3 videos to help you understand the food waste dilemma

A series of videos have been released by the Golisano Institute for Sustainability (Rochester Institute of Technology) for this year’s Disruptive Innovation Festival. The festival is an online, open access event that invites thought-leaders, entrepreneurs, innovators, businesses, makers and learners to explore the question “The economy is changing – what do I need to know, experience and do?

These three videos explore the current problems and challenges faced by the waste production of the food industry – a problem that causes over a billion tons of food waste to end up in landfills every year around the world.

Even though they make clear that the food waste impact is alarming, the videos also lay out more than just the problem. They also propose smart solutions to turn this situation around, running from changing the way we consume food products to the way we collect food waste and the technologies we can use in order to transform waste into valuable products and even clean energy.

1| The Food Waste Dilemma

 

2| Understanding and Reducing Food Waste

3| Food Waste Reduction Technologies

The organisers of DIF 2016 are the Ellen MacArthur Foundation Stage, Headline Stage, Big Top Tents, and Open Mic. For more information visit the festival site here.

Krožno gospodarstvo bistveno spreminja odnose med gospodarskimi družbami

Na posvetu Krožno gospodarstvo v praksi, ki je v petek potekal v Mariboru, je bilo zelo poučno, praktično in sodelovalno. Med več kot 70 udeleženci so krožile: dobre prakse, izzivi, ideje in rešitve.

dsc_0020

Tadej Slapnik, državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade. Foto: Andreja Basle

V uvodnem nagovoru je Tadej Slapnik, državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade, izpostavil, da krožno gospodarstvo bistveno spreminja odnose med gospodarskimi družbami.

»Številni primeri kažejo, da so lahko določeni zavržki enih podjetij zelo kakovostna surovina za druga podjetja. To neposredno pomeni, da bo potrebno povezovanje med podjetji znotraj sektorjev, med različnimi sektorji in nova politika odnosov med podjetji. Razvijajo se nove tehnologije, zato smo že na pragu četrte tehnološke revolucije. Povečuje se odgovornost proizvajalcev, ki je povezana s stroški, ki nastanejo ob koncu življenjske dobe proizvodov. Hkrati se spreminjajo tudi: življenje, navade in mišljenje potrošnikov,« je opozoril Slapnik.

Dejal je še, da bo slovensko gospodarstvo »ostalo vpeto v globalno gospodarstvo. Iz te preobrazbe, ki jo prinaša krožno gospodarstvo, pa mora poleg pozitivnih okoljskih učinkov iziti tudi veliko bolj konkurenčno.«

Dogodek so organizirali: Ministrstvo za okolje in prostor, Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije in Mestna občina Maribor v sodelovanju s platformo Circular Change. Sooblikovala in moderirala ga je Ladeja Godina Košir, voditeljica platforme Circular Change, ki je v svoji predstavitvi povzela bistvene elemente za uspešen prehod v krožno gospodarstvo.

dsc_0072

Tanja Šepul, Petrol Energetika pred predstavitvijo. Foto: Andreja Basle.

Vrhunec dogodka se bile predstavitve dobrih praks krožnega gospodarstva. Šest podjetij in projektov: Petrol Energetika (Tanja Šepul), Lumar hiše (Boštjan Kralj), Valtex (Niko Kumar), OVEN – Polni me modra energija ( Neven Lisica), Skaza – Smart plastic (Andreja Križanec) in projekt Wcycle (Igor Kos, Mestna občina Maribor) je sprejelo izziv ter zavzeto in učinkovito (na voljo so imeli le 3 minute) z udeleženci delilo svoje primere dobrih praks na področju krožnega gospodarstva. Hkrati so ob koncu predstavitve morali vsi izpostaviti tudi ključni krožni izziv, ki bi ga želeli rešiti v prihodnje.

Sledil je delavniški del dogodka z usmerjeno diskusiji ob šestih krožnih omizjih, kjer so udeleženci nizali predloge, kako vidijo rešitve predstavljenih izzivov. Rezultat? Podjetja so domov odnesla celo vrsto zanimivih predlogov, ki so jih slišala od udeležencev.

dsc_0185

Tanja Šepul, Petrol Energetika, Andreja Križanec, Skaza – Smart Plastik in Niko Kumar, Valtex – pred zaključno predstavitvijo rešitev za njihov krožni izziv. Foto: Andreja Basle

S predstavniki vlade – Tadejem Slapnikom, ki v okviru Kabineta predsednika vlade vodi Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije – in ministrstev – mag. Tanjo Bolte, direktorico direktorata na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) in Janjo Kreitmayer McKenzie, MOP – se je ob zaključnih predstavitvah razvila živahna in odkrita izmenjava mnenj, ali in kako lahko pri spodbujanju projektov krožnega gospodarstva nasproti pride tudi država.

Slavnostni del programa je zaokrožil  podpis sporazuma o sodelovanju na področju krožnega gospodarstva med Mestno občino Maribor, Mestno občino Ptuj in Občino Šentilj.

Župani: dr. Andrej Fištravec, Mestna občina Maribor, Miran Senčar, Mestna občino Ptuj in Štefan Žvab, Občina Šentilj so s podpisom Pisma o nameri kot partnerji projekta »izrazili namero, interes
in pripravljenost za projektno poslovno sodelovanje pri zasnovi modela in realizaciji projekta
vzpostavitve krožnega gospodarstva na urbanih območjih regije Podravja kot novega
ekonomskega modela materialnega, energetskega in vodnega gospodarstva, uporabe
predelanih odpadkov, odvečne energije in prečiščene vode kot novih virov.«

dsc_0261

Župani: Miran Senčar, Mestna občino Ptuj, dr. Andrej Fištravec, Mestna občina Maribor in Štefan Žvab, Občina Šentilj, bodo krožne projekte v bodoče razvijali v sodelovanju. Foto: Andreja Basle.

Cilji skupnega delovanja in sodelovanja vseh treh občin pri projektih krožnega gospodarstva je, da predelane odpadke, odvečno energijo in prečiščeno vodo uporabijo kot nov vir, za ustvarjanje novih
prihodkov, zmanjševanje lastnih stroškov, ustvarjanje dodane vrednosti, odpiranje novih
zelenih delovnih mest in večplastni razvoj, pri tem pa nove predelovalne kapacitete
načrtujejo prednostno na področjih urbanih degradiranih površin s ciljem njihove ureditve in
rekultivacije. Posebna pozornost sodelovanja bo namenjena tudi izvajanju t.i. »mehkih vsebin«, med katere spadajo storitve s področja delitvene ekonomije, obnove, ponovne uporabe in samooskrbe.«

 

Razstava »Re-use in re-design« projekta Depo bo o ponovni uporabi en teden ozaveščala poslance

Kdaj ste nazadnje kupili kakšen rabljen izdelek? K razmišljanju o tem bo ta teden poslance in zaposlene v Državnem zboru simbolično (in tudi povsem praktično) nagovarjala razstava ponovno uporabnih rabljenih izdelkov »Re-use in re-design« projekta Depo, ki je od danes odprta v preddverju Velike dvorane DZ.

dsc_0301

Predsednik Državnega zbora (DZ) dr. Milan Brglez in direktorica Komunale Vrhnika Brigita Šen Kreže. Foto: Andreja Basle.

Odprla sta jo predsednik Državnega zbora (DZ) dr. Milan Brglez in direktorica Komunale Vrhnika Brigita Šen Kreže, ki je predsedniku DZ na kratko predstavila pomen in potencial, ki ga za prihodnost nosi njihov in podobni centri ponovne uporabe drugod po Sloveniji. Povedala je, da so na Vrhniki s centrom Depo že uspeli zagotoviti dve delovni mesti.

