Matej Čer

CEO, Avantcar

ABOUT THE SPEAKER

Matej Čer is a successful slovenian entrepreneuer, lecturer and long-time mentor at diverse entreprenurial programmes.

Even though he is a mechanical engineer with a degree about internal combustion engines, he soon became fascinated about the sustainability paradigm, electric mobility and opportunities it offers to the society.

His growing company Avant car is a modern mobility provider, that is more and more becoming a tech-company. Taking into account big changes in global paradigms, Matej established diverse innovative projects on the e-mobility field:

  • self-sufficiency with localy produced energy through solar power plant and energy storage;
  • digitalization through mobile application with electric vehicle charging stations network;
  • raising awareness through unique electric mobility educational centres (showrooms);
  • enabling sharing economy benefits through business models for electric mobility as a service …

Matej is also an experienced investor who participates in development of local and global entrepreneurial stories. As entrepreneur with visionary mindset, he is constantly in search for new opportunities for societal progress and as a mentor he shares his experiences and helps people fulfil their potentials.

Matej Čer je uspešen slovenski podjetnik, predavatelj in dolgoletni mentor na različnih programih podjetništva.

Kljub temu, da je diplomiral s področja motorjev z notranjim zgorevanjem, se je že kmalu navdušil nad električno mobilnostjo, trajnostnim razvojem in priložnostmi, ki jih ponujajo nove paradigme.

Njegovo rastoče podjetje Avant car je sodoben ponudnik mobilnosti, ki vse bolj postaja tehnološko podjetje. Matejeva vizija je pripomogla, da so zaživeli pomembni projekti na področju električne mobilnosti, ki upoštevajo velike spremembe v globalnih paradigmah:

  • samooskrba z lokalno energijo za potrebe mobilnosti s pomočjo sončne elektrarne in hranilnika energije;
  • digitalizacija skozi mobilno aplikacijo z mrežo polnilnih postaj za polnjenje električnih vozil;
  • ozaveščanje o priložnostih, ki jih prinašajo nove tehnologije, skozi izobraževalno-svetovalne centre (‘showroome’) električne mobilnosti;
  • omogočanje prednosti delitvene ekonomije skozi poslovne modele električne mobilnosti kot storitve, s ciljem dostopnosti vsakomur …

Matej je tudi izkušen vlagatelj, ki sodeluje pri razvoju lokalnih in globalnih podjetniških zgodb. Kot podjetnik z vizionarsko miselno naravnanostjo tako neprestano išče nove priložnosti za napredek družbe in kot mentor svoje izkušnje deli naprej ter pomaga in vzgaja nove podjetniške kadre.