Eko dežela: Dolgoročna alternativa za preživetje človeštva

Junij 2017, mesečnik Lupa

Dolgoročna alternativa za preživetje človeštva

Pri udejanjanju koncepta krožnega gospodarstva človeštvo čakajo številni izzivi – začenši pri spremembi miselnosti, veliko pa bo treba narediti tudi pri ekonomiki njegovega delovanja. V tem trenutku se to najbolj kaže pri zagotavljanju ekonomičnosti recikliranja odpadkov.

 

V mesečniku Lupa podrobneje predstavijo krožno gorpodarstvo

Mesečnik Lupa o krožnem gospodarstvu

 

Revija Lupa je mesečnik portala Eko dežela. Portal ponuja zanimivosti, razvedrila in poučnosti širokemu krogu bralcev, ki jih zanimajo aktualne in zanimive tematike. V mesečniku pa posamezne tematike podrobneje razdelajo in jih predstavijo na razumljiv in poljuden način.

Komunaliada 2017

33. srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije

­Komunaliada 2017 v Krškem

Udeležuje se ga 65 komunalnih podjetij z blizu 3 tisoč zaposlenimi.

To je dogodek, kjer se prvi dan srečujemo s strokovnimi problemi in poskusi koraka naprej, drugi dan pa potekajo športna in delovna tekmovanja, ki pomenijo nadaljnji razvoj sodelovanja in dobrega vzdušja.

Posvet

Letošnja Komunaliada je bila posebna po tem, da so bili na enem mestu zbrani predstavniki države, lokalne skupnosti in komunalnih podjetij, zato je bila priložnost za izmenjavo mnenj, težav in praks na skupnih področjih.

Osrednje teme so bile komunalna infrastruktura in evropska sredstva, krožno gospodarstvo in zapis pravice do pitne vode v Ustavo, torej kako to pravico udejanjiti v praksi, da ne bo samo črka na papirju, je dejal direktor Kostaka Miljenko Muha.

Na posvetu so med drugim sodelovali tudi evropski poslanec Franc Bogovič, krški župan mag. Miran Stanko, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Tadej Slapnik, direktorica Direktorata za okolje pri MOP mag. Tanja Bolte, direktor Direktorata za vode in investicije pri MOP Leon Behin, predstavniki Zbornice komunalnega gospodarstva in nekaterih komunalnih podjetij in župani.

Komunaliada 2017Moderatorka razprave je bila mag. Ladeja Godina Košir, voditeljica in izvršna direktorica Circular Change, dogodek pa povezovala Bernarda Žarn.

»Želeli smo izpostaviti trajnostni razvoj oz. t. i. Krožno gospodarstvo. Komunalna podjetja so majhen segment v krožnem gospodarstvu, ki se pojavi na začetku in na koncu. Ustvariti moramo pogoje, recimo dobavo vode, na koncu pa pospraviti stvari, ki jih je nujno treba. To pomeni, da moramo skupaj z gospodarstvom iskati inovacije, na kakšen način bomo tisto, kar smo izkoristili, zdaj pa bi zavrgli, uporabili še enkrat, da bomo ohranili čim več naravnih virov, ki so omejeni,« je pojasnil Muha.
Nekaj smo zapisali v ustavo, vendar nihče nima končne vizije, kaj bo to pomenilo.

Drugi del posveta je bil namenjen zapisu pravice do pitne vode.
»Nekaj smo zapisali v ustavo, vendar nihče nima končne vizije, kaj bo to pomenilo. Zdi se nam, da gre spet za klasični slovenski problem, ko je forma pomembnejša od vsebine,« opozarja Muha. Sogovorniki so se strinjali, da je voda pomembna dobrina, ki mora biti zaščitena, vseeno pa so večinoma zapis pravice do pitne vode v ustavo videli kot posledico strahu pred podeljevanjem koncesij za pitno vodo. Cilj zapisa pravice do pitne vode je bil zaščita vode, da ne postane tržno blago, težava pa se pojavlja pri zapisu, da oskrbo s pitno izvaja država preko lokalnih skupnosti neposredno. Na tem mestu se pojavlja nevarnost različnega tolmačenja glede tega, kdo naj bi oskrbo s pitno vodo pravzaprav izvajal – država občina ali javna podjetja.

Nagrade

V sklepnem delu strokovnega posveta je Zbornica komunalnega gospodarstva podelila priznanja in nagrado.
Priznanja so prejeli:

Komunalnostanovanjsko podjetje Hrastnik,
Komunala Ilirska Bistrica,
Komunalnostanovanjsko podjetje Litija
Dinos d. d.,
Komunala Sevnica,

Jože Leskovar iz podjetja Kostak kot posameznik.
Nagrado Zbornice komunalnega gospodarstva je prejelo podjetje Marjetica Koper.
Posvetu je sledilo odprtje razstave komunalne opreme na stadionu Matije Gubca, kjer se je predstavilo 26 razstavljavcev.
Istočasno so se, razen druženja, odvijale športne aktivnosti ter tekmovanja v tako imenovanih delovnih MILJENKO MUHA: disciplinah.
Delovne discipline so odvoz smeti, kanalizacija, organizacija cvetja ter postavitev vodovoda.

