Brenda King

Drugi dan deležniške konference o krožnem gospodarstvu v Bruslju

Zagon vseevropske platforme za krožno gospodarstvo

 

Drugi dan Deležniške konferenca o krožnem gospodarstvu, ki jo organizirata Evropska komisija in Evropski gospodarsko-socialni odbor, je bil v celoti namenjen zasnovi vseevropske platforme za krožno gospodarstvo. Ta bo zaživela pod okriljem Evropskega gospodarsko-socialnega odbora in bo skušala uresničiti široko participativni pristop vseh deležnikov k preoblikovanju evropskega zakonodajnega davčnega in regulatornega okvira v najširšem smislu. V tem smislu bo povečevala zavedanje in razumevanje konceptov krožnega gospodarstva, spodbujala dobre prakse in izmenjavo znanj na različnih ravneh.

 

Prek 400 udeležencev drugega dne srečanja: predstavnikov različnih panožnih združenj, naprednih modelov na področju krožnih poslovni modelov, regionalnih in nacionalnih platform za spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo, akademikov in predstavnikov vseh ključnih evropskih institucij je oblikovalo 10 ključnih usmeritev za zagon in delovanje Evropske platforme za krožno gospodarstvo. V zaključnem panelu je sodelovala Ladeja Godina Košir, ki vodi platformo Circular Change, in izpostavila odgovornost, ki so prevzema nova platforma, za prihodnost Evropske unije, saj gre za vprašanje evropske konkurenčnosti, načina in kakovosti življenja. Še posebej, “ker gre za vprašanje ravnanja našimi viri, je na dolgi rok to tudi vprašanje vojne in miru,” je poudarila Godina Košir.

V zaključku srečanja je članica Evropskega gospodarsko-socialnega odbora Brenda King napovedala naslednje korake pri razvoju Evropske platforme za krožno gospodarstvo, pri čemer bo prav Evropski ekonomsko-socialni odbor prevzel skrbništvo za nadaljevanje njenega zagona in v kratkem vzpostavil tudi njen sekretariat. Obenem bo še naprej dejavno vključeval vse udeležence, ki so prispevali k njeni zasnovi.

Ladeja Godina Košir in Igor Kos z Mestne občine Maribor na konferenci

“Danes se je v Bruslju zgodil pomemben premik v prehodu prehoda v krožno gospodarstvo. Velikega pomena je pristop od spodaj navzgor, ki ga zagotavlja široko vključenost in ima pomen za take deležnike, kot je mesto Maribor, kjer že uresničujemo pomembne projekte, s katerimi pospešujejo uveljavljanje krožnh načel gospodarjenja,” je poudaril eden od slovenskih udeležencev deležniške konference Igor Kos z Mestne občine Maribor.

 

Predstavnik Evropske komisije Daniel Calleja Crespo je vse udeležence povabil na tretjo deležniško konferenco o krožnem gospodarstvu ob letu osorej in zagotovil, da bo platforma do takrat vzpostavljena.

 

Celotno sporočilo EC: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-504_en.htm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja