3 videos to help you understand the food waste dilemma

A series of videos have been released by the Golisano Institute for Sustainability (Rochester Institute of Technology) for this year’s Disruptive Innovation Festival. The festival is an online, open access event that invites thought-leaders, entrepreneurs, innovators, businesses, makers and learners to explore the question “The economy is changing – what do I need to know, experience and do?

These three videos explore the current problems and challenges faced by the waste production of the food industry – a problem that causes over a billion tons of food waste to end up in landfills every year around the world.

Even though they make clear that the food waste impact is alarming, the videos also lay out more than just the problem. They also propose smart solutions to turn this situation around, running from changing the way we consume food products to the way we collect food waste and the technologies we can use in order to transform waste into valuable products and even clean energy.

1| The Food Waste Dilemma

 

2| Understanding and Reducing Food Waste

3| Food Waste Reduction Technologies

The organisers of DIF 2016 are the Ellen MacArthur Foundation Stage, Headline Stage, Big Top Tents, and Open Mic. For more information visit the festival site here.

A Good Disruption: Redefining Growth in the 21st Century

Our current economic growth model has reached a turning point.

Over the last few decades we have experienced an economic growth miracle. We have never been this well fed, housed or equipped, but in divining this miracle we have taken the environment completely for granted. The current economic growth model will not be working for us in the near future if we do not account for the environmental costs it creates.

The impact is clear. We are over-using natural resources to make our products, but at the same time we are under-using them. To name a few examples, cars are parked 92% of the time, we waste a third of the food we produce and the average office is only occupied 50% of the time.

A new book, “A Good Disruption: Redefining Growth in the 21st Century”, written by Martin R. Stuchtey, Per-Anders Enkust and Klaus Zumunkel, and proofread and advised by Circular Change’s Advisory Board President Janez Potočnik, proposes a better system, where the economy prospers and nature thrives. They detail the concepts of car-sharing, circular nutrient agriculture and better buildings to lead the way to a new economy for the 21st century. This is a must-read for business leaders, policy makers, and anyone interested in better environmental practices.

Learn more about the book here:

Download Circular Change’s presentation about A Good Disruption and the Circular Economy here.

 

 

Krožno gospodarstvo bistveno spreminja odnose med gospodarskimi družbami

Na posvetu Krožno gospodarstvo v praksi, ki je v petek potekal v Mariboru, je bilo zelo poučno, praktično in sodelovalno. Med več kot 70 udeleženci so krožile: dobre prakse, izzivi, ideje in rešitve.

dsc_0020

Tadej Slapnik, državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade. Foto: Andreja Basle

V uvodnem nagovoru je Tadej Slapnik, državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade, izpostavil, da krožno gospodarstvo bistveno spreminja odnose med gospodarskimi družbami.

»Številni primeri kažejo, da so lahko določeni zavržki enih podjetij zelo kakovostna surovina za druga podjetja. To neposredno pomeni, da bo potrebno povezovanje med podjetji znotraj sektorjev, med različnimi sektorji in nova politika odnosov med podjetji. Razvijajo se nove tehnologije, zato smo že na pragu četrte tehnološke revolucije. Povečuje se odgovornost proizvajalcev, ki je povezana s stroški, ki nastanejo ob koncu življenjske dobe proizvodov. Hkrati se spreminjajo tudi: življenje, navade in mišljenje potrošnikov,« je opozoril Slapnik.

Dejal je še, da bo slovensko gospodarstvo »ostalo vpeto v globalno gospodarstvo. Iz te preobrazbe, ki jo prinaša krožno gospodarstvo, pa mora poleg pozitivnih okoljskih učinkov iziti tudi veliko bolj konkurenčno.«

Dogodek so organizirali: Ministrstvo za okolje in prostor, Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije in Mestna občina Maribor v sodelovanju s platformo Circular Change. Sooblikovala in moderirala ga je Ladeja Godina Košir, voditeljica platforme Circular Change, ki je v svoji predstavitvi povzela bistvene elemente za uspešen prehod v krožno gospodarstvo.

dsc_0072

Tanja Šepul, Petrol Energetika pred predstavitvijo. Foto: Andreja Basle.

Vrhunec dogodka se bile predstavitve dobrih praks krožnega gospodarstva. Šest podjetij in projektov: Petrol Energetika (Tanja Šepul), Lumar hiše (Boštjan Kralj), Valtex (Niko Kumar), OVEN – Polni me modra energija ( Neven Lisica), Skaza – Smart plastic (Andreja Križanec) in projekt Wcycle (Igor Kos, Mestna občina Maribor) je sprejelo izziv ter zavzeto in učinkovito (na voljo so imeli le 3 minute) z udeleženci delilo svoje primere dobrih praks na področju krožnega gospodarstva. Hkrati so ob koncu predstavitve morali vsi izpostaviti tudi ključni krožni izziv, ki bi ga želeli rešiti v prihodnje.

Sledil je delavniški del dogodka z usmerjeno diskusiji ob šestih krožnih omizjih, kjer so udeleženci nizali predloge, kako vidijo rešitve predstavljenih izzivov. Rezultat? Podjetja so domov odnesla celo vrsto zanimivih predlogov, ki so jih slišala od udeležencev.

dsc_0185

Tanja Šepul, Petrol Energetika, Andreja Križanec, Skaza – Smart Plastik in Niko Kumar, Valtex – pred zaključno predstavitvijo rešitev za njihov krožni izziv. Foto: Andreja Basle

S predstavniki vlade – Tadejem Slapnikom, ki v okviru Kabineta predsednika vlade vodi Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije – in ministrstev – mag. Tanjo Bolte, direktorico direktorata na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) in Janjo Kreitmayer McKenzie, MOP – se je ob zaključnih predstavitvah razvila živahna in odkrita izmenjava mnenj, ali in kako lahko pri spodbujanju projektov krožnega gospodarstva nasproti pride tudi država.

Slavnostni del programa je zaokrožil  podpis sporazuma o sodelovanju na področju krožnega gospodarstva med Mestno občino Maribor, Mestno občino Ptuj in Občino Šentilj.

Župani: dr. Andrej Fištravec, Mestna občina Maribor, Miran Senčar, Mestna občino Ptuj in Štefan Žvab, Občina Šentilj so s podpisom Pisma o nameri kot partnerji projekta »izrazili namero, interes
in pripravljenost za projektno poslovno sodelovanje pri zasnovi modela in realizaciji projekta
vzpostavitve krožnega gospodarstva na urbanih območjih regije Podravja kot novega
ekonomskega modela materialnega, energetskega in vodnega gospodarstva, uporabe
predelanih odpadkov, odvečne energije in prečiščene vode kot novih virov.«

dsc_0261

Župani: Miran Senčar, Mestna občino Ptuj, dr. Andrej Fištravec, Mestna občina Maribor in Štefan Žvab, Občina Šentilj, bodo krožne projekte v bodoče razvijali v sodelovanju. Foto: Andreja Basle.

Cilji skupnega delovanja in sodelovanja vseh treh občin pri projektih krožnega gospodarstva je, da predelane odpadke, odvečno energijo in prečiščeno vodo uporabijo kot nov vir, za ustvarjanje novih
prihodkov, zmanjševanje lastnih stroškov, ustvarjanje dodane vrednosti, odpiranje novih
zelenih delovnih mest in večplastni razvoj, pri tem pa nove predelovalne kapacitete
načrtujejo prednostno na področjih urbanih degradiranih površin s ciljem njihove ureditve in
rekultivacije. Posebna pozornost sodelovanja bo namenjena tudi izvajanju t.i. »mehkih vsebin«, med katere spadajo storitve s področja delitvene ekonomije, obnove, ponovne uporabe in samooskrbe.«

 

Razstava »Re-use in re-design« projekta Depo bo o ponovni uporabi en teden ozaveščala poslance

Kdaj ste nazadnje kupili kakšen rabljen izdelek? K razmišljanju o tem bo ta teden poslance in zaposlene v Državnem zboru simbolično (in tudi povsem praktično) nagovarjala razstava ponovno uporabnih rabljenih izdelkov »Re-use in re-design« projekta Depo, ki je od danes odprta v preddverju Velike dvorane DZ.

dsc_0301

Predsednik Državnega zbora (DZ) dr. Milan Brglez in direktorica Komunale Vrhnika Brigita Šen Kreže. Foto: Andreja Basle.

Odprla sta jo predsednik Državnega zbora (DZ) dr. Milan Brglez in direktorica Komunale Vrhnika Brigita Šen Kreže, ki je predsedniku DZ na kratko predstavila pomen in potencial, ki ga za prihodnost nosi njihov in podobni centri ponovne uporabe drugod po Sloveniji. Povedala je, da so na Vrhniki s centrom Depo že uspeli zagotoviti dve delovni mesti.

»Razstava v Državnem zboru, ki nam jo je omogočil Državni zbor, je zagotovo pomemben doprinos Depoja, da dejavnost ponovne uporabe predstavimo širši javnosti. Idejo Depoja želimo razširiti tudi med ostale državljane in državljanke Slovenije. Hkrati je to dobra iztočnica za to, da našim lastnikom dokažemo, da so vlaganja v Depo smotrna in smiselna, čeprav kdaj morda pritisnejo na zavoro, ko se pogovarjamo o stroških,« je po otvoritvi razstave povedala direktorica Komunale Vrhnika Brigita Šen Kreže.

Razstava je del dogodkov meseca krožnega gospodarstva, ki se v novembru odvija v Sloveniji in ga pripravlja Partnerstvo za zeleno gospodarstvo, ki ga vodi Tadej Slapnik, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade. Dogodke Partnerstvo pripravlja v različnih krajih po Sloveniji in v sodelovanju z različnimi partnerji med katerimi je tudi platforma Circular Change.

Odločimo se za drugačna darila – z zgodbo iz preteklosti

dsc_0313

Predsednik Državnega zbora (DZ) dr. Milan Brglez in direktorica Komunale Vrhnika Brigita Šen Kreže s svojo ekipo ter mag. Ladeja Godina Košir, izvršna direktorica Circular Change. Foto: Andreja Basle.

»To, da se Depo predstavlja v Državnem zboru, je znak tega, da tudi prostori, ki so bili zelo zaprti – kot na primer pred leti galerije, ki so bile namenjene le visoki umestnosti in niso gostile drugačnih dogodkov – širše odpirajo vrata in spuščajo v svojo sredino razstavo, prodajno razstavo, ki prikazuje, kaj se da narediti iz predmetov, ki sicer ne bi imeli več svojega življenja. Ekipa iz komunalnega podjetja iz Vrhnike na ta način ne le spodbuja drugačno razmišljanje ampak omogoča v tem predprazničnem času tudi to, da se odločimo za drugačna darila, da pokažemo, da stvari lahko krožijo in da ni treba, da kupujemo novo in še novejše ali od ne vem kje uvoženo in prepakirano, ampak lahko podarimo nekaj,  kar že ima zgodbo in bo ta zgodba zaživela tudi z novim lastnikom,« je ob otvoritvi razstave povedala mag. Ladeja Godina Košir, izvršna direktorica platforme Circular Change. Platforma vsebinsko podpira dogodek in v Sloveniji ter tudi širše vzpodbuja podjetja in druge organizacije k prehodu iz linearnega v krožni model gospodarstva.

»Potrebna bo ozaveščenost nas vseh«

Da bi bil razvoj projektov, kot je na primer Depo, hitrejši in bolj učinkovit, Brigita Šen Kreže meni, da je »predvsem ključna še večja ozaveščenost vseh, tako lastnikov tovrstnih podjetij kot nas državljanov, občanov in pa tistih, ki krojijo nacionalne in lokalne politike na tem področju, ker so prav oni tisti, ki potrjujejo lokalne proračune, iz katerih se namenjajo sredstva za razvoj tovrstnih projektov.«

dsc_0291

Direktorica Komunale Vrhnika Brigita Šen Kreže s svojo ekipo. Foto: Andreja Basle

Ekipa Depo, ki sebe vidi kot »izvajalce dejavnosti za boljši jutri«, je prepričana: »Skupaj nam bo uspelo«, zato poziva: »Razmišljajmo trajnostno, popravimo in ne zavrzimo, iz starega naredimo kaj novega in spodbujamo izmenjavo oblačil – od mene k tebi«. Vse to so sporočila, ki jih za spodbujanje in ozaveščanje o ponovni uporabi širi projekt Depo tudi s svojo novo zgibanko. Projekt javno podjetje Komunala Vrhnika izvaja v okviru strategije »Zero Waste«.

 

Climate change and the Paris Agreement – the extent of the challenge

Pictured above: French President Francois Hollande, Executive Secretary of the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Christiana Figueres, French Foreign Minister Laurent Fabius and United Nations Secretary-General Ban Ki-moon after the adoption of the COP21 final agreement at the plenary session room at the World Climate Change Conference 2015 (COP21) in Le Bourget, north of Paris, France, 12 December 2015.  EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON NYTCREDIT: Christophe Petit Tesson/European Pressphoto Agency

On November 4th 2016, the Paris Agreement on climate change came into force, less than a year after it was agreed on 12th December 2015. The agreement aims to hold “the increase in the global average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5°C above pre-industrial levels, recognising that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change.” This achievement is staggering; agreed by 197 countries and already ratified by 103, including all the EU states, China and the US – globally among the greatest CO2 emitters – it is the culmination of many years of teamwork, negotiation and effort by thousands of people from countries on every continent, and a credit to the leaders of those countries for having the audacity and courage to go ahead with it.

However, for all its accolades and undoubted success, the agreement still falls short; the commitments made by the individual countries so far are still expected to lead to 3°C of global warming. Given the effects we are experiencing now with just over 1°C of warming, including droughts, wildfires, extreme weather events, wars over water, almost half the Arctic ice gone, and the displacement of large numbers of people across the globe, helping to contribute to Europe’s still unresolved migrant problem, the idea of a 3°C rise is quite simply terrifying.

Almost all this CO2 comes from the burning of fossil fuels in various forms. New figures were released in September which suggest we can only burn 843 gigatons of CO2 to have a chance of keeping the temperature rise below the promised 2°C; to have a 50-50 chance of meeting a 1.5°C goal, we must release no more than 353 of the 942 gigatons of CO2 available in existing oil and gas wells and coal mines. This means that most of the known fossil fuel reserves must be left in the ground, and no new ones at all must be opened.

These facts throw up various questions that need to be addressed by the entire global community. What is the best use of the fossil fuels that we can still burn? What essential things should we save them for, and what oil-derived things can be replaced by other materials? How can we make sure that the benefits of the remaining fossil fuels are distributed fairly and not just used for the profit of a few? How can we make the transition to a fair, sustainable, zero-carbon society in the few short decades we have left before it’s too late?

Answers to these questions need to be enacted at all levels; governments, businesses and the third sector must all play their part. One important response for the business community lies in the Circular Economy, which returns resources back into the system rather than releasing them into the biosphere as waste and pollution. Slovenia has made excellent first steps towards a Circular Economy; Circular Change is already contributing positively by encouraging businesses to connect and develop circular economic pathways rather than linear ones.

The urgent priority for businesses now is to extend, expand and develop the Circular Economy across Europe. Only together, all of us and at all levels, can we embrace this challenge.

“Digitalisation and Circular Economy”

Gianluca Mulè introduced EFQM model and activities at the Conference of Slovenian Quality Association. Slovenian Prime Minister dr. Miro Cerar was guest speaker as well. Ladeja Godina Košir, initiator and executive director of Circular Change platform have highlighted the role of Circular Change in her presentation titled “Digitalization and Circular Economy” in the section hosted by Tatjana Fink.

szko

 

 

Slovenija v 4. industrijski revoluciji: »Gremo delat!«

Krožna karavana v mesecu krožnega gospodarstva galopira vse močneje in vsak dan se bolj kaže, kako bogata je Slovenija s projekti, idejami, kako veliko kreativnih ljudi premoremo, kako velik pomen ima znanost in kako pomembna je etika v znanosti, da nas hiter, nepremišljen razvoj kot človeške vrste ne izkorenini. In seveda koliko dilem se še poraja predvsem okrog koncepta »delovnega razmerja« v prihodnosti, saj smo soočeni z novimi platformami za »avtonomno« delo – kot je na primer Uber.

»Ali so delovna mesta res v nevarnosti ali pa bomo delovno silo zaradi demografije morali celo uvažati? Nas bo tehnologija še bol odtujila ali pa povezala in omogočila bolj pravično družbo. Od nas samih je odvisno in tako kot si bomo naredili, zamislili, tako bo. Verjamem, da bomo zmogli okrepiti sodelovanje med sabo. Da bomo napredek izkoristili, da bo vsak človek lahko živel dostojno življenje. Danes smo slišali veliko lepih zgodb o uspehu ali pa o bodočih uspehih na poti v 4. industrijsko revolucijo. Torej gremo delat!« Tako je današnji posveta v okviru meseca krožnega gospodarstva na temo: Slovenija v 4. industrijski revoluciji sklenil dr. Aleksander Zidanšek, glavni tajnik Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, ki je bila soorganizator posveta skupaj z Vlado RS in Tadejem Slapnikom, državnim sekretarjem v kabinetu predsednika vlade dr. Mira Cerarja, ki je posvet tudi otvoril.

9 “bolnišnic za smeti«

Open Circle – meet Circular Economy “movers and shakers” in reuse: Krasno je bilo danes biti v družbi dr. Marinke Vovk in Centra ponovne uporabe Ljubljana. Navdušeni nad njeno fantastično in iskreno zgodbo o tem, kako je v Sloveniji zraslo 9 “bolnišnic za smeti« – to je centrov za še uporabne izdelke, ki jim v njih povrnejo čar in sijaj. Marinka je s svojo energijo in vizijo navdušila in okužila vse nas. Potrošništvo je OUT, reuse is IN. Bravo in hvala Marinka Vovk za tako lep sprejem in prijetno druženje.

O čem vse so govorili na Posvetu vlade na temo krožnega gospodarstva

Posvet vlade na temo krožnega gospodarstva, kjer je bil gost predsednika vlade dr. Mira Cerarja nekdanji evropski komisar Janez Potočnik, v imenu Circular Change pa je Ladeja Godina Košir predstavila aktualne aktivnosti v nacionalnem in mednarodnem okolju,ki potekajo tudi v sodelovanju s Partnerstvom za prehod v zeleno gospodarstvo, ki ga vodi Tadej Slapnik, je zdaj objavljen na RTV4.

 

European Commission to set out new approach on Ecodesign

Pictured above: Jyrki Katainen, Vice President for the European Comission for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness / Author: EU INFO PRESS

Following two discussions of the College of Commissioners, most recently in Strasbourg on 25 October, First Vice-President Frans Timmermans and Vice-President Jyrki Katainen will today set out the Commission’s new approach on ecodesign, at an event hosted by the European consumer organisation, BEUC.

“Ecodesign is part of the circular economy. Our Commission’s aim is to support the circular economy rather than only focusing on the traditional linear economy. A circular economy is much more productive in creating added value which is important both for financing the welfare society and strengthening the social model within the European market economy. So ecodesign will also help to modernise the European economy, to be more sustainable, in terms of economic gains but also in terms of environmental gains”, Katainen believes.

The College agreed, on the proposal of President Juncker, to take a package-based approach going forward and to ensure that the Commission works in particular on those products where there is a clear benefit for European consumers in terms of energy and cost savings, job creation and revenue benefits for European industry, and energy or resource efficiency which contributes to the fight against climate change and the transition to a circular economy.

Implementing the Ecodesign and Energy Labelling Directives can save Europe’s consumers €490 per year on their energy bills and generate revenues of €55 billion for industry. These policies also help to deliver nearly half of the EU’s energy savings targets by 2020, and one quarter of the EU’s emissions reduction targets by 2020.

Today the First Vice-President and the Vice-President will present the next steps in the decision-making process and the Commission’s intentions for the next Ecodesign Working Plan, including the potential contribution to our new 2030 targets and the implementation of the COP21 Paris Agreement.

“If we want to make sure we do what we need to do after the Paris agreements, we absolutely need to do ecodesign to provide for those results. In our working plan we will focus on products with the most savings potential. We recommend six new products to be included for possible ecodesign measures, like hand dryers, lifts, electric kettle and solar panels, where evidence shows that you can get the highest yield; and as BEUC said it’s also part of our circular economy action plan, so we enlarge the scope and give more attention than in the past to wider resource efficiency aspects, not just energy and water use; We want to explore how to improve recyclability, durability, reparability of products, and there are some very exciting new initiatives I see in industry and the NGO community there”, said Timmermans.

You can find more information about the benefits of ecodesign and energy labelling policies in this factsheet. (For more information: Anna-Kaisa Itkonen – Tel.: +32 229 56186; Tim McPhie – Tel.: +32 2 29 58602)