Alenka Hren

Project Manager, SPIRIT Slovenia Public Agency

ABOUT THE SPEAKER

Alenka Hren  graduated  from DePauw University, USA in business management, political science and french language.

After graduation she worked in USA in several fields of businesses such us  development of products for AT&I international, Los Angeles, as assistant director in the Hotel management chain Walden INN and  as a project manager for investments in STInternational New York City.

In 1998 she returned from USA  to fulfill her life mission in Slovenia.  She re-started her career as  part of the management team for re-launching company EMO posoda d.o.o, Celje, and further as a project manager at RC Inženiringi d.o.o.Celje.

She continued her professional career in national public agency SPIRIT Slovenia where she 11 years  worked as a deputy director and head of the Department for entrepreneurship and competitiveness development.

In 2014 she took over the national programme for re-inventing business models and launched a  pilot national project   for implementing the sustainability business models in SLO companies.

Alenka  Hren je diplomirala na zasebni univerzi DePauw University Indiana, ZDA  iz managementa, političnih znanosti in francoskega jezika.

V ZDA, si je delovne izkušnje v gospodarstvu nabirala v diplomaciji,  nato na razvoju novih produktov     v podjetju  ATI International v Los Angelesu, nato kot pomočnica direktorja hotelske  verige Walden INN v Greencastlu Indiana ter  kot  vodja razvojno investicijskih  projektov, investicijskih prevzemov in vlaganj v podjetja v podjetju ST International & Co. v New Yorku.

1998 se je odločila da se vrne iz ZDA in svoje poslanstvo uresniči na domačih tleh.  Svojo poslovno kariero v Sloveniji je začela  pri ponovnem  zagonu podjetja EMO Posoda d.o.o. v Celju, ter nato pot  nadaljevala kot projektni  vodja v RC Inženiringi d.o.o. v Celju.

Nato je 11 let na javni agenciji SPIRIT Slovenija, kot namestnica direktorja vodila sektor za razvoj podjetništva in konkurenčnosti, od leta 2014 pa se ukvarja z re-inviranjem poslovnih modelov in vodi nacionalni pilotni program Uvajanja trajnostno naravnanih  poslovnih modelov v slovenska podjetja.