Klub OVEN praznoval tretji koledarski krog

Družba Elektro Maribor je energetsko podjetje, ki proizvaja električno energijo iz obnovljivih virov. Lastijo si 6 hidroelektraren in 17 sončnih elektraren.

Politika  podjetja je ozavestiti širšo javnost o okoljski problematiki katero se sooča današnja družba. Hkrati pa pokazati možnosti oziroma rešitve povezane z obnovljivimi viri reciklažo, e-mobilnostjo, pametnimi domovi.

S tem ciljem in vizijo so januarja 2015 ustanovili klub OVEN energetsko-kulturno-izobraževalni projekt, s katerim vas vsak mesec povabimo na svež in zanimiv dogodek, povezan z obnovljivimi viri energije, e-mobilnostjo, zdravim življenjem, zelenimi delovnimi mesti, varstvom okolja, eko turizmom, recikliranjem.

Letos  praznujejo tretjo obletnico obstoja kluba. V treh letih delovanja organizirali več kot 30 dogodkov, razporejenih čez vso leto na mesečni ravni, kjer se osredotočajo na aktualne energetske in okoljske tematike, na teh dogodkih so predstavili goste in tudi izdelke in dejavnosti podjetja OVEN elektro Maribor.

V spletni trgovini  nudijo številne izvirne, pametne ter okolju in zdravju prijazne produkte, ki uspešnim uporabnikom olajšajo vsakdanje življenje in delo.

E-kolo Kluba Oven
Foto: Anej Ferko

21.  marca bodo na gosposki ulici odprli še šesto- doslej največjo izposojevalnico imenovano OVeNtura. V poslovalnici se bo nahajalo najmanj 15 koles, ki bodo omogočala uporabnikom mobilnost ki uporablja elektriko in ima tako manjši vpliv na okolje. Poleg tega bo OVEN omogočil uporabo aplikacije preko katere bo mogoče rezervirali in plačali najem kolesa poleg tega bo storitev zajemala izbor turističnega paketa oziroma poti po  kateri vas bo aplikacija  vodila prek GPS signala.

Poleg celovitih rešitev, podjetje ponuja povsem novo kartico Kluba Oven, ki njenim prejemnikom omogoča ugodnejše nakupovanje v Oven spletni trgovini ter številne ugodnosti.

Krožna zavezanost

Kot člani naše platforme Circular Change je Klub Oven primer modre praske krožnega gospodarstva. Z klubom so se zavezali tudi k izobraževanju in ozaveščanju o okoljski problematiki in v praksi pokazati bolj trajnostne oblike prevoza , proizvodnjo električne energije, kot novost se usmerjajo na pametne domove in tako pozitivno vplivajo na celotno regijo. Z celostnimi storitvami, kot jih ponuja OVEN, ki zajemajo od  izobraževanja, svetovanja, spodbujanja uporabe  e-mobilnosti kot sama proizvodnja električne energije je jasno da so cilji družbe dolgoročno usmerjeni, kar pomeni , da je pred njimi še veliko zaključenih koledarskih krogov. Želimo jim veliko uspeha in krožnih praks.