Skupna zmaga športnih in delovnih tekmovanj je ostala doma, v podjetju Kostak, drugo mesto je zasedlo podjetje Mariborski vodovod, tretje pa podjetje Nigrad.

Janez Potočnik med svetovnimi voditelji prehoda v krožno gospodarstvo

Helsinki, 5. junij

Danes se je v finski prestolnici začel Svetovni forum krožnega gospodarstva 2017. Na slavnostni otvoritvi je imel uvodni govor dr. Janez Potočnik, sopredsedujoči Mednarodnemu panelu za vire UNEP, nekdanji evropski komisar za okolje in svetovno priznani strokovnjak za krožno gospodarstvo. Prav Potočnik je kot evropski komisar osnoval prvi sveženj ukrepov za spodbujanje prehoda v krožno gospdoarstvo, ki so ga že tedaj začele izvajati najbolj napredne članice EU, Evropska komisija pa ga je v malce spremenjeni obliki sprejela v naslednjem mandatu, decembra 2015.

Potočnik se je v svojem uvodnem nastopu zahvalil Finski za organizacijo tako odmevnega srečanja, ki utrjuje zavedanje o tem, da je prehod v krožno gospodarstvo izziv sedanjosti. Priznal je, da bi pred tremi leti, ko je kot evropski komisar zagovarjal prvi sveženj ukrepiv za prehod v krožno gospdoarstvo, ne mogel verjeti, da bo  krožna tranzicija dosegla tako moćno zavedanje in vključenost. Pozval je k voditeljstvu k bolj umnemu upralvjanju z viri, saj je čas za ukrepanje že zdavnaj tu.

Dvodnevno srečanje, ki je v Helsinkih zbralo več kot 1500 udeležencev iz celega sveta, organizira finski inovacijski sklad SITRA. Srečanje  se odvija v dneh, ko Finska praznuje 100-letnico svoje nedovisnosti , in poteka v kongresnem centru Finlandia, zgradbe velikega finskega arhitekta Alvarja Aalta, ki je ob svojem odprtju leta 1975 gostilo zgodovinso srečanje Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

Na Forumu, ki je namenjen spoznavanju, načrtovanju in povezovanju globalnih, nacionalnih in lokalnih procesov transformacije v krožno gospodarstvo, sodeluje tudi delegacija Republike Slovenije, pod vodstvom Tadeja Slapnika, državnega sekretarja v Kabinetu predsednika vlade Republike Slovenije in vodje Partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije.

Program konference je objavljen TUKAJ, predstavitveni video konference pa TUKAJ.

Ogled foruma je možen v živo na tej povezavi. Posnetki prenosa bodo objavljeni tudi po zaključku konference.

Janez Potočnik introductory speaker at the World Circular Economy Forum in Helsinki

Helsinki, 5th June

Today the World Circular Economy Forum 2017 opens doors in Helsinki. Honours of the introductory speech went to Janez Potočnik, the renowned Slovenian expert on the circular economy and Co-Chair of the UN Resource Panel (UNEP). Potočnik was  EC Commissioner for Environment (2010-2014) and is today Partner of SystemiQ and Chair of the Advisory Board of Circular Change.

In his opening speech Potočnik called for more decisive leadership that has to put the transition towards the circular economy in action at the systemic level. In front of over 1500 attendees from around the globe he admitted he would not have believed three years ago, when as the EC Commissioner he was promoting the first package of measures for the support to the circular transition to see the process advance so much and he thanked Finland for organising the high-level event.

A two-day gathering in Helsinki is organised by the Finnish innovation fund SITRA. The Forum takes place in days when Finland celebrates its 100th anniversary and is held in Finlandia Hall, the country’s most renowned congress centre, designed by the architect Alvar Aalto, where in 1975 Helsinki host the historic meeting of the Organisation for cooperation and security in Europe (OCSE).

Please see more on the Forum here.

Circular Economy Stakeholder Conference 2017

Circular Economy Stakeholder Conference Summary

The implementation of the EU Circular Economy Action Plan (CEAP) and launching a European Circular Economy Stakeholder Platform

 

Source: European Commission

On 9 and 10 March 2017, the European Commission and the European Economic and Social Committee co-organised a Circular Economy Stakeholder Conference with a view to discussing the implementation of the EU Circular Economy Action Plan (CEAP) and launching a European Circular Economy Stakeholder Platform. This conference followed the publication by the European Commission of a report on the CEAP one year after its adoption. The report highlighted main progress made so far and the developments in the pipeline for the near future.
Circular Economy Stakeholder Conference Summary

After adopting its Circular Economy Package, the Commission reports on the delivery and progress of key initiatives of its 2015 Action Plan

The first day of the conference focused on showcasing key deliverables already achieved  on debating future deliverables with stakeholders.

During the second day, the process leading to a Circular Economy Stakeholder Platform was officially launched.

The Platform will contribute to achieving the transition towards a circular economy, by facilitating exchange of knowledge, processes, best practices and problem-solving solutions, as much as providing for better feedback towards policymakers. It should ensure that the deep and sometimes highly technical transformations that a circular economy requires can be put in place smoothly to the benefit of all.

Building a circular economy for Europe is a key priority for this Commission. We have made good progress and are planning new initiatives in 2017. We are closing the loop of design, production, consumption, and waste management, thereby creating a green, circular and competitive Europe.

EC First Vice-President Frans Timmermansresponsible for sustainable development

Implementation of the Circular Economy Action Plan

One year after adopting its Circular Economy Package, the Commission reports on the delivery and progress of key initiatives of its 2015 Action Plan: Report on the implementation of the Circular Economy Action Plan and annex.

Together with the report, the Commission also:

 

Key iniatives for 2017

 

The Commission will continue to deliver on the Circular Economy Action Plan. This will include the presentation of a strategy for plastics in the circular economy, an assessment of options for the improved interface between chemicals, products and waste legislation, a legislative proposal on water reuse and a monitoring framework on circular economy.

 

 

Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy

The European Commission adopted an ambitious Circular Economy Package, which includes revised legislative proposals on waste to stimulate Europe’s transition towards a circular economy which will boost global competitiveness, foster sustainable economic growth and generate new jobs.

The Circular Economy Package consists of an EU Action Plan for the Circular Economy that establishes a concrete and ambitious programme of action, with measures covering the whole cycle: from production and consumption to waste management and the market for secondary raw materials. The annex to the action plan sets out the timeline when the actions will be completed.

The proposed actions will contribute to “closing the loop” of product lifecycles through greater recycling and re-use, and bring benefits for both the environment and the economy.

“Building on the achievements of the Juncker Investment Plan, I am pleased that we can again work with the EIB to match investors with innovators. Our goal is to upscale investment, both public and private, in the circular economy. It very often means new business model and they may require new, innovative ways of financing. This new Platform is an excellent tool to raise awareness of the circular economy projects’ immense business potential and, consequently, draw in more funding for their financing. The Circular Economy is an important element to modernise the European economy and we are on track to deliver this sustainable change.”

EC Vice-President Jyrki Katainenresponsible for jobs, growth, investment and competitiveness

The revised legislative proposals on waste set clear targets for reduction of waste and establish an ambitious and credible long-term path for waste management and recycling. Key elements of the revised waste proposal include:

  • A common EU target for recycling 65% of municipal waste by 2030;
  • A common EU target for recycling 75% of packaging waste by 2030;
  • A binding landfill target to reduce landfill to maximum of 10% of municipal waste by 2030;
  • A ban on landfilling of separately collected waste;
  • Promotion of economic instruments to discourage landfilling ;
  • Simplified and improved definitions and harmonised calculation methods for recycling rates throughout the EU;
  • Concrete measures to promote re-use and stimulate industrial symbiosis – turning one industry’s by-product into another industry’s raw material;
  • Economic incentives for producers to put greener products on the market and support recovery and recycling schemes (eg for packaging, batteries, electric and electronic equipments, vehicles).

The following legislative proposals on waste have been adopted:

The EIB is pleased to join forces with the European Commission and use our combined financial firepower and expertise to make our economies more circular. As the world’s largest multilateral climate action lender with over EUR 19 billion of dedicated financing last year, we see the circular economy as  key to reversing the course of climate change, making more sustainable use of our planet’s scarce resources, and contributing to Europe’s growth. To accelerate this transition, we will continue to advise and invest increasingly in innovative circular business models and new technologies as well as in more traditional resource efficiency projects.  The new Circular Economy Finance Support Platform will be an essential tool to boost awareness and financing of circular economy projects.

EIB Vice President Jonathan Taylorresponsible for financing environment, climate action and circular economy

Benefits of the Circular Economy

The Circular economy offers an opportunity to reinvent our economy, making it more sustainable and competitive. This will bring benefits for European businesses, industries, and citizens alike. With this new plan to make Europe’s economy cleaner and more competitive, the Commission is delivering ambitious measures to cut resource use, reduce waste and boost recycling.