapnik, State Secretary in the Cabinet of the Prime Minister, the conference attracted more than 60 participants from business and local communities and gained a lot of media attention.


National Conference: Circular Economy in practice

 18 November 2016: “Circular economy fundamentally changes the relationship between stakeholders,” was the main message of this conference in Maribor. More than 70 stakeholders actively participated at the conference, which was one of the main events in November’s Circular Economy Roadshow. Six practical CE examples were presented to the audience by six companies: Petrol Energetika, Lumar, Oven, Valtex, Skaza and the project Wcycle. Each of them also described one main challenge, and the participants worked in groups to help them to deliver solutions. The event was organised by the Ministry of Environment, the Partnership for a Green Economy and the Municipality of Maribor, in cooperation with the platform Circular Change, moderated by Ladeja Godina Košir.


Awareness exhibition on re-use in the National Assembly

14 November 2016: The National Assembly of Slovenia hosted a unique exhibition: “Re-use and re-design”, introduced by Depo (store for used and refurbished items) and Komunala Vrnika (Municipal Waste Management Vrhnika). The exhibition was opened by the President of the National Assembly, Dr Milan Brglez, and Brigita Šen Kreže, General Manager at Komunala Vrnika. Circular Change supported the event with intense awareness communication on the importance of re-use as one of the main Circular Economy pillars that households should consider.  November roadshow – Month of Circular Economy in Slovenia

November 2016: November was dedicated and publicly declared as the Month of Circular Economy in Slovenia by the governmental initiative Partnership for a Green Economy. Circular Change was an active partner and co-organiser of many events, with the aim of spreading the message of the Circular Economy – especially CE business models, success stories and CE best practice to different stakeholders, collaborating closely with government, companies and local communities. There were more than 15 different events all over Slovenia, and Circular Change leader Ladeja Godina Košir actively participated as a guest speaker and expert in round table talks.Circular Change presented at a meeting of all Ministers dedicated to CE

3 November 2016: The Prime Minister, Dr Miro Cerar, invited Dr Janez Potočnik, former European Commissioner for Environment, to introduce the concept of the Circular Economy to all Ministers in the Government. Ladeja Godina Košir presented the Circular Change Platform and the results achieved in Slovenia in 2016. In a press conference after the publicly broadcast meeting, Dr Cerar and Dr Potočnik officially announced that the Slovenian Government strongly supports Slovenia heading towards a Circular Economy.

 


Slovenia joined the Ellen MacArthur Foundation CE100 Programme

November 2016: The Republic of Slovenia joined the Ellen MacArthur Foundation’s international Circular Economy 100 (CE100) programme. Representatives of the Ellen MacArthur Foundation emphasised in their statement that “The Circular Economy is already receiving exemplary attention across the government in Slovenia, with the Ministries of Environment, Finance, Agriculture, Economic Development, Transport and Education represented at the Slovenian CE100 kick-off workshop, held earlier this month”. Circular Change, as an expert platform connecting all stakeholders focused on the Circular Economy nationally and further connecting them internationally, took over the important role of orchestrator between all the Slovenia multiplayers.

 


Open Circles: Slovenia Circular Economy “Movers and Shakers”

September 2016: Circular Change runs quarterly events called Open Circles – to meet and talk openly about Circular Economy issues. At Open Circles we chat, connect and share ideas in a very informal atmosphere, hosted by Ladeja Godina Košir from Circular Change. The highlight of each event is the story of one of the CE “movers and shakers”. In September Avant2go, the first electric car sharing in the region, was in the spotlight. The concept was brought to Ljubljana in summer 2016 by visionary Matej Čer, from Avant car. In November we discussed the re-use of goods by upcycling, repair and recycling. This event was co-hosted by Marinka Vovk, Executive Director of a social enterprise with a network of 9 Reuse Centres, Doctor of Biological Sciences and a pioneer in re-use strategies in Slovenia.


Circular Change joined the Partnership for a Green Economy

3 October 2016: Circular Change platform joined the Partnership for a Green Economy and took an active role in designing its action plan for 2017/2018. The first national meeting was led by Tadej Slapnik, State Secretary in the Cabinet of the Prime Minister, and seven other Ministries took part at the Congress Centre Brdo pri Kranju. More than 70 stakeholders from different sectors actively participated in this kick-off event. Their contributions and ideas will be included in the Partnership action plan for 2017/2018.


Advisory Board of CC met for the first time and elected a President

31 August 2016: On the last day of August, AquafilSLO Ljubljana hosted a constitutional meeting of the Circular Change Advisory Board. From September 2016 onwards, the Board, comprised of prominent international experts on the Circular Economy, has been advising and steering the Circular Change action plan and monitoring our progress. The Board members are: Josephine Green, UK, former Senior Director for Trends and Strategy at Philips, now a speaker and consultant on sustainability and Circular Economy culture (and author of Beyond 20:21st century stories); Guido Braam, NL is CEO at Powered by Meaning, and former CEO of Circle Economy and former Executive Director of the NL Circular Hotspot; Edi Kraus, ITA is General Manager at AquafilSLO; Tadej Slapnik , SLO serves as the State Secretary in the Cabinet of the Prime Minister of the Republic of Slovenia; and Dr Janez Potočnik, SLO is Partner of SystemiQ and Co-Chair of the UNEP International Resource Panel, and between 2010-2014 was EU Commissioner for Environment. He was unanimously appointed the President of the Board. Ladeja Godina Košir, initiator of the Circular Change platform, was appointed as Executive Director of the platform.


Saying “Yes” to an Invitation to support The Circulars Awards 2017

August 2016: The World Economic Forum’s Community of Young Global Leaders, in collaboration with Accenture Strategy, invited Circular Change to support The Circulars Awards. At the end of the summer, Circular Change officially became one of the supporters of the global Circular Economy awards, The Circulars 2017. In a limited time we identified around 20 potential projects and companies with well-implemented Circular Economy principles in Slovenia, and encouraged them to run for The Circulars Awards 2017. In the end 11 of them succeeded in completing their applications by the end of September, and this result ranked Slovenia in 4th place of all countries by number of participants in this year’s Award process.International Conference: Embracing the Circular Economy

6 May 2016: At the first international conference, “Embracing Circular Change”, held in Ljubljana on May 6 2016, over 120 participants discussed the challenges of the transition to the new economic model of the Circular Economy. Aquafil, Datalab, Iskraemeco and Avant car – top Circular business cases from Slovenia – were presented at the Conference. The keynote speaker was Circular Economy pioneer Dr Janez Potočnik. At the conference programme director and host Ladeja Godina Košir officially introduced the newly established platform Circular Change and its website www.circularchange.com. She emphasised the ambition of the platform – to connect stakeholders in Slovenia and in the wider region, and to enable them to cooperate, promote innovations and exchange best business practice. The pre-event of the Conference was an AmCham traditional Business Breakfast entitled Circular Economy as an Opportunity for Slovenia – a green reference country in digital Europe.