»Razstava v Državnem zboru, ki nam jo je omogočil Državni zbor, je zagotovo pomemben doprinos Depoja, da dejavnost ponovne uporabe predstavimo širši javnosti. Idejo Depoja želimo razširiti tudi med ostale državljane in državljanke Slovenije. Hkrati je to dobra iztočnica za to, da našim lastnikom dokažemo, da so vlaganja v Depo smotrna in smiselna, čeprav kdaj morda pritisnejo na zavoro, ko se pogovarjamo o stroških,« je po otvoritvi razstave povedala direktorica Komunale Vrhnika Brigita Šen Kreže.

Razstava je del dogodkov meseca krožnega gospodarstva, ki se v novembru odvija v Sloveniji in ga pripravlja Partnerstvo za zeleno gospodarstvo, ki ga vodi Tadej Slapnik, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade. Dogodke Partnerstvo pripravlja v različnih krajih po Sloveniji in v sodelovanju z različnimi partnerji med katerimi je tudi platforma Circular Change.

Odločimo se za drugačna darila – z zgodbo iz preteklosti

dsc_0313

Predsednik Državnega zbora (DZ) dr. Milan Brglez in direktorica Komunale Vrhnika Brigita Šen Kreže s svojo ekipo ter mag. Ladeja Godina Košir, izvršna direktorica Circular Change. Foto: Andreja Basle.

»To, da se Depo predstavlja v Državnem zboru, je znak tega, da tudi prostori, ki so bili zelo zaprti – kot na primer pred leti galerije, ki so bile namenjene le visoki umestnosti in niso gostile drugačnih dogodkov – širše odpirajo vrata in spuščajo v svojo sredino razstavo, prodajno razstavo, ki prikazuje, kaj se da narediti iz predmetov, ki sicer ne bi imeli več svojega življenja. Ekipa iz komunalnega podjetja iz Vrhnike na ta način ne le spodbuja drugačno razmišljanje ampak omogoča v tem predprazničnem času tudi to, da se odločimo za drugačna darila, da pokažemo, da stvari lahko krožijo in da ni treba, da kupujemo novo in še novejše ali od ne vem kje uvoženo in prepakirano, ampak lahko podarimo nekaj,  kar že ima zgodbo in bo ta zgodba zaživela tudi z novim lastnikom,« je ob otvoritvi razstave povedala mag. Ladeja Godina Košir, izvršna direktorica platforme Circular Change. Platforma vsebinsko podpira dogodek in v Sloveniji ter tudi širše vzpodbuja podjetja in druge organizacije k prehodu iz linearnega v krožni model gospodarstva.

»Potrebna bo ozaveščenost nas vseh«

Da bi bil razvoj projektov, kot je na primer Depo, hitrejši in bolj učinkovit, Brigita Šen Kreže meni, da je »predvsem ključna še večja ozaveščenost vseh, tako lastnikov tovrstnih podjetij kot nas državljanov, občanov in pa tistih, ki krojijo nacionalne in lokalne politike na tem področju, ker so prav oni tisti, ki potrjujejo lokalne proračune, iz katerih se namenjajo sredstva za razvoj tovrstnih projektov.«

dsc_0291

Direktorica Komunale Vrhnika Brigita Šen Kreže s svojo ekipo. Foto: Andreja Basle

Ekipa Depo, ki sebe vidi kot »izvajalce dejavnosti za boljši jutri«, je prepričana: »Skupaj nam bo uspelo«, zato poziva: »Razmišljajmo trajnostno, popravimo in ne zavrzimo, iz starega naredimo kaj novega in spodbujamo izmenjavo oblačil – od mene k tebi«. Vse to so sporočila, ki jih za spodbujanje in ozaveščanje o ponovni uporabi širi projekt Depo tudi s svojo novo zgibanko. Projekt javno podjetje Komunala Vrhnika izvaja v okviru strategije »Zero Waste«.

 

“Digitalisation and Circular Economy”

Gianluca Mulè introduced EFQM model and activities at the Conference of Slovenian Quality Association. Slovenian Prime Minister dr. Miro Cerar was guest speaker as well. Ladeja Godina Košir, initiator and executive director of Circular Change platform have highlighted the role of Circular Change in her presentation titled “Digitalization and Circular Economy” in the section hosted by Tatjana Fink.

szko

 

 

Slovenija v 4. industrijski revoluciji: »Gremo delat!«

Krožna karavana v mesecu krožnega gospodarstva galopira vse močneje in vsak dan se bolj kaže, kako bogata je Slovenija s projekti, idejami, kako veliko kreativnih ljudi premoremo, kako velik pomen ima znanost in kako pomembna je etika v znanosti, da nas hiter, nepremišljen razvoj kot človeške vrste ne izkorenini. In seveda koliko dilem se še poraja predvsem okrog koncepta »delovnega razmerja« v prihodnosti, saj smo soočeni z novimi platformami za »avtonomno« delo – kot je na primer Uber.

»Ali so delovna mesta res v nevarnosti ali pa bomo delovno silo zaradi demografije morali celo uvažati? Nas bo tehnologija še bol odtujila ali pa povezala in omogočila bolj pravično družbo. Od nas samih je odvisno in tako kot si bomo naredili, zamislili, tako bo. Verjamem, da bomo zmogli okrepiti sodelovanje med sabo. Da bomo napredek izkoristili, da bo vsak človek lahko živel dostojno življenje. Danes smo slišali veliko lepih zgodb o uspehu ali pa o bodočih uspehih na poti v 4. industrijsko revolucijo. Torej gremo delat!« Tako je današnji posveta v okviru meseca krožnega gospodarstva na temo: Slovenija v 4. industrijski revoluciji sklenil dr. Aleksander Zidanšek, glavni tajnik Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, ki je bila soorganizator posveta skupaj z Vlado RS in Tadejem Slapnikom, državnim sekretarjem v kabinetu predsednika vlade dr. Mira Cerarja, ki je posvet tudi otvoril.

9 “bolnišnic za smeti«

Open Circle – meet Circular Economy “movers and shakers” in reuse: Krasno je bilo danes biti v družbi dr. Marinke Vovk in Centra ponovne uporabe Ljubljana. Navdušeni nad njeno fantastično in iskreno zgodbo o tem, kako je v Sloveniji zraslo 9 “bolnišnic za smeti« – to je centrov za še uporabne izdelke, ki jim v njih povrnejo čar in sijaj. Marinka je s svojo energijo in vizijo navdušila in okužila vse nas. Potrošništvo je OUT, reuse is IN. Bravo in hvala Marinka Vovk za tako lep sprejem in prijetno druženje.

O čem vse so govorili na Posvetu vlade na temo krožnega gospodarstva

Posvet vlade na temo krožnega gospodarstva, kjer je bil gost predsednika vlade dr. Mira Cerarja nekdanji evropski komisar Janez Potočnik, v imenu Circular Change pa je Ladeja Godina Košir predstavila aktualne aktivnosti v nacionalnem in mednarodnem okolju,ki potekajo tudi v sodelovanju s Partnerstvom za prehod v zeleno gospodarstvo, ki ga vodi Tadej Slapnik, je zdaj objavljen na RTV4.

 

Potenciali krožnega gospodarstva v jugovzhodni regiji

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je v Kulturnem domu Kočevje nagovorila udeležence posveta “Potenciali krožnega gospodarstva v jugovzhodni regiji”, ki ga je sklical Tadej Slapnik, partner dogodka pa je tudi Circular Change. Odlični primeri iz prakse – Melamin d.d., Območni lesno predelovalni center Kočevski les, Zadruga Zakladi Kočevske in Etri skupnost Bela Krajina – so dokazali, da krožno gospodarstvo v Sloveniji učinkovito in uspešno udejanjamo.

