Delovni posvet vlade o krožnem gospodarstvu

Poglej oddajo

3. november 2016. Vlada Republike Slovenije se je danes sestala na delovnem posvetu »Potenciali krožnega gospodarstva v Republiki Sloveniji.« Vlada je že ob začetku svojega mandata uvedbo načel krožnega gospodarstva prepoznala kot eno izmed svojih strateških prioritet, kot priložnost za rast gospodarstva in za krepitev mednarodne konkurenčnosti ob hkratnem znižanju okoljskih tveganj, ki negativno vplivajo na kakovost življenja in blaginjo ljudi. Na vladnem posvetu je sodeloval tudi dr. Janez Potočnik, ki je kot evropski komisar pomembno prispeval k oblikovanju in uveljavitvi koncepta.

Predsednik vlade dr. Miro Cerar je na začetku posveta izpostavil, da je bil v času njegove vlade narejen velik napredek glede umestitve zavez krožnega gospodarstva v strateške dokumente in akcijske načrte vlade ter da so bili vzpostavljeni mehanizmi spremljanja izvajanja politik in oblikovanje novih predlogov skozi platformo Partnerstvo za zeleno gospodarstvo. Slovenija je v tem času pristopila k pobudi priznane mednarodne organizacije Ellen MacArthur, s čimer zagotavljamo hitrejši in učinkovitejši prenos znanj in izkušenj ter dajemo slovenskim podjetjem možnost učinkovitega sodelovanja tudi na mednarodnem nivoju.

Predsednik vlade prehod v krožno gospodarstvo vidi kot priložnost za rast gospodarstva, saj prinaša konkretne prihranke stroškov proizvodnje iz naslova ponovne uporabe materialov in manjšo uvozno odvisnost od surovin. Spodbuja nove aktivnosti in delovna mesta skozi inovacije in ustvarjanje novih trgov. Predsednik vlade je ob tem poudaril: »Naša sedanjost je vedno bolj digitalna, naša prihodnost pa je v digitalni povezanosti, sodelovanju in novih poslovnih modelih, ki bodo zagotovili tudi zeleno, vključujočo in pametno rast ter povečanje produktivnosti.«

Celotno vladno sporočilo za javnost je objavljeno na tej povezavi.