Po regijah Slovenije

V procesu nastajanja Kažipota je Partnerstvo za zeleno gospodarstvo skupaj s platform Circular Change organiziralo serijo 12 regionalnih posvetov v 12 regijah slovenije, ki so bili namenjeni identificiranju priložnosti, potencialov in over za razvoj krožnega gospodarstva v posameznih regijah. Služili so kot eden glavnih virov podatkov za Kažipot.

Na podlagi regionalnih posvetov je nastalo zbirno poročilo Pogled v regije Slovenije, ki v strnjeni obliki podaja ključne ugotovitve posvetov in pokaže na dobre prakse iz vsake regije.