Public introduction of the Roadmap, Celje International Trade Fair

Priprava Kažipota prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije je štartala na sejmu MOS

Priprava krovnega dokumenta, namenjenega usmerjanju sistemskega prehoda v krožno gospodarstvo, se je danes tudi uradno začela s predstavitvijo projekta Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije. V obdobju do konca aprila 2018 bo ta proces, ki ga oblikuje projektna skupina strokovnjakov na čelu z dr. Janezom Potočnikom, vključil čim širši krog zainteresiranih udeležencev iz gospodarstva, izobraževalne in raziskovalne sfere, pristojnih ministrstev in nevladnih organizacij. Kažipot bo v svojih priporočilih utemeljil prednostna področja sistemskega prehoda za našo državo na podlagi dobrih praks, identificiranih priložnosti in ovir za uspešen prehod.

Celje, 12. 9. 2017

“Prehod v krožno gospodarstvo je za nas izjemna priložnost, ki prinaša razvoj novih poslovnih modelov in povečuje konkurenčnost Slovenije,” je uvodoma poudaril Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar. “Naša ambicija je postati regionalna voditeljica na področju sistemske tranzicije v krožno gospodarstvo in se tako pridružiti najnaprednejšim državam v EU in drugod po svetu, ki so načela krožnega gospodarstva že sprejela kot osrednjo razvojno paradigmo.”

Celje MOS
Foto: Nebojša Tejić/STA

Pobudnik projekta je Partnerstvo za zeleno gospodarstvo

Pobuda za nastanek te publikacije je, po vzoru sorodnih procesov in dokumentov v najbolj naprednih članic EU, nastala v okviru Partnerstva za zeleno gospodarstvo, ki ga v Kabinetu Predsednika Vlade Republike Slovenije vodi državni sekretar, Tadej Slapnik.

Kažipot za prehod v krožno gospodarstvo je rezultat javnega naročila, katerega naročnik je Ministrstvo za okolje in prostor.

Nosilci projekta

Pobudnik in nosilec projekta je Partnerstvo za zeleno gospodarstvo, pripravljavec projekta pa je izbrana skupina ponudnikov, ki jo sestavljajo poslovodeči partner, svetovalna družba Giacomelli media, management in svetovanje, d. o. o., ter nekdanji komisar za okolje Evropske komisije in sopredsednik Mednarodnega panela za vire pri Združenih narodih dr. Janez Potočnik, Inštitut Jožef Stefan, Inštitut Wcycle iz Maribora in  izvedbena partnerja Oglaševalske Storitve in svetovanje Luka Klemen, s. p., ter Projekti krožnega gospodarstva, Mirko Šprinzer, s. p. Iz konzorcija ponudnikov izhaja tudi sestava projektne skupine strokovnjakov za izvedbo javnega naročila.

Proces zasnove in nastajanja dokumenta poteka v sodelovanju z mednarodno povezovalno platformo Circular Change (www.circularchange.com).

Vsebinska zasnova kažipota

Priprava Kažipota temelji na vsebinskih izhodiščih, ki  izhajajo iz temeljne podmene o novi paradigmi, ki upošteva omejitve naravnega okolja, v okviru katerega umešča družbeni okvir in v njem izpostavlja zglede, ovire in priložnosti za usmerjanje sistemskega prehoda v krožno gospodarstvo. Glavni cilji projekta so prepoznati, identificirati ter strokovno ovrednotiti regionalne in lokalne potenciale Slovenije za prehod v zeleno in krožno gospodarstvo, v proces identifikacije potencialov vključiti najširši nabor deležnikov in pripraviti usmeritve in predloge za prehod Slovenije v zeleno ter krožno gospodarstvo za Vlado RS, ki bodo izhajale iz ovrednotenja potencialov in katerih izvedba bo prispevala k prehodu.

V okviru procesa priprave Kažipota bodo izvajalci zaokrožili ciklus 12 regionalnih posvetov o izzivih prehoda v krožno gospodarstvo, identificirali in popisali dobre prakse, ki jih Slovenija ima, in opredelili priložnosti, ovire in prednostne naloge

Javna razgrnitev osnutka dokumenta je predvidena za 30. november 2017. Temu bo sledila javna razprava in vključevanje vseh zainteresiranih deležnikov v proces izpopolnjevanja dokumenta, vse do konca marca 2018.  Zaključek in predaja končnega dokumenta naročniku bo konec aprila 2018.

Vključenost vseh zainteresiranih deležnikov

V procesu priprave dokumenta so vključeni naročnik,  Ministrstvo za okolje in prostor, široko deležniško usklajevanje pa poteka v okviru Partnerstva za zeleno gospodarstvo, ki deluje v okviru Kabineta Predsednika Vlade RS. V ta proces so izrecno vključene vse tiste ustanove, ki so postale multiplikatorji v okviru članstva Vlade RS v Fundaciji Ellen McArthur: GZS, SOS in SPIRIT, ter Strateško razvojno–inovacijsko partnerstvo SRIP – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo in Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko. Kažipot se bo v svojem nastajanju navezal na Vizijo Slovenije 2050 in Razvojno strategijo države do leta 2030 ter druge področne strateške dokumente in jih smiselno dopolnjeval.

Celje MOS
Foto: Nebojša Tejić/STA

Avtorji Kažipota vabijo k procesu soustvarjanja čim večje število zainteresiranih deležnikov, ki lahko prispevajo znanje in izkušnje s področja krožnega prehoda.

Vzpostavitev krožnega stičišča Slovenije  

Na dogodku je državni sekretar v kabinetu predednika vlade Tadej slapnik povedal, da z namenom podpore zagonu, razvoju in rasti podjetij krožnega gospodarstva in razvoja ekonomsko uspešnih krožnih poslovnih modelov Partnerstvo za zeleno gospodarstvo v sodelovanju z zainteresiranimi deležniki vzpostavlja Krožno stičišče Slovenije:

“Z njim želimo zagotoviti vsebino, prostore in platformo sodelovanja ključnih deležnikov na področju zagonskih, razvojno-inovativnih podjetij krožnega gospodarstva v Sloveniji regiji JV Evrope in širše.

Krožno stičišče Slovenije bo poligon sodelovanja in delovanja:

  • nosilcev inovativnih idej, projektnih predlogov in projektov, pripravljenih na investicijo, ki imajo identificirano potrebo po podpornih okoljih različne zahtevnosti;
  • podpornih okolij za različne faze razvoja: od projektnih idej do zagona podjetij, ki jih razlikujemo glede na pojavno obliko prostora in podpornih znanj – mentorstev; do razvojnih faz in faz rasti podjetij
  • podjetij, strokovnjakov in lokalnih skupnosti
  • ter institucionalnega finančnega podpornega okolja, ki se bo v ekosistem vključevalo v akceleratorski fazi razvoja podjetij krožnega gospodarstva.

Krožno stičišče Slovenije je vključeno v globalno platformo  pospeševanje prehoda v krožno gospodarstvo Svetovnega ekonomskega foruma in bo poleg delovanja na nacionalni ravni opravilo pomembno vlogo pri pospeševanju procesa prehoda v krožno gospodarstvo na Evrospki regiji s ciljem postati vodilno regionalno stičišče za krožno gsopšodarstvo v regiji v jugovzhopdni Evropi.

Vabimo vas, da se procesu vzpostavljanja in delovanja krožnega stičišča pridružite.

V nasldenjih dneh vam bomo poslali tudi uradni poziv k sodelovanju in podrobneje obrazložili podgoje in načione sodelovanja v stičišču.

 Pričetek dolovanja stičišča načrtujemo v sredini oktobra 2017.”

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja