Partnerji v skupini ponudnikov:

Giacomelli media, management in
svetovanje (poslovodeči ponudnik)

Inštitut Jožef Stefan

Inštitut Wcycle Maribor

Dr. Janez Potočnik – Na-svet, strateško
svetovanje

Luka Klemen, Oglaševalske storitve in
svetovanje

Povezovalec projekta: Circular Change

Soustvarjalci projetka

dr. Janez Potočnik

mag. Ladeja Godina Košir

mag. Jurij Giacomelli

dr. Gašper Tavčar

dr. Robert Kocjančič

mag. Stane Merše

Andreja Martinc

dr. Marko Gerbec

Božidar Resnik

Igor Kos

Tadej Žurman

Mirko Šprinzer

Luka Klemen

Niko Korpar