Iskraemeco – pravični števci

V petih letih bodo za nizozemski trg izdelali okoli 2 milijona pametnih pravičnih števcev za elektriko. Razvijajo pa tudi Orodja za transparentnost (Transparency Tool) – ki bo omogočilo sledljivost materialov in pogojev dela v celotni oskrbni verigi izdelka.

Dobave pravičnih števcev so stekle v začetku leta. Orodje za transparentnost pa bo javnosti prvič predstavljeno prihodnje leto.

Nizozemci naročili 2 milijona kosov pravičnih pametnih števcev v Iskraemecu

The Challenge

Za bolj trajnostni pristop k razvoju izdelkov so se v Iskraemecu odločil v letu 2014, po tem ko so sodelovali v projektu: Odprta koda trajnostnih inovacij. Rešitve za takratne izzive, ki so jih našli skupaj z eksperti za trajnostni razvoj, med njimi je bila tudi Mojca Markizeti, so jih namreč navdušile in prepričale, da je to prava in potrebna smer.

V letu 2015 so prav s tem konceptom kandidiral na velikem javnem razpisu na Nizozemskem in zmagali. Konzorcij tamkajšnjih operaterjev za oskrbo z energijo (elektriko in plinom), ki je že pred leti podpisal tako imenovani Zeleni dogovor (Green deal), je izdelek in koncept prepoznal kot najboljši ter z Iskraemecom podpisal dolgoročno pogodbo.

The Approach

»To, zaradi česar je naš števec pravičen, je transparentnost: kje, iz česa in kako je izdelek izdelan,« koncept razloži Mojca Markizeti, ki vodi razvoj izdelka. Kupec povsem jasno ve: koliko in katere materiale izdelek vsebuje, kdo je izdelal posamezne dele, od kje prihajajo surovine, ki jih je uporabil proizvajalec in vsi njegovi dobavitelji (predvsem, ali na primer redke surovine prihajajo iz konfliktnih območji).

Dolgoročno ta pristop zavezuje podjetje med drugim k temu, da produkte razvija tako, da vse redke surovine, ki se uporabljajo pri proizvodnji, čim hitreje nadomeščene z manj redkimi.

Market position

V prihodnjih petih letih bo Iskraemeco za nizozemski trg izdelali dva milijona pravičnih števcev. Prve dobave pravičnih števcev za nizozemski trg so stekle v začetku leta. »Že zdaj transparentno komuniciramo količine materialov in vire materialov v izdelku, kolikor podatkov nam je uspelo pridobiti, « razlaga Mojca Markizeti.

Petletna pogodba z konzorcijem nizozemskih elektro distribucijskih podjetji je vredna 235 milijona evrov.

Glavna naloga in izziv, ki se mu posvečajo – pa je vzpostaviti celovit sistem za pridobivanje informacij o vseh »sestavinah izdelka« v celotni oskrbni verigi. Koncept, ki ga potrošniki v določeni meri poznamo predvsem pri hrani (podatki o poreklu, sestavi določenega živila, oznaka eko, integrirano, domače in podobno…), se tako nezadržno širi v elektro industrijo.

Circular lesson

Cilj Iskraemeca je na podlagi razvoja transparente oskrbne verige pametnih števcev razviti tako imenovani Transparency tool. Ta bo kupcu na primer povedal ne le, koliko določenih materialov je v izdelku, od kje so, kdo vse so dobavitelji posameznih delov ampak celo – kakšni so delovni pogoji pri posameznih dobaviteljih v oskrbni verigi.

Orodje bo javnosti prvič predstavljeno prihodnje leto, napoveduje Mojca Markizeti iz Iskraemeca.

Priznava, da naloga, ki so si jo zadali skupaj z mednarodnimi partnerji, ni in ne bo lahka, a je v uspeh povsem prepričana. Razloži, da pri razvoju sodelujejo tako z nevladnimi organizacijami kot z drugimi podjetji.

Kako se na »novo transparentnost« odzivajo dobavitelji?

»Podjetja pri svojih dobavitelji že zdaj izvajamo celo vrsto kontrol in ocen. Praviloma vsako resno podjetje zelo skrbno izbere poslovne partnerje,« odgovarja  sogovornica. A prizna, da so odzivi enih bolj pozitivni, drugi pa so še zadržani in posredovanje dodatnih podatkov zavrnejo. Zato prizna, da jih čaka veliko dela pri ozaveščanju in izobraževanju podjetij, zakaj je transparenten pristop dober za vse deležnike. Slovenija je tu še na začetku, meni Markizetijeva, saj se o »odgovornosti in preglednosti v oskrbni verigi šele začenjamo pogovarjati«.