Potenciali krožnega gospodarstva v jugovzhodni regiji

Posvet Potenciali krožnega gospodarstva v jugovzhodni regiji je potekal v sklopu današnjega regijskega obiska Vlade Republike Slovenije v jugovzhodni regiji. Organiziralo ga je Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije v sodelovanju s Podjetniškim inkubatorjem Kočevje.

Odlični primeri iz prakse – Melamin d.d., Območni lesno predelovalni center Kočevski les, Zadruga Zakladi Kočevske in Etri skupnost Bela Krajina – so dokazali, da se krožno gospodarstvo v Sloveniji učinkovito in uspešno udejanja.

V uvodu so zbrane nagovorili: Tadej Slapnik, državni sekretar, Kabinet predsednika vlade Republike Slovenije, dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje in Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor. O potencialih krožnega gospodarstva v Republiki Sloveniji pa je v nadaljevnju spregorila Ladeja Košir Godina, vodja Circular Change platforme

Ministrica Irena Majcen  je v uvodnem nagovoru poudarila, da so spremembe v današnjem svetu neizbežne, da ekonomski modeli težijo k neprestani nadgradnji in inovativnosti, ključno pa je upravljanje z naravnimi viri in sredstvi, ki mora biti premišljeno, če želimo ohraniti ekonomsko, okoljsko, kot tudi družbeno stabilnost.

a3993c76-653c-41e4-a752-65b5be77d2b6-large

»S tem namenom in da bi vzpostavili dodatne pogoje za trajnostno rast in razvoj, povečano konkurenčnost gospodarstva, nova delovna mesta ter kakovost življenja tudi v prihodnje si je vlada zastavila prehod v zeleno gospodarstvo ter lansko leto sprejela Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo z načrtom aktivnosti. Tako je proces prehoda v zeleno gospodarstvo, z ekonomskim modelom krožnega gospodarstva, v Sloveniji opredelila kot del naše dolgoročne razvojne strategije in v preteklem tednu začeli z mesecem krožnega gospodarstva,« je še izpostavila ministrica.

Dodala je: »Na Ministrstvu za okolje in prostor se zavedamo, da je naš interes za uveljavitev krožnega gospodarstva v prvi vrsti okoljski – krožno gospodarstvo je model, ki omogoča sistematično zmanjševanje vpliva človeka na okolje. Nedvomno pa se ta okoljski vidik, skupaj s koristmi, ki jih prinaša, lahko dobro povezuje z gospodarskimi koristmi in priložnostmi, ki jih prinaša bolj trajnostno gospodarstvo.«

Celoten posvet si lahko ogledate na posnetku:

Krožno gospodarstvo v praksi

V petek, 18. novembra 2016,  vas vabimo na dogodek Krožno gospodarstvo v praksi, ki bo potekal v Mariboru v Vetrinjskem dvoru.

Namen dogodka je predstaviti aktualno dogajanje na področju krožnega gospodarstva v Sloveniji in izpostaviti podjetja, ki svoje poslovne modele že preobražajo iz linearnih v krožne. Srečanje bo priložnost za vključitev udeležencev v krožne izzive, ki jih bodo pripravila podjetja kot izhodišče za delovna omizja.  Krožno gospodarstvo namreč temelji na povezovanju in vključevanju s ciljem doseganja večje vrednosti za vse udeležene, kar bo tudi osrednje vodilo dogodka.

Predstavljeni bodo primeri krožnih praks: Petrol Energetika, Lumar, Oven, Valtex, Skaza in projekt Wcycle.

Več o programu in prijava na dogodek je na voljo na tej povezavi.

Dogodek poteka v sklopu Meseca krožnega gospodarstva v organizaciji Ministrstva za okolje in prostor, Partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije in Mestne občine Maribor v sodelovanju s platformo Circular